Breakout Board AHWKPTPBOB

for S2600KP and S2600TP Families

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Break out board accessory providing additional SATA ports for board only customers for Intel® Server Board S2600KP Product Family and Intel® Server Board S2600TP Product Family

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Breakout Board AHWKPTPBOB (for S2600KP and S2600TP Families), Single

  • Mã đặt hàng AHWKPTPBOB

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473301180

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.