Spare Board Options

Tên sản phẩm Tình trạng Phân đoạn thẳng Có sẵn Tùy chọn nhúng Tên mã Bao gồm bộ xử lý SKU Bán Lẻ Có Sẵn So sánh
Tất cả | Không có
1U Power distribution Board MYP1UPDB Launched trước đây của các sản phẩm Không
4 Port 12G SAS Bridge Board
(RAID 0/1/10/5) AHWBP12GBGBR5
Launched trước đây của các sản phẩm Không
4 Port 12G SAS Bridge Board
(RAID 0/1/10) AHWBP12GBGB
Launched trước đây của các sản phẩm Không
4 Port SATA Bridge Board AHWBP12GBGBIT Launched trước đây của các sản phẩm Không
4 Port SATA Bridge Board AHWBPBGB Launched trước đây của các sản phẩm Không
6Gb/s SAS Module RMS25LB080 Discontinued Không
12Gb SAS Bridge Board AHWKPTP12GBGBR5
(with RAID 5)
Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
36-port SAS Expander RESCV360JBD Discontinued Không
Breakout Board AHWKPTPBOB
(for S2600KP and S2600TP Families)
Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
Bridge Board Spare FALBRIDGE Discontinued Không
Bridge Board Spare FHWKPTPBGB
(for H2000XXKR2 Chassis)
Discontinued Không
Bridge Board Spare FHWKPTPBGB24
(for H2224XXKR2/H2224XXLR2 Chassis)
Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
Bridge Board Spare FURBRIDGE Discontinued Không
High Current P4000 Family Chassis Power Distribution Board Spare FUPPDBHC2 Launched Không
Intel® RAID Bridge Board AHWBPBGB24R Launched trước đây của các sản phẩm Không
Intel® SAS Bridge Board AHWBPBGB24 Launched trước đây của các sản phẩm Không
Intel® Passthrough Bridge Board AHWBPBGB24P Launched trước đây của các sản phẩm Không
Interface Converter Board AXXSAS88CNVRT Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
Main Board FSR1680BRDR Discontinued Không
Network Board FSR1680NICBRD Discontinued Không
Power Distribution Board Spare FXXCRPSPDB2 Launched Không
Spare 4-Port Node Power Board FHWBPNPB Launched trước đây của các sản phẩm Không
Spare 12Gb SAS Bridge Board AHWKPTP12GBGB Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
Spare 12Gb SAS/SATA 12 x 3.5" Backplane FHW12X35HS12G Launched trước đây của các sản phẩm Không
Spare 6Gb/s SAS bridge board and riser kit FH20006GBGBR Discontinued Không
Spare 6Gb/s SAS module RMS25LB Discontinued Không
Spare 6-Port Node Power Board FHWBPNPB24 Launched trước đây của các sản phẩm Không
Spare Board FSR1640BRD Discontinued Không
Spare Bridge Board FHWJFWPBGB Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
Spare Bridge Board FHWLPBGB Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
Spare Node Power Board FH2000NPB2 Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
Spare Power Distribution Board AXXJBDPWRBD Discontinued Không
Spare Server Board BFCBASE Discontinued Không
Spare Node Power Board FH2000NPB24 Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
Switch Board FXXAF1SWBB Announced Không