Bộ cáp 2U SlimSAS x8

CPU sang HSBP CYPCBLSL208KIT

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Các lựa chọn Cáp Dự phòng
 • Tên mã Coyote Pass trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng Launched
 • Ngày phát hành Q2'21
 • Sự ngắt quãng được mong đợi 2023
 • EOL thông báo Friday, May 5, 2023
 • Đơn hàng cuối cùng Friday, June 30, 2023
 • Các hạng mục kèm theo (1) 240/260 mm splitter cable, connects server board CPU0 x4 SlimSAS A and B (VT) to HSBP x8 SlimSAS SSD0-1 (VT)
  (1) 330/310 mm splitter cable, connects server board CPU0 x4 SlimSAS C and D (VT) to HSBP x8 SlimSAS SSD2-3 (VT)
  (1) 235/215 mm splitter cable, connects server board CPU1 x4 SlimSAS C and D (VT) to HSBP x8 SlimSAS SSD6-7 (VT)
  (1) 370/390 mm splitter cable, connects server board CPU1 x4 SlimSAS A and B (VT) to HSBP x8 SlimSAS SSD4-5 (VT)

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Cable for 2U M50CYP2UR208 system to enable PCIe NVMe storage.

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

2U SlimSAS Cable x8 (CPU to HSBP) Kit CYPCBLSL208KIT, Single

 • MM# 99A5A3
 • Mã đặt hàng CYPCBLSL208KIT
 • ID Nội dung MDDS 727032

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8544422000

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng máy chủ Intel® M50CYP

Bo mạch máy chủ Intel® M50CYP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board M50CYP2SBSTD Discontinued 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4 270 W 62798
Intel® Server Board M50CYP2SB1U Discontinued 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4 270 W 62799

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.