Mô-đun RAID Tích hợp của Intel® RMT3PB080

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm RAID Tích hợp của Intel® (Mô-đun/Bo mạch Hệ thống)
 • Tên mã Pompano Beach trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q1'12
 • Sự ngắt quãng được mong đợi Q2'16
 • EOL thông báo Tuesday, September 27, 2016
 • Đơn hàng cuối cùng Tuesday, December 27, 2016
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Thursday, April 27, 2017
 • Thị trường đích Mainstream
 • Kiểu hình thức của bo mạch Low Profile MD2 Card
 • Tốc độ truyền dữ liệu 6 Gb/s
 • Thiết bị được hỗ trợ SAS/SATA
 • Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ Windows, Linux, VMWare (see THOL)
 • Tùy Chọn Sao Lưu Cache Tương Thích AXXRSBBU9 or AXXRMFBU2
 • Cấp độ RAID được hỗ trợ 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
 • Chế Độ JBOD Không
 • Số cổng bên trong 8
 • Số cổng bên ngoài 0
 • Số thiết bị được hỗ trợ 16
 • Bộ nhớ nhúng 512MB
 • Giao diện máy chủ PCIe PCIe x8 Gen2
 • Kiểu bộ xử lý IO LSI2208
 • Khoá lại PCIe x8
 • Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia) Không
 • Các hạng mục kèm theo (1) RAID Controller module, Quick Start User Guide, Mounting standoffs. Note: Cables sold separately

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Intel® Integrated RAID Module RMT3PB080, PCIe Slot, LSI2208 ROC, 8P Internal SATA (only), MegaRAID SWStack, 512MB DDR3, Restricted to use only SATA drives, R0,1,10,5,50,6,60

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SPOSHBN Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61829
Intel® Server System R1304SPOSHBNR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61832
Intel® Server System R1304SPOSHOR Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61833
Intel® Server System R1304SPOSHORR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61836
Intel® Server System R1208SPOSHOR Q2'16 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61837
Intel® Server System R1208SPOSHORR Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 61840

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 62012
Intel® Server System R1208WT2GSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 62015
Intel® Server System R1208WTTGS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 62017
Intel® Server System R1208WTTGSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 62021
Intel® Server System R1304WT2GS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 62023
Intel® Server System R1304WT2GSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 62024
Intel® Server System R1304WTTGS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 62026
Intel® Server System R1304WTTGSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 62028

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62175
Intel® Server System R2208WTTYC1 Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62179
Intel® Server System R2208WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62180
Intel® Server System R2224WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62181
Intel® Server System R2308WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62183
Intel® Server System R2312WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 62185
Intel® Server System R2208WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62187
Intel® Server System R2208WT2YSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62189
Intel® Server System R2208WTTYC1R Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62191
Intel® Server System R2308WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62193
Intel® Server System R2312WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62195
Intel® Server System R2224WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 62198

Dòng hệ thống máy chủ Intel® P4000SP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LSVRP4304ES6XX1 Q2'16 Discontinued uATX 4U Pedestal 62219

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200SP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200SPO Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 62745
Intel® Server Board S1200SPL Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 62751
Intel® Server Board S1200SPOR Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 62758
Intel® Server Board S1200SPS Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 62759
Intel® Server Board S1200SPSR Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 62765

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62781
Intel® Server Board S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62787
Intel® Server Board S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62791
Intel® Server Board S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62792
Intel® Server Board S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62794
Intel® Server Board S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62795
Intel® Server Board S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62796
Intel® Server Board S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 62797

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62855
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62859
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62862
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62863
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 62865

Sao lưu Dự phòng Intel® RAID (Pin/Flash)

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU2 Discontinued Battery/RMFBU 62929
Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU9 Discontinued Battery/RMFBU 62975

Các tính năng ưu việt của Intel® RAID

Gia hạn bảo hành cho cấu phần máy chủ Intel®

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® RAID Extended Warranty Q2'12 Discontinued 65353

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Doanh nghiệp (Intel® DCB cho Doanh nghiệp)

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LR1304SPCFG1R Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 65473
Intel® Server System LSVRP4304ES6XXR Q1'17 Discontinued uATX 4U Pedestal LGA 1151 Socket H4 65474

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1200BT

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200BTLRM Q3'12 Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1155 65599

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400FP2 Q3'12 Discontinued ATX 4U Rack or Pedestal Socket B2 65639
Intel® Server Board S1400FP4 Q3'12 Discontinued ATX 4U Rack or Pedestal Socket B2 65642

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400SP2 Q3'12 Discontinued ATX 1U Rack Socket B2 65646
Intel® Server Board S1400SP4 Q3'12 Discontinued SSI ATX 12" X 9.6" 1U Rack Socket B2 65648

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2400BB

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400BB4 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' Rack Socket B2 65691

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400EP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400EP2 Q2'12 Discontinued SSI CEB 12" x 10.5" 1U Rack Socket B2 65692
Intel® Server Board S2400EP4 Q2'12 Discontinued SSI CEB 12" x 10.5" 1U Rack Socket B2 65698

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400GP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400GP2 Q2'12 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket B2 65705
Intel® Server Board S2400GP4 Q2'12 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket B2 65712

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400SC

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400SC2 Q2'12 Discontinued SSI CEB 12" x 10.5" 4U Rack or Pedestal Socket B2 65719

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CO4 Q1'12 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 65725
Intel® Server Board S2600COE Q1'12 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 65727
Intel® Server Board S2600COEIOC Q1'12 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R 65729

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CP2 Q1'12 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 65731
Intel® Server Board S2600CP2IOC Q1'12 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R 65733
Intel® Server Board S2600CP2J Q1'12 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R 65735
Intel® Server Board S2600CP4 Q1'12 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R 65738
Intel® Server Board S2600CP4IOC Q1'12 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R 65744

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" Rack Socket R 65746

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" Rack Socket R 65748

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600IP4 Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R 65752
Intel® Server Board S2600IP4L Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" Rack or Pedestal Socket R 65756

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Board W2600CR2 Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Rack or Pedestal Socket R 65782
Intel® Workstation Board W2600CR2L Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" Pedestal Socket R 65786

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LH

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LH2 Q1'13 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 65788

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S4600LT

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LT2 Q1'13 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 65790

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208BB4DC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 66107
Intel® Server System R1208BB4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 66108
Intel® Server System R1304BB4DC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 66109
Intel® Server System R1304BB4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 66110

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208EP2SHFN Q2'12 Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 1U Rack Socket B2 66112
Intel® Server System R1304EP2SFFN Q3'12 Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 1U Rack Socket B2 66120
Intel® Server System R1304EP2SHFN Q3'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 1U Rack Socket B2 66122

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 66129
Intel® Server System R1304GL4DS9 Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 66133

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GZ4GC Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 66134
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 66138
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 66140
Intel® Server System R1304GZ4GC Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 66141
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 66144

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SP2SFBN Q4'12 Discontinued SSI ATX (12" X 9.6") 1U Rack Socket B2 66179
Intel® Server System R1304SP2SHBN Q4'12 Discontinued ATX 1U Rack Socket R3 66180
Intel® Server System R1304SP4SHOC Q3'12 Discontinued ATX 12" x 9.6" 1U Rack Socket B2 66186

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2000BB4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66391
Intel® Server System R2208BB4GC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66392
Intel® Server System R2208BB4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66393
Intel® Server System R2216BB4GC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66394
Intel® Server System R2224BB4GCSAS Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66396
Intel® Server System R2308BB4GC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66397
Intel® Server System R2312BB4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 66400

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66405
Intel® Server System R2208GL4GS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66406
Intel® Server System R2308GL4DS9 Q4'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66409
Intel® Server System R2308GL4GS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66410
Intel® Server System R2312GL4GS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66411

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66413
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66416
Intel® Server System R2216GZ4GC Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66418
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66420
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Q2'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66423
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66424
Intel® Server System R2308GZ4GC Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66425
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Q4'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66428
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Q2'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66430
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66431
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Q4'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66432

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2304LH2HKC Q1'13 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 66450

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Q1'13 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 66459

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2308SC2SHDR Q3'12 Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 2U Rack Socket B2 66473
Intel® Server System R2308SC2SHFN Q3'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 2U Rack Socket B2 66474
Intel® Server System R2312SC2SHGR Q3'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 2U Rack Socket B2 66477

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 66568
Intel® Server System P4308CP4MHEN Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 66569
Intel® Server System P4308CP4MHGC Q1'12 Discontinued 12" x 13" 4U Pedestal Socket R 66570

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66577
Intel® Server System P4216IP4LHJC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66581
Intel® Server System P4216IP4LHKC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66582
Intel® Server System P4224IP4LHKC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66584
Intel® Server System P4308IP4LHGC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66585
Intel® Server System P4308IP4LHJC Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66586
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66587
Intel® Server System P4308IP4LHKC Q1'13 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66588

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4304SC2SFEN Q2'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 4U Pedestal Socket B2 66593
Intel® Server System P4304SC2SHDR Q2'12 Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 4U Pedestal Socket B2 66594
Intel® Server System P4308SC2MHGC Q2'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 4U Pedestal Socket B2 66595

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66613
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66614
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66615
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Q1'12 Discontinued Custom 14.2" x 15" 4U Pedestal Socket R 66616

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tiện ích độc lập StorCLI

Trình điều khiển Linux* cho Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080(N), RMS25PB040, RMT3PB080, RMS25CB080(N), RMS25CB040, RMT3CB080 và Bộ điều khiển RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008, RT3WB080

Windows* Driver for Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080(N), RMS25PB040, RMT3PB080, RMS25CB080(N), RMS25CB040, RMT3CB080 and Controller RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008, RT3WB080

RAID CMDTool2 cho UEFI

Firmware Package for Intel® Integrated RAID Modules RMS25PB080(N), RMS25PB040, RMT3PB080, RMS25CB080(N), RMS25CB040, RMT3CB080 and Controllers RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008

RAID CMDTool2 dành cho DOS, FreeBSD*, Linux*, Solaris* và Windows*

Trình điều khiển RAID phần cứng SAS cho VMWare* ESXi 5

Trình điều khiển RAID SAS HArdware cho FreeBSD* 9.0, 8.3, 8.2, 7.4. (cả hai phiên bản x86 và x64)

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.