เอฟพีจีเอ Stratix® V GX

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย Logic Element (LE) การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด ตัวเลือกของแพ็คเกจ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
เอฟพีจีเอ Stratix® V 5SGXA3 Launched 2010 340000 256 22.92 Mb F780, F1152, F1517
เอฟพีจีเอ Stratix® V 5SGXA4 Launched 2010 420000 256 41.84 Mb F1152, F1517
เอฟพีจีเอ Stratix® V 5SGXA5 Launched 2010 490000 256 50.65 Mb F1152, F1517, F1932
เอฟพีจีเอ Stratix® V 5SGXA7 Launched 2010 622000 256 57.16 Mb F1152, F1517, F1932
เอฟพีจีเอ Stratix® V 5SGXA9 Launched 2010 840000 352 61.67 Mb F1517, F1932
เอฟพีจีเอ Stratix® V 5SGXAB Launched 2010 952000 352 62.96 Mb F1517, F1932
เอฟพีจีเอ Stratix® V 5SGXB5 Launched 2010 490000 399 46.65 Mb F1517, F1760
เอฟพีจีเอ Stratix® V 5SGXB6 Launched 2010 597000 399 58.88 Mb F1517, F1760
เอฟพีจีเอ Stratix® V 5SGXB9 Launched 2010 840000 352 61.67 Mb F1760
เอฟพีจีเอ Stratix® V 5SGXBB Launched 2010 952000 352 62.96 Mb F1760

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรอง Intel® FPGA ตามตระกูล สถานะ ตัวเลือกแพคเกจ องค์ประกอบลอจิก และอื่นๆ อีกมากมาย