Spare Node Power Board FH2000NPB2

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare node power board for the Intel® Compute Module HNS2600KP and Intel® Compute Module HNS2600TP families

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Spare Node Power Board FH2000NPB2, Single

  • Mã đặt hàng FH2000NPB2

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473301180

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.