Quản lý Mã hóa Ổ đĩa Intel® RAID

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Các tính năng ưu việt của Intel® RAID
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q1'11
 • Sự ngắt quãng được mong đợi Q4 '16
 • EOL thông báo Tuesday, November 15, 2016
 • Đơn hàng cuối cùng Monday, May 15, 2017
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Friday, September 15, 2017
 • Bền Không
 • Thị trường đích Scalable Performance
 • Kiểu hình thức của bo mạch Activation Key
 • Các hạng mục kèm theo Upgrade Key to enable Drive Encryption Management for Intel RAID 6G ROC Products.

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Upgrade Key to enable Drive Encryption Management for Intel RAID 6G ROC Products.
 • Bảng dữ liệu Xem ngay

Các sản phẩm tương thích

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.