Spare Board FSR1640BRD

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare Server Board for Intel® Server System ST1604TH

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Spare Board FSR1640BRD, Single

  • MM# 907758
  • Mã đặt hàng FSR1640BRD

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A992C
  • CCATS G135162
  • US HTS 8473301180

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000TH

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1640TH Discontinued 64505

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.