Bo mạch Máy chủ Intel® S5000PSLSASR

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Đồ họa Bộ xử lý

Thông số I/O

Thông số gói

 • Cấu hình CPU tối đa 2
 • Có sẵn Tùy chọn halogen thấp No

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Server Board S5000PSLSASR, Single

 • MM# 901764
 • Mã đặt hàng S5000PSLSASR
 • ECCN 5A992C
 • CCATS G135162

Intel® Server Board S5000PSLSASR, 10 Pack, OEM Only

 • MM# 901720
 • Mã đặt hàng BB5000PSLSASR
 • ECCN 4A994
 • CCATS NA

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8473301180

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Bộ xử lý Intel® Xeon® cũ

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5470 Discontinued Q3'08 4 3.33 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5460 Discontinued Q4'07 4 3.16 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5450 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5450 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5440 Launched Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5430 Discontinued Q4'07 4 2.66 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5420 Discontinued Q4'07 4 2.50 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5410 Launched Q1'08 4 2.33 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5410 Discontinued Q4'07 4 2.33 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5405 Discontinued Q4'07 4 2.00 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5365 Discontinued Q3'07 4 3.00 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5355 Discontinued Q4'06 4 2.66 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5345 Launched Q1'07 4 2.33 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5335 Discontinued Q3'07 4 2.00 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5335 Discontinued Q1'07 4 2.00 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5320 Discontinued Q1'07 4 1.86 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5320 Discontinued Q4'06 4 1.86 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5310 Discontinued Q1'07 4 1.60 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5310 Discontinued Q4'06 4 1.60 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5270 Launched Q3'08 2 3.50 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5260 Launched Q4'07 2 3.33 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5240 Launched Q2'08 2 3.00 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5240 Launched Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5205 Discontinued Q4'07 2 1.86 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5160 Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5150 Discontinued 2 2.66 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 5148 Launched Q2'06 2 2.33 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5140 Launched Q2'06 2 2.33 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 5138 Launched Q2'06 2 2.13 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5130 Launched Q2'06 2 2.00 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 5128 Launched Q2'06 2 1.86 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5120 Discontinued 2 1.86 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5110 Discontinued 2 1.60 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5080 Discontinued 2 3.73 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5063 Discontinued 2 3.20 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5060 Discontinued 2 3.20 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5050 Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2

Bộ điều khiển RAID Intel®

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Cấp độ RAID được hỗ trợ Số cổng bên trong Số cổng bên ngoài Bộ nhớ nhúng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển RAID Intel® RS2BL040 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 512MB
Bộ điều khiển RAID Intel® RS2BL080 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 512MB
Bộ điều khiển RAID Intel® RS2MB044 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 4 512MB
Bộ điều khiển RAID Intel® RS2PI008 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 0 8 512MB
Bộ điều khiển RAID Intel® RS2WC040 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 4 0 None
Bộ điều khiển RAID Intel® RS2WC080 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 8 0 None
Bộ điều khiển RAID Intel® SASMF8I Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 8 0
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSAS144E Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 4 4 128MB
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSAS18E Discontinued Full Height 1/2 Length PCIe Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSASBB8I Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 256MB
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSASJV Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 8 512MB
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSASLS4I Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 128MB
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCSATAWB Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 128MB

Các lựa chọn mô-đun Quản lý

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun Quản lý từ xa 2 AXXRMM2 Discontinued

Spare Cable Options

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
SAS Octopus Cable FXXLPSASCBL Discontinued

Spare I/O & Management Module Options

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
I/O Shield and Gasket ASLIO Discontinued

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5200

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5299BRP Discontinued Pedestal, 6U Rack Option
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5299DP Discontinued Pedestal, 6U Rack Option

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.

BMC tích hợp với IPMI

IPMI (Giao diện quản lý nền tảng thông minh) là một giao diện chuẩn hóa được sử dụng để quản lý ngoài băng tần các hệ thống máy tính. Bộ điều khiển Quản lý bo mạch cơ sở tích hợp là một vi mạch điều khiển cho phép Giao diện quản lý nền tảng thông minh.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Có sẵn tùy chọn nhúng cho biết sản phẩm cung cấp khả năng sẵn có để mua mở rộng cho các hệ thống thông minh và các giải pháp nhúng. Có thể tìm chứng chỉ sản phẩm và điều kiện sử dụng trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản phẩm. Hãy liên hệ người đại diện của Intel để biết chi tiết.

Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ)

Kích thước bộ nhớ tối đa nói đến dung lượng bộ nhớ tối đa mà bộ xử lý hỗ trợ.

Các loại bộ nhớ

Bộ xử lý Intel® có ở bốn dạng khác nhau: Kênh Đơn, Kênh Đôi, Kênh Tam Thể và Kiểu linh hoạt.

Số DIMM Tối Đa

DIMM (Mô-đun bộ nhớ nội tuyến kép) là một loạt IC DRAM (Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động) được gắn trên một bo mạch in nhỏ.

Hỗ trợ Bộ nhớ ECC

Bộ nhớ ECC được Hỗ trợ cho biết bộ xử lý hỗ trợ bộ nhớ Mã sửa lỗi. Bộ nhớ ECC là một loại bộ nhớ hệ thống có thể phát hiện và sửa các loại hỏng dữ liệu nội bộ phổ biến. Lưu ý rằng hỗ trợ bộ nhớ ECC yêu cầu hỗ trợ của cả bộ xử lý và chipset.

Đồ họa tích hợp

Đồ họa tích hợp cho phép chất lượng hình ảnh đáng kinh ngạc, hiệu suất đồ họa nhanh hơn và các tùy chọn hiển thị linh hoạt mà không cần card đồ họa riêng.

Số cổng PCI Express tối đa

Một cổng PCI Express (PCIe) bao gồm hai cặp tín hiệu khác biệt, một để nhận dữ liệu, một để truyền dữ liệu và là đơn vị cơ bản của bus PCIe. Số Cổng PCI Express là tổng số được bộ xử lý hỗ trợ.

PCIe x4 thế hệ 1.x

PCIe (Kết nối thành phần ngoại vi nhanh) là một chuẩn bus mở rộng của máy tính nối tiếp tốc độ cao để gắn các thiết bị phần cứng vào một máy tính. Trường này cho biết số lượng đế cắm PCIe cho cấu hình cổng cụ thể (x8, x16) và thế hệ PCIe (1.x, 2.x).

PCIe x8 thế hệ 1.x

PCIe (Kết nối thành phần ngoại vi nhanh) là một chuẩn bus mở rộng của máy tính nối tiếp tốc độ cao để gắn các thiết bị phần cứng vào một máy tính. Trường này cho biết số lượng đế cắm PCIe cho cấu hình cổng cụ thể (x8, x16) và thế hệ PCIe (1.x, 2.x).

Phiên bản chỉnh sửa USB

USB (Bus nối tiếp đa năng) là một công nghệ kết nối tiêu chuẩn của ngành để gắn các thiết bị ngoại vi với máy tính.

Tổng số cổng SATA

SATA (Đính kèm công nghệ nâng cao nối tiếp) là một tiêu chuẩn tốc độ cao để kết nối các thiết bị lưu trữ như ổ đĩa cứng và các ổ đĩa quang với bo mạch chủ.

Cấu hình RAID

RAID (Phần dư thừa của đĩa độc lập) là một công nghệ lưu trữ kết hợp nhiều thành phần ổ đĩa vào một đơn vị hợp lý duy nhất và phân phối dữ liệu trên dãy được xác định bởi các cấp độ RAID, cho biết mức độ dự phòng và hiệu năng cần thiết.

Số cổng nối tiếp

Cổng nối tiếp là một giao diện máy tính được sử dụng để kết nối các thiết bị ngoại vi.

Mạng LAN Tích hợp

Mạng LAN tích hợp hiển thị sự có mặt của MAC Ethernet tích hợp của Intel hoặc của các cổng mạng LAN được lắp đặt trong bảng mạch hệ thống.

Cổng SAS tích hợp

SAS tích hợp cho biết hỗ trợ SCSI (Giao diện hệ thống máy tính nhỏ) đính kèm nối tiếp được tích hợp vào bo mạch. SAS là một tiêu chuẩn tốc độ cao để kết nối các thiết bị lưu trữ như ổ đĩa cứng và các ổ đĩa quang với bo mạch chủ.

Hỗ trợ mô-đun quản lý từ xa Intel®

Mô hình quản lý từ xa Intel® (Intel® RMM) cho phép bạn giành quyền truy cập và điều khiển máy chủ và các thiết bị khác an toàn từ bất kỳ máy nào trên mạng. Truy cập từ xa bao gồm khả năng quản lý từ xa, như điều khiển điện năng, KVM, chuyển hướng phương tiện bằng card giao diện mạng (NIC) quản lý chuyên biệt.

Công nghệ gia tốc nhập/xuất Intel®

Mô-đun mở rộng IO nội bộ cho biết một đầu nối lửng trên Bo mạch Máy chủ Intel® hỗ trợ nhiều Mô-đun mở rộng nhập/xuất Intel(r) khác nhau, sử dụng một giao diện PCI Express* x8. Những mô-đun này là mô-đun RoC (RAID-on-Chip) hoặc mô-đun SAS (SCSI đính kèm nối tiếp) không được sử dụng cho kết nối bên ngoài thông qua bảng I/O mặt sau.