12Gb SAS Bridge Board AHWKPTP12GBGBR5

with RAID 5

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 12-Gb SAS bridge board accessory with RAID 5 for the Intel® Compute Module HNS2600KP and Intel® Compute Module HNS2600TP families

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

12Gb SAS Bridge Board AHWKPTP12GBGBR5 (with RAID 5), Single

  • Mã đặt hàng AHWKPTP12GBGBR5

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473301180

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600KPTR Launched

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.