Bộ điều khiển Intel® RAID RS3MC044

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Bộ điều khiển Intel® RAID
 • Tên mã Mohave Canyon trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q2'14
 • Sự ngắt quãng được mong đợi Q2'17
 • EOL thông báo Tuesday, March 28, 2017
 • Đơn hàng cuối cùng Friday, September 29, 2017
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Monday, January 29, 2018
 • Thị trường đích Scalable Performance
 • Kiểu hình thức của bo mạch Low Profile MD2 Card
 • Tốc độ truyền dữ liệu 12 Gb/s
 • Thiết bị được hỗ trợ SAS/SATA
 • Cấp độ RAID được hỗ trợ 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
 • Chế Độ JBOD Không
 • Số cổng bên trong 4
 • Số cổng bên ngoài 4
 • Số thiết bị được hỗ trợ 240
 • Bộ nhớ nhúng 1GB
 • Giao diện máy chủ PCIe PCIe x8 Gen3
 • Kiểu bộ xử lý IO LSI3108
 • Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia)
 • Chi Tiết Bảo Hành Mở Rộng Bổ Sung Intel® RAID Extended Warranty
 • Các hạng mục kèm theo (1) RAID add-in-card with full height and low profile brackets.

Thông tin bổ sung

 • Mô tả 12-Gb/s SAS, 6-Gb/s SATA intelligent RAID.
 • Bảng dữ liệu Xem ngay

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SPOSHBN Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61888
Intel® Server System R1304SPOSHBNR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61891
Intel® Server System R1304SPOSHOR Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61892
Intel® Server System R1304SPOSHORR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61895
Intel® Server System R1208SPOSHOR Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61896
Intel® Server System R1208SPOSHORR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61899

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WFR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WFQYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 62035
Intel® Server System R1208WFTYS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 62038
Intel® Server System R1208WFTYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 62045
Intel® Server System R1304WF0YS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 62049
Intel® Server System R1304WF0YSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 62054
Intel® Server System R1304WFTYS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 62060
Intel® Server System R1304WFTYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P 62069

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 62074
Intel® Server System R1208WTTGSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 62080
Intel® Server System R1304WT2GSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 62083
Intel® Server System R1304WTTGSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 62087

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WFR

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62246
Intel® Server System R2208WT2YSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62248
Intel® Server System R2208WTTYC1R Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62250
Intel® Server System R2308WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62252
Intel® Server System R2312WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62254
Intel® Server System R2224WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62257

Dòng hệ thống máy chủ Intel® P4000SP

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS7200AP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS7200AP Q2'16 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 62377

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200SP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200SPO Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 62804
Intel® Server Board S1200SPL Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 62810
Intel® Server Board S1200SPLR Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 62816
Intel® Server Board S1200SPOR Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 62817
Intel® Server Board S1200SPS Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 62818
Intel® Server Board S1200SPSR Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 62824

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S7200AP

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62840
Intel® Server Board S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62846
Intel® Server Board S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62850
Intel® Server Board S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62851
Intel® Server Board S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62853
Intel® Server Board S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62854
Intel® Server Board S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62855
Intel® Server Board S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62856

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600KPR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 62869
Intel® Server Board S2600KPFR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 62871
Intel® Server Board S2600KPTR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 62874

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 62899
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 160 W 62900
Intel® Server Board S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 62901

Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFR

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62914
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62918
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62921
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62922
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62924

Sao lưu Dự phòng Intel® RAID (Pin/Flash)

Các tính năng ưu việt của Intel® RAID

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® RAID Drive Encryption Management (Gen2) Launched Activation Key 63262
Intel® RAID High Availability Discontinued Activation Key 63263
Intel® RAID Rapid Recovery Snapshot Discontinued Activation Key 63266
Intel® RAID SSD Cache with Fast Path *I/O Discontinued Activation Key 63268

Lựa chọn Cáp

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Cable Kit AXXCBL730HDMS Q3'13 Discontinued 64073

Gia hạn bảo hành cho cấu phần máy chủ Intel®

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® RAID Extended Warranty Q2'12 Discontinued 65459

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Doanh nghiệp (Intel® DCB cho Doanh nghiệp)

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LR1304SPCFG1R Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 65579
Intel® Server System LSVRP4304ES6XXR Q1'17 Discontinued uATX 4U Pedestal LGA 1151 Socket H4 65580

Dòng Hệ Thống Lưu Trữ Intel® JBOD2000

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Storage System JBOD2312S3SP Q2'16 Discontinued N/A 2U Rack 66449

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tiện ích độc lập StorCLI

Bàn Giao Tiếp Mạng RAID Intel® 3 (RWC3) cho Windows*

Bàn Giao Tiếp Mạng RAID Intel® 3 (RWC3) cho Linux*

Trình điều khiển Linux* cho Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160, RMS3CC080, RMS3CC040, RMS3HC080 và Intel® RAID Controller RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044, RS3WC080

Firmware Package for Intel® RAID Module RMS3CC080, RMS3CC040 and Intel® RAID Adapter RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044

Trình điều khiển Windows* dành cho Intel Integrated RAID Module RMS3AC160, RMS3CC080, RMS3CC040, RMS3HC080 và Intel RAID Controller RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044, RS3WC080

High Availability Solution Windows* Driver for Intel RAID Controller RS3DC080, RS3SC008, RS3MC044

High Availability Solution Linux* Driver for Intel RAID Controller RS3DC080, RS3SC008, RS3MC044

High Availability Solution StorCLI for Intel RAID Controller RS3DC080, RS3SC008, RS3MC044

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.