Spare Power Distribution Board AXXJBDPWRBD

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare power distribution board AXXJBDPWRBD

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Spare Power Distribution Board AXXJBDPWRBD, Single

  • MM# 940261
  • Mã đặt hàng AXXJBDPWRBD2
  • ECCN 4A994

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Spare Power Distribution Board AXXJBDPWRBD, Single

  • MM# 927048
  • Mã đặt hàng AXXJBDPWRBD
  • ECCN EAR99

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109150

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống lưu trữ Intel® dòng JBOD2000

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống lưu trữ Intel® JBOD2224S2DP Discontinued N/A 2U Rack N/A
Hệ thống lưu trữ Intel® JBOD2312S2SP Discontinued N/A 2U Rack N/A

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.