Các lựa chọn Bo mạch Dự phòng

Tên sản phẩm Tình trạng ProcessorIncluded So sánh
Tất cả | Không có
Mặt trước kết cấu bảng nối đa năng hoán đổi nóng U.2 VP3U2HSBASSMBLF Launched
Bo mạch đầu nối mô-đun điện toán TNPACCLCNBRD Launched
Bomạch lưu trữ mô-đun máy tính TNPSTDCKBRD Launched
Phụ tùng bảng nối đa năng hoán đổi nóng 1U CYPHSBP1204 Launched
Phụ tùng bảng nối đa năng hoán đổi nóng 1U CYPHSBP1212 Launched
Phụ tùng bảng nối đa năng hoán đổi nóng 2U CYPHSBP2208 Launched
Phụ tùng bảng nối đa năng hoán đổi nóng 2U CYPHSBP2312 Launched
Bộ chuyển mạch 2U Midplane x16 sang x48 NVMe * CYPSWITCHMP Launched
Bảng phân phối nguồn điện 1U MYP1UPDB Discontinued
Switch Board FXXAF1SWBB Announced
4 Port 12G SAS Bridge Board
(RAID 0/1/10) AHWBP12GBGB
Launched
4 Port 12G SAS Bridge Board
(RAID 0/1/10/5) AHWBP12GBGBR5
Launched
4 Port SATA Bridge Board AHWBP12GBGBIT Launched
4 Port SATA Bridge Board AHWBPBGB Launched
Intel® Passthrough Bridge Board AHWBPBGB24P Launched
Intel® RAID Bridge Board AHWBPBGB24R Launched
Bo mạch cầu SAS Intel® AHWBPBGB24 Launched
Spare 4-Port Node Power Board FHWBPNPB Launched
Spare 6-Port Node Power Board FHWBPNPB24 Launched
Bridge Board Spare FHWKPTPBGB24
(for H2224XXKR2/H2224XXLR2 Chassis)
Discontinued
Spare Node Power Board FH2000NPB24 Discontinued
12Gb SAS Bridge Board AHWKPTP12GBGBR5
(with RAID 5)
Discontinued
Spare 12Gb SAS Bridge Board AHWKPTP12GBGB Discontinued
Breakout Board AHWKPTPBOB
(for S2600KP and S2600TP Families)
Discontinued
Bridge Board Spare FHWKPTPBGB
(for H2000XXKR2 Chassis)
Discontinued
Power Distribution Board Spare FXXCRPSPDB2 Launched
Spare 12Gb SAS/SATA 12 x 3.5" Backplane FHW12X35HS12G Launched
Spare Node Power Board FH2000NPB2 Discontinued
High Current P4000 Family Chassis Power Distribution Board Spare FUPPDBHC2 Launched
36-port SAS Expander RESCV360JBD Discontinued
Interface Converter Board AXXSAS88CNVRT Discontinued
Spare Power Distribution Board AXXJBDPWRBD Discontinued
6Gb/s SAS Module RMS25LB080 Discontinued
Spare 6Gb/s SAS bridge board and riser kit FH20006GBGBR Discontinued
Spare 6Gb/s SAS module RMS25LB Discontinued
Spare Bridge Board FHWJFWPBGB Discontinued
Spare Bridge Board FHWLPBGB Discontinued
Spare Board FSR1640BRD Discontinued
Main Board FSR1680BRDR Discontinued
Network Board FSR1680NICBRD Discontinued
Bridge Board Spare FURBRIDGE Discontinued
Spare Server Board BFCBASE Discontinued
Bridge Board Spare FALBRIDGE Discontinued