Spare Board FSR1640BRD

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare Server Board for Intel® Server System ST1604TH

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Spare Board FSR1640BRD, Single

  • Mã đặt hàng FSR1640BRD

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A992C
  • CCATS G135162
  • US HTS 8473301180

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000TH

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1640TH Discontinued

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.