Spare 12Gb SAS Bridge Board AHWKPTP12GBGB

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 12Gb SAS Bridge Board (RAID 0/1/10) bridge board accessory for the Intel® Compute Module HNS2600KP and Intel® Compute Module HNS2600TP families

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Spare 12Gb SAS Bridge Board AHWKPTP12GBGB, Single

  • Mã đặt hàng AHWKPTP12GBGB

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A992C
  • CCATS G134612
  • US HTS 8473301180

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600KPTR Launched

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.