Bộ cáp phổ biến

Dự phòng CYPCBLCOMMKIT

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Các lựa chọn Cáp Dự phòng
 • Tên mã Coyote Pass trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng Launched
 • Ngày phát hành Q2'21
 • Sự ngắt quãng được mong đợi 2026
 • Các hạng mục kèm theo (1) 455/565/720 mm splitter cable, 2U Power cable, server board to HSBPs (1, 2, and 3)
  (1) 445/720 mm splitter cable, 1U/2U Power cable, server board to HSBP
  (1) 425/660 mm splitter cable, 2U Power cable, server board to 3.5"HSBP
  (1) 125/355 mm splitter cable, 1U/2U Power cable, server board to Midplane card / SAS Interposer card
  (1) 598.5 mm cable, 2U Front panel cable
  (1) 597.5 mm cable, 1U Front panel cable
  (1) 601 mm cable, 1U/2U USB 3.0/2.0 cable, server board to Left ear
  (1) 75 mm cable, HSBP I2C to midplane card I2C
  (1) 250 mm cable, server board I2C (Left) to HSBP I2C (Left)
  (1) 350 mm cable, server board I2C (Left) to HSBP I2C (Middle)
  (1) 610 mm cable, server board I2C (rear) to SAS Interposer card I2C
  (1) 900 mm cable, server board to Front control panel / USB panel
  (1) 180 mm cable, server board I2C to Midplane card I2C
  (1) 90 mm cable, HSBP3 I2C (right) to Midplane card I2C
  (1) 75 mm cable, I2C Jumper Cable

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Low cost cable kit, used in 1U and 2U systems as spare or accessory.

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Common Cable Kit (Spare) CYPCBLCOMMKIT, Single

 • MM# 99A3P1
 • Mã đặt hàng CYPCBLCOMMKIT
 • ID Nội dung MDDS 727031

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8544429090

Các sản phẩm tương thích

Dòng máy chủ Intel® M50FCP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M50FCP2UR312 Q1'23 Launched 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-E LGA4677 61286
Intel® Server System M50FCP2UR208 Q1'23 Launched 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-E LGA4677 61287
Intel® Server System M50FCP1UR212 Q1'23 Launched 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-E LGA4677 61288
Intel® Server System M50FCP1UR204 Q1'23 Launched 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-E LGA4677 61289

Dòng máy chủ Intel® M50CYP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M50CYP2UR208 Q2'21 Launched 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-P4 61292
Intel® Server System M50CYP2UR312 Q2'21 Launched 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-P4 61297
Intel® Server System M50CYP1UR212 Q2'21 Launched 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-P4 61298
Intel® Server System M50CYP1UR204 Q2'21 Launched 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-P4 61299

Bo mạch máy chủ Intel® M50FCP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board M50FCP2SBSTD Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-E LGA4677 350 W 62219

Bo mạch máy chủ Intel® M50CYP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board M50CYP2SBSTD Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4 270 W 62220
Intel® Server Board M50CYP2SB1U Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4 270 W 62221

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.