เอฟพีจีเอ Stratix® V GX

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
Logic Element (LE)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)
หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด
จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด
ตัวเลือกของแพ็คเกจ
2010 340000 256 22.92 Mb 696 F780, F1152, F1517
2010 420000 256 41.84 Mb 696 F1152, F1517
2010 490000 256 50.65 Mb 840 F1152, F1517, F1932
2010 622000 256 57.16 Mb 840 F1152, F1517, F1932
2010 840000 352 61.67 Mb 840 F1517, F1932
2010 952000 352 62.96 Mb 840 F1517, F1932
2010 490000 399 46.65 Mb 600 F1517, F1760
2010 597000 399 58.88 Mb 600 F1517, F1760
2010 840000 352 61.67 Mb 600 F1760
2010 952000 352 62.96 Mb 600 F1760

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรอง Intel® FPGA ตามตระกูล สถานะ กราฟิกโปรเซสเซอร์ การทำลวดลายวงจร และ TDP