Bộ điều khiển RAID Intel® RS3FC044

Bộ điều khiển RAID Intel® RS3FC044

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Bộ điều khiển RAID Intel®
 • Tên mã Fall Canyon trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q3'13
 • Sự ngắt quãng được mong đợi Q2'17
 • EOL thông báo Tuesday, March 28, 2017
 • Đơn hàng cuối cùng Friday, September 29, 2017
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Monday, January 29, 2018
 • Thị trường đích Entry
 • Kiểu hình thức của bo mạch Low Profile MD2 Card
 • Tốc độ truyền dữ liệu 12 Gb/s
 • Thiết bị được hỗ trợ SAS/SATA
 • Cấp độ RAID được hỗ trợ 0, 1, 1E, 10
 • Chế Độ JBOD
 • Số cổng bên trong 4
 • Số cổng bên ngoài 4
 • Số thiết bị được hỗ trợ 244
 • Giao diện máy chủ PCIe PCIe x8 Gen3
 • Kiểu bộ xử lý IO LSI3008
 • Hướng kết nối Side
 • Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia)
 • Chi Tiết Bảo Hành Mở Rộng Bổ Sung Intel® RAID Extended Warranty
 • Các hạng mục kèm theo One RAID Adapter with full and low profile brackets

Thông tin bổ sung

 • Mô tả 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA, LSI3008 IOC-based entry-RAID 0,1,1E,10 & JBOD, x8 PCIe 3.0, 4 internal and 4 external ports, MD2 Low Profile, half-length form factor.
 • Bảng dữ liệu Xem ngay

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Các sản phẩm tương thích

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Doanh nghiệp (Intel® DCB cho Doanh nghiệp)

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LR1304SPCFG1R Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 51472
Intel® Server System LSVRP4304ES6XXR Q1'17 Discontinued uATX 4U Pedestal LGA 1151 Socket H4 51473

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WF

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Intel® Server System P4000SP Family

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LSVRP4304ES6XX1 Discontinued 52698

Bo mạch máy chủ Intel® dòng S1200SP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPO Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 52740
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPL Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 52746
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPLR Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 52752
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPOR Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 52753
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPS Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 52754
Bo mạch máy chủ Intel® S1200SPSR Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 52760

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 52776
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 52782
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 52786
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 52787
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 52789
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 52790
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 52791
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 52792

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 52839
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 52841
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 52843
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 52844
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 52845
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 52849

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 52850
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 52854
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 52857
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 52858
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 52860

Lựa chọn Cáp

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ cáp AXXCBL650MSMS Discontinued 53581
Bộ Cáp AXXCBL730HDMS Discontinued 53584

Gia hạn bảo hành cho cấu phần máy chủ Intel®

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® RAID Extended Warranty Launched 54771

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200RP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPL Discontinued 54918
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPM Discontinued 54924
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPO Discontinued 54930
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S1200V3RPS Discontinued 54936

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600GL Discontinued 55050

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ Discontinued 55052

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600JF Discontinued 55061
Bo mạch máy chủ Intel® S2600JFF Discontinued 55064
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600JFQ Discontinued 55065

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP Discontinued 55073
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WPF Discontinued 55075
Bộ mở rộng Intel® S2600WPQ Discontinued 55076

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun Điện toán HNS2600JF Intel® Discontinued 55390
Mô-đun Điện toán HNS2600JFF Intel® Discontinued 55391
Mô-đun Điện toán HNS2600JFQ Intel® Discontinued 55392

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun Điện toán HNS2600WP Intel® Discontinued 55393
Mô-đun Điện toán HNS2600WPF Intel® Discontinued 55395
Mô-đun Điện toán HNS2600WPQ Intel® Discontinued 55396

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GL4DS Discontinued 55433
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GL4DS9 Discontinued 55437

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1304RPMSHOR Discontinued 55464
Hệ thống máy chủ Intel® R1304RPOSHBN Discontinued 55467
Hệ thống máy chủ Intel® R1304RPSSFBN Discontinued 55472

Hệ thống lưu trữ Intel® dòng JBOD2000

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống lưu trữ Intel® JBOD2312S3SP Discontinued 55647

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4208CP4MHGC Discontinued 55872
Hệ thống máy chủ Intel® P4308CP4MHEN Discontinued 55873
Hệ thống máy chủ Intel® P4308CP4MHGC Discontinued 55874

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000RP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4308RPLSHDR Discontinued 55894

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.