Bộ điều khiển RAID Intel® RS2BL040

Bộ điều khiển RAID Intel® RS2BL040

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Bộ điều khiển RAID Intel®
 • Tên mã Big Laurel trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q2'10
 • Sự ngắt quãng được mong đợi Q4'16
 • EOL thông báo Monday, October 24, 2016
 • Đơn hàng cuối cùng Thursday, April 20, 2017
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Monday, August 21, 2017
 • Thị trường đích Mainstream
 • Kiểu hình thức của bo mạch Low Profile MD2 Card
 • Tốc độ truyền dữ liệu 6 Gb/s
 • Thiết bị được hỗ trợ SAS/SATA
 • Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ Windows, Linux, Solaris, VMware
 • Tùy Chọn Sao Lưu Cache Tương Thích AXXRSBBU7 or AXXRSBBU8
 • Cấp độ RAID được hỗ trợ 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
 • Chế Độ JBOD Không
 • Số cổng bên trong 4
 • Số cổng bên ngoài 0
 • Số thiết bị được hỗ trợ 32
 • Bộ nhớ nhúng 512MB
 • Giao diện máy chủ PCIe PCIe x8 Gen2
 • Kiểu bộ xử lý IO LSI2108
 • Khoá lại PCIe x8 Connector
 • Hướng kết nối Top
 • Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia)
 • Chi Tiết Bảo Hành Mở Rộng Bổ Sung Intel® RAID Extended Warranty
 • Các tính năng bổ sung Support for Premium Feature Options
 • Các hạng mục kèm theo Raid Controller, Quick Start User Guide, 1 standard & 1 Low Profile bracket. One SAS Cable is included.

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Entry-level 6G SAS RAID controller with 4 internal ports for SAS/SATA drives. Retail SKU includes cable.
 • Bảng dữ liệu Xem ngay

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Các sản phẩm tương thích

Sao lưu Dự phòng Intel® RAID (Pin/Flash)

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU7 Discontinued Battery/RMFBU 51295
Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU8 Discontinued Battery/RMFBU 51301

Các tính năng ưu việt của Intel® RAID

Gia hạn bảo hành cho cấu phần máy chủ Intel®

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® RAID Extended Warranty Launched 53418

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1200BT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200BTL Discontinued 53544
Intel® Server Board S1200BTLR Discontinued 53547
Intel® Server Board S1200BTLRM Discontinued 53550
Intel® Server Board S1200BTS Discontinued 53551
Intel® Server Board S1200BTSR Discontinued 53555

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200V3RPL Discontinued 53565
Intel® Server Board S1200V3RPM Discontinued 53571
Intel® Server Board S1200V3RPO Discontinued 53577
Intel® Server Board S1200V3RPS Discontinued 53583

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400SP2 Discontinued 53597
Intel® Server Board S1400SP4 Discontinued 53599

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1600JP2 Discontinued 53601
Intel® Server Board S1600JP4 Discontinued 53602

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S3420GP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S3420GPLC Discontinued 53624
Intel® Server Board S3420GPLX Discontinued 53628
Intel® Server Board S3420GPRX Discontinued 53631
Intel® Server Board S3420GPV Discontinued 53632

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2400BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400BB4 Discontinued 53642

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400SC2 Discontinued 53670

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CP4 Discontinued 53689

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 53697

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 53699

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600IP4 Discontinued 53703
Intel® Server Board S2600IP4L Discontinued 53707

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600JF Discontinued 53708
Intel® Server Board S2600JFF Discontinued 53711
Intel® Server Board S2600JFQ Discontinued 53712

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WP Discontinued 53720
Intel® Server Board S2600WPF Discontinued 53722
Intel® Server Board S2600WPQ Discontinued 53723

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500HC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5520HC Discontinued 53869

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000PSL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5000PSLROMBR Discontinued 53890
Intel® Server Board S5000PSLSASR Discontinued 53900
Intel® Server Board S5000PSLSATAR Discontinued 53911
Intel® Server Board S5000XSLSATAR Discontinued 53925

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000WB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5500WB Discontinued 53980
Intel® Server Board S5500WB12V Discontinued 53985

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500BC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5500BC Discontinued 53990

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500HCT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5520HCT Discontinued 53998

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5500HCV

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5500HCV Discontinued 53999

Bo mạch máy trạm Intel® dòng S5520SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Board S5520SC Discontinued 54003

Bo mạch máy trạm Intel® dòng S5000XVN

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Board S5000XVNSASR Discontinued 54024
Intel® Workstation Board S5000XVNSATAR Discontinued 54028

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600JF Discontinued 54037
Intel® Compute Module HNS2600JFF Discontinued 54038
Intel® Compute Module HNS2600JFQ Discontinued 54039

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600WP Discontinued 54040
Intel® Compute Module HNS2600WPF Discontinued 54042
Intel® Compute Module HNS2600WPQ Discontinued 54043

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208BB4DC Discontinued 54058
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 54060
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 54061

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 54080
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 54084

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GZ4GC Discontinued 54085
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Discontinued 54089
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Discontinued 54091
Intel® Server System R1304GZ4GC Discontinued 54092
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Discontinued 54095

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 54096
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 54098
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 54099
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 54100
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 54102
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 54104

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208RPMSHOR Discontinued 54105
Intel® Server System R1208RPOSHOR Discontinued 54109
Intel® Server System R1304RPMSHOR Discontinued 54111
Intel® Server System R1304RPOSHBN Discontinued 54114
Intel® Server System R1304RPSSFBN Discontinued 54119

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 54130
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 54131
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 54137

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1304BT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304BTLSFAN Discontinued 54141
Intel® Server System R1304BTLSFANR Discontinued 54144
Intel® Server System R1304BTLSHBN Discontinued 54145
Intel® Server System R1304BTLSHBNR Discontinued 54156
Intel® Server System R1304BTSSFAN Discontinued 54157
Intel® Server System R1304BTSSFANR Discontinued 54159

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1600GP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1630GP Discontinued 54209
Intel® Server System SR1630GPRX Discontinued 54213

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216JFFJR Discontinued 54243
Intel® Server System H2216JFFKR Discontinued 54244
Intel® Server System H2216JFJR Discontinued 54245
Intel® Server System H2216JFKR Discontinued 54247
Intel® Server System H2216JFQJR Discontinued 54248
Intel® Server System H2216JFQKR Discontinued 54249
Intel® Server System H2312JFFJR Discontinued 54251
Intel® Server System H2312JFFKR Discontinued 54252
Intel® Server System H2312JFJR Discontinued 54253
Intel® Server System H2312JFKR Discontinued 54255
Intel® Server System H2312JFQJR Discontinued 54258
Intel® Server System H2312JFQKR Discontinued 54260

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFJR Discontinued 54274
Intel® Server System H2216WPFKR Discontinued 54275
Intel® Server System H2216WPJR Discontinued 54276
Intel® Server System H2216WPKR Discontinued 54277
Intel® Server System H2216WPQJR Discontinued 54278
Intel® Server System H2216WPQKR Discontinued 54279
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 54280
Intel® Server System H2312WPFKR Discontinued 54281
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 54282
Intel® Server System H2312WPKR Discontinued 54283
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 54284
Intel® Server System H2312WPQKR Discontinued 54285

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2000BB4GS9 Discontinued 54342
Intel® Server System R2208BB4GC Discontinued 54343
Intel® Server System R2208BB4GS9 Discontinued 54344
Intel® Server System R2216BB4GC Discontinued 54345
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Discontinued 54347
Intel® Server System R2308BB4GC Discontinued 54348
Intel® Server System R2312BB4GS9 Discontinued 54351

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 54356
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 54357
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 54360
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 54361
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 54362

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 54364
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 54367
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 54369
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 54371
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 54374
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 54375
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 54376
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 54379
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 54381
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 54382
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 54383

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 54385
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 54388
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 54390
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 54391
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 54394

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2304LH2HKC Discontinued 54401

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Discontinued 54410

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2308SC2SHDR Discontinued 54424
Intel® Server System R2308SC2SHFN Discontinued 54425
Intel® Server System R2312SC2SHGR Discontinued 54428

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2600UR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR2612URR Discontinued 54457

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 54528
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 54532
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 54533
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 54535
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 54536
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 54537
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 54538
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 54539

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4308RPLSHDR Discontinued 54541

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304SC2SFEN Discontinued 54544
Intel® Server System P4304SC2SHDR Discontinued 54545
Intel® Server System P4308SC2MHGC Discontinued 54546

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4304BT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304BTLSFCN Discontinued 54547
Intel® Server System P4304BTLSFCNR Discontinued 54549
Intel® Server System P4304BTLSHCN Discontinued 54551
Intel® Server System P4304BTLSHCNR Discontinued 54557
Intel® Server System P4304BTSSFCN Discontinued 54559
Intel® Server System P4304BTSSFCNR Discontinued 54561

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SC5000HC

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000HG

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1630HGP Discontinued 54644
Intel® Server System SR1630HGPRX Discontinued 54648

Hệ thống máy trạm Intel® dòng SC5000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System SC5650SCWS Discontinued 54793

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.