Intel® RAID Extended Warranty

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Intel® Server Component Extended Warranty provides an additional 2 years and is available wherever the 3 year standard warranty is available, and must be ordered at the same time or within 30 days of product order.
  • URL thông tin bổ sung Xem ngay

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® RAID Extended Warranty, Single

  • Mã đặt hàng SVCEWRAID

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS NO-HTS

Các sản phẩm tương thích

Bộ điều khiển RAID Intel®

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển RAID Intel® RS25AB080 Discontinued
Bộ điều khiển RAID Intel® RS25DB080 Launched
Bộ điều khiển RAID Intel® RS25FB044 Discontinued
Bộ điều khiển RAID Intel® RS25GB008 Discontinued
Bộ điều khiển RAID Intel® RS25NB008 Discontinued
Bộ điều khiển RAID Intel® RS25SB008 Launched
Bộ điều khiển RAID Intel® RS2BL040 Discontinued
Bộ điều khiển RAID Intel® RS2BL080 Discontinued
Bộ điều khiển RAID Intel® RS2MB044 Discontinued
Bộ điều khiển RAID Intel® RS2PI008 Discontinued
Bộ điều khiển RAID Intel® RS2PI008DE Discontinued
Bộ điều khiển RAID Intel® RS2SG244 Discontinued
Bộ điều khiển RAID Intel® RS2VB040 Discontinued
Bộ điều khiển RAID Intel® RS2VB080 Discontinued
Bộ điều khiển RAID Intel® RS2WC040 Discontinued
Bộ điều khiển RAID Intel® RS2WC080 Discontinued
Bộ điều khiển RAID Intel® RS2WG160 Discontinued
Bộ điều khiển RAID Intel® RS3DC040 Launched
Bộ điều khiển RAID Intel® RS3DC080 Launched
Bộ điều khiển RAID Intel® RS3FC044 Discontinued
Bộ điều khiển RAID Intel® RS3GC008 Launched
Bộ điều khiển Intel® RAID RS3MC044 Discontinued
Bộ điều khiển Intel® RAID RS3SC008 Launched
Bộ điều khiển RAID Intel® RS3UC080 Launched
Bộ điều khiển RAID Intel® RS3UC080J Launched
Bộ điều khiển RAID Intel® RS3WC080 Launched
Bộ điều hợp RAID Intel® RSP3DD080F Launched
Bộ điều hợp RAID Intel® RSP3MD088F Launched
Bộ điều hợp RAID Intel® RSP3TD160F Launched
Bộ điều khiển RAID Intel® RT3WB080 Discontinued
Bộ điều khiển RAID Intel® SASMF8I Discontinued
Bộ điều khiển RAID Intel® SASUC8I Discontinued
Bộ điều khiển RAID Intel® SASWT4I Discontinued
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSASBB8I Discontinued
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSASJV Discontinued
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSASLS4I Discontinued
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSASRB Discontinued
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSATAWB Discontinued
Bộ điều khiển Bộ nhớ đệm Intel® RAID SSD RCS25ZB040 Discontinued
Bộ điều khiển Bộ nhớ đệm Ổ đĩa Thể Rắn Intel® RAID RCS25ZB040LX Discontinued

Các bộ mở rộng Intel® RAID

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bộ mở rộng Intel® RAID RES2SV240 Discontinued
Bộ mở rộng Intel® RAID RES2CV360 Discontinued
Bộ mở rộng RAID Intel® RES2CV240 Discontinued

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.