Pin Thông minh Intel® RAID AXXRSBBU7

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Optional RAID Smart battery back up for use with Intel 6G SAS RAID controllers. Includes components for remote mounting.

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU7, Direct Attach 10 Pack

  • MM# 903767
  • Mã đặt hàng AXXRSBBU7D10
  • US HTS 8507600020

Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU7, Single

  • MM# 903148
  • Mã đặt hàng AXXRSBBU7
  • US HTS 8507500000

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS Khác nhau tùy theo sản phẩm

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

RAID Tích hợp của Intel® (Mô-đun/Bo mạch Hệ thống)

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun RAID Máy chủ Tích hợp của Intel® AXXRMS2MH080 Discontinued

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.