Bo mạch đầu nối mô-đun điện toán TNPACCLCNBRD

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Accelerator Module Connector Board for Intel® Server System D50TNP2MFALAC Acceleration Module

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Compute Module Connector Board TNPACCLCNBRD, Single

  • MM# 99A2F8
  • Mã đặt hàng TNPACCLCNBRD
  • ID Nội dung MDDS 708875

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8471801000

Thông tin PCN

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.