Bộ cáp 1U SlimSas x4

MB sang HSBP NTPCBLSL104K

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Cables used to route PCIe signals from one PCIe x4 SlimSAS connector on the server board to one PCIe x4 SlimSAS connector on the backplane
    Used: Intel® Server System M20NTP1UR304

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

1U SlimSas Cable x4 (MB to HSBP) Kit NTPCBLSL104K, Single

  • MM# 99AMPV
  • Mã đặt hàng NTPCBLSL104K

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544429090

Các sản phẩm tương thích

Dòng Máy chủ Intel® M20NTP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M20NTP1UR304 Launched 60449

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.