Spare Node Power Board FH2000NPB24

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare Node Power Board (Compute Module Power Docking Board) for Intel® Compute Module HNS2600TP24 or Intel® Compute Module HNS2600TP24S.

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Spare Node Power Board FH2000NPB24, Single

  • Mã đặt hàng FH2000NPB24

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® H2000G

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ máy chủ Intel® H2224XXKR2 Launched
Khung vỏ máy chủ Intel® H2224XXLR2 Launched

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.