Bo mạch máy trạm Intel® S5000XVNSASR

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

 • Có sẵn Tùy chọn nhúng Không
 • Bảng dữ liệu Xem ngay
 • Mô tả Intel® Server Board S5000XVNSASR (Vernonia SAS Version ) - Supports 45nm processors (Harpertown and Wolfdale-DP)

Thông số bộ nhớ

Các tùy chọn mở rộng

Thông số I/O

Thông số gói

 • Cấu hình CPU tối đa 2

Chuỗi Cung Ứng Minh Bạch Intel®

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Workstation Board S5000XVNSASR, 10 Pack, OEM Only

 • MM# 900531
 • Mã đặt hàng BB5000XVNSASR
 • ECCN 5A992C
 • CCATS G135162

Intel® Workstation Board S5000XVNSASR, Single

 • MM# 891986
 • Mã đặt hàng S5000XVNSASR
 • ECCN 4A994
 • CCATS NA

Intel® Workstation Board S5000XVNSASR, Single

 • MM# 901765
 • Mã đặt hàng S5000XVNSASR
 • ECCN 5A992C
 • CCATS G134612

Intel® Workstation Board S5000XVNSASR, 10 Pack, OEM Only

 • MM# 901725
 • Mã đặt hàng BB5000XVNSASR
 • ECCN 5A992C
 • CCATS G135162

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8473301180

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Bộ xử lý Intel® Xeon® cũ

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5470 Discontinued Q3'08 4 3.33 GHz 12 MB L2 Cache 3761
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5460 Discontinued Q4'07 4 3.16 GHz 12 MB L2 Cache 3774
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5450 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 3795
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5450 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 3806
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5440 Discontinued Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache 3821
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5430 Discontinued Q4'07 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache 3844
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 12 MB L2 Cache 3856
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5420 Discontinued Q4'07 4 2.50 GHz 12 MB L2 Cache 3867
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5410 Discontinued Q1'08 4 2.33 GHz 12 MB L2 Cache 3877
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5410 Discontinued Q4'07 4 2.33 GHz 12 MB L2 Cache 3887
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5405 Discontinued Q4'07 4 2.00 GHz 12 MB L2 Cache 3908
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5365 Discontinued Q3'07 4 3.00 GHz 8 MB L2 Cache 3916
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5355 Discontinued Q4'06 4 2.66 GHz 8 MB L2 Cache 3938
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5345 Discontinued Q1'07 4 2.33 GHz 8 MB L2 Cache 3966
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5335 Discontinued Q3'07 4 2.00 GHz 8 MB L2 Cache 3989
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5335 Discontinued Q1'07 4 2.00 GHz 8 MB L2 Cache 4001
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5320 Discontinued Q1'07 4 1.86 GHz 8 MB L2 Cache 4027
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5320 Discontinued Q4'06 4 1.86 GHz 8 MB L2 Cache 4044
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5310 Discontinued Q1'07 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache 4077
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5310 Discontinued Q4'06 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache 4095
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5270 Discontinued Q3'08 2 3.50 GHz 6 MB L2 Cache 4125
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5260 Discontinued Q4'07 2 3.33 GHz 6 MB L2 Cache 4128
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5240 Discontinued Q2'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache 4153
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5240 Discontinued Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache 4162
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5205 Discontinued Q4'07 2 1.86 GHz 6 MB L2 Cache 4202
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5160 Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache 4218
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5150 Discontinued 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache 4262
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 5148 Discontinued Q2'06 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache 4304
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5140 Discontinued Q2'06 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache 4335
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 5138 Discontinued Q2'06 2 2.13 GHz 4 MB L2 Cache 4377
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5130 Discontinued Q2'06 2 2.00 GHz 4 MB L2 Cache 4410
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 5128 Discontinued Q2'06 2 1.86 GHz 4 MB L2 Cache 4448
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5120 Discontinued 2 1.86 GHz 4 MB L2 Cache 4470
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5110 Discontinued 2 1.60 GHz 4 MB L2 Cache 4522
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5080 Discontinued 2 3.73 GHz 4 MB L2 Cache 4563
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5063 Discontinued 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache 4606
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5060 Discontinued 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache 4616
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5050 Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache 4639

Bộ điều khiển RAID Intel®

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Cấp độ RAID được hỗ trợ Số cổng bên trong Số cổng bên ngoài Bộ nhớ nhúng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển RAID Intel® RS2BL040 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 512MB 53155
Bộ điều khiển RAID Intel® RS2BL080 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 512MB 53157
Bộ điều khiển RAID Intel® RS2MB044 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 4 512MB 53162
Bộ điều khiển RAID Intel® RS2PI008 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 0 8 512MB 53163
Bộ điều khiển RAID Intel® RS2WC040 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 4 0 None 53168
Bộ điều khiển RAID Intel® RS2WC080 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 8 0 None 53169
Bộ điều khiển RAID Intel® SASMF8I Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 8 0 53175
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSAS144E Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 4 4 128MB 53195
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSAS18E Discontinued Full Height 1/2 Length PCIe Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 53205
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSASBB8I Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 256MB 53207
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSASJV Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 8 512MB 53208
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSASLS4I Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 128MB 53209
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSATAWB Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 128MB 53213

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.

BMC tích hợp với IPMI

IPMI (Giao diện quản lý nền tảng thông minh) là một giao diện chuẩn hóa được sử dụng để quản lý ngoài băng tần các hệ thống máy tính. Bộ điều khiển Quản lý bo mạch cơ sở tích hợp là một vi mạch điều khiển cho phép Giao diện quản lý nền tảng thông minh.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Có sẵn tùy chọn nhúng cho biết sản phẩm cung cấp khả năng sẵn có để mua mở rộng cho các hệ thống thông minh và các giải pháp nhúng. Có thể tìm chứng chỉ sản phẩm và điều kiện sử dụng trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản phẩm. Hãy liên hệ người đại diện của Intel để biết chi tiết.

Các loại bộ nhớ

Bộ xử lý Intel® có ở bốn dạng khác nhau: Kênh Đơn, Kênh Đôi, Kênh Tam Thể và Kiểu linh hoạt.

Số DIMM Tối Đa

DIMM (Mô-đun bộ nhớ nội tuyến kép) là một loạt IC DRAM (Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động) được gắn trên một bo mạch in nhỏ.

PCIe x4 thế hệ 1.x

PCIe (Kết nối thành phần ngoại vi nhanh) là một chuẩn bus mở rộng của máy tính nối tiếp tốc độ cao để gắn các thiết bị phần cứng vào một máy tính. Trường này cho biết số lượng đế cắm PCIe cho cấu hình cổng cụ thể (x8, x16) và thế hệ PCIe (1.x, 2.x).

PCIe x16 thế hệ 1.x

PCIe (Kết nối thành phần ngoại vi nhanh) là một chuẩn bus mở rộng của máy tính nối tiếp tốc độ cao để gắn các thiết bị phần cứng vào một máy tính. Trường này cho biết số lượng đế cắm PCIe cho cấu hình cổng cụ thể (x8, x16) và thế hệ PCIe (1.x, 2.x).

Phiên bản chỉnh sửa USB

USB (Bus nối tiếp đa năng) là một công nghệ kết nối tiêu chuẩn của ngành để gắn các thiết bị ngoại vi với máy tính.

Tổng số cổng SATA

SATA (Đính kèm công nghệ nâng cao nối tiếp) là một tiêu chuẩn tốc độ cao để kết nối các thiết bị lưu trữ như ổ đĩa cứng và các ổ đĩa quang với bo mạch chủ.

Cấu hình RAID

RAID (Phần dư thừa của đĩa độc lập) là một công nghệ lưu trữ kết hợp nhiều thành phần ổ đĩa vào một đơn vị hợp lý duy nhất và phân phối dữ liệu trên dãy được xác định bởi các cấp độ RAID, cho biết mức độ dự phòng và hiệu năng cần thiết.

Số cổng nối tiếp

Cổng nối tiếp là một giao diện máy tính được sử dụng để kết nối các thiết bị ngoại vi.

Mạng LAN Tích hợp

Mạng LAN tích hợp hiển thị sự có mặt của MAC Ethernet tích hợp của Intel hoặc của các cổng mạng LAN được lắp đặt trong bảng mạch hệ thống.

Cổng SAS tích hợp

SAS tích hợp cho biết hỗ trợ SCSI (Giao diện hệ thống máy tính nhỏ) đính kèm nối tiếp được tích hợp vào bo mạch. SAS là một tiêu chuẩn tốc độ cao để kết nối các thiết bị lưu trữ như ổ đĩa cứng và các ổ đĩa quang với bo mạch chủ.

Hỗ trợ mô-đun quản lý từ xa Intel®

Mô hình quản lý từ xa Intel® (Intel® RMM) cho phép bạn giành quyền truy cập và điều khiển máy chủ và các thiết bị khác an toàn từ bất kỳ máy nào trên mạng. Truy cập từ xa bao gồm khả năng quản lý từ xa, như điều khiển điện năng, KVM, chuyển hướng phương tiện bằng card giao diện mạng (NIC) quản lý chuyên biệt.

Công nghệ gia tốc nhập/xuất Intel®

Mô-đun mở rộng IO nội bộ cho biết một đầu nối lửng trên Bo mạch Máy chủ Intel® hỗ trợ nhiều Mô-đun mở rộng nhập/xuất Intel(r) khác nhau, sử dụng một giao diện PCI Express* x8. Những mô-đun này là mô-đun RoC (RAID-on-Chip) hoặc mô-đun SAS (SCSI đính kèm nối tiếp) không được sử dụng cho kết nối bên ngoài thông qua bảng I/O mặt sau.

Phiên bản TPM

Mô-đun nền tảng Tin cậy là một thành phần cung cấp mức bảo mật phần cứng khi hệ thống khởi động thông qua khóa bảo mật, mật khẩu, mã hóa và hàm băm.