เอฟพีจีเอ Stratix® V 5SGXA3

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H1F35C2LG

 • MM# 999XMW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHHG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3H1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724853

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H1F35I2G

 • MM# 999XMX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHHH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3H1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725144

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H2F35I2G

 • MM# 999XMZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHHJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3H2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725414

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H2F35I2LG

 • MM# 999XN0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHHK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725526

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H2F35I3LG

 • MM# 999XN1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHHL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3H2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725092

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H3F35C2LG

 • MM# 999XN2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHHM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3H3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725605

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H3F35C4G

 • MM# 999XN3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHHN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3H3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725707

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H3F35I4G

 • MM# 999XN4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHHP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3H3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725077

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K1F35C1G

 • MM# 999XN5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHHQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724903

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K1F35C2G

 • MM# 999XNA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHHU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725281

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K1F40C1G

 • MM# 999XND
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHHW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725781

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F35I3G

 • MM# 999XNG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHHY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726076

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F40I2G

 • MM# 999XNJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJ0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726145

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F40I3LG

 • MM# 999XNK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJ1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726310

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H2F35C2G

 • MM# 999XNN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJ3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3H2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725263

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H2F35C2LG

 • MM# 999XNP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJ4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3H2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725129

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H3F35I3LG

 • MM# 999XNR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJ5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3H3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725022

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K1F35I2G

 • MM# 999XNT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJ6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725727

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F35C3G

 • MM# 999XNV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJ7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725574

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F35I2G

 • MM# 999XNW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJ8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724943

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F40C3G

 • MM# 999XPJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726235

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F40C2G

 • MM# 999XPK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725155

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F40C4G

 • MM# 999XPL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725025

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H1F35C1G

 • MM# 999XPX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHK0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3H1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726050

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H1F35C2G

 • MM# 999XPZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHK1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3H1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726261

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H2F35C3G

 • MM# 999XR9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3H2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725060

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H3F35C2G

 • MM# 999XRA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3H3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725613

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H3F35C3G

 • MM# 999XRC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3H3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725948

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H3F35I3G

 • MM# 999XRD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3H3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725836

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K1F40C2LG

 • MM# 999XRF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725705

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K1F40I2G

 • MM# 999XRG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725353

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F35C1G

 • MM# 999XRH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726165

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F40C1G

 • MM# 999XRJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725014

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F40C2G

 • MM# 999XRL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725859

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F40I3LG

 • MM# 999XRR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725438

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H2F35C1G

 • MM# 999XVF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3H2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724800

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H2F35I3G

 • MM# 999XVG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3H2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726048

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K1F40C2G

 • MM# 999XWT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725431

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F35C2G

 • MM# 999XWV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725664

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F40C2LG

 • MM# 999XWW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725814

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F40I2LG

 • MM# 999XWX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725691

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F40I3G

 • MM# 999XWZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726191

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F35C2G

 • MM# 999XX0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724771

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F35C4G

 • MM# 999XX1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHN0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725116

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F35I3G

 • MM# 999XX3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHN1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725257

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F35I4G

 • MM# 999XX4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHN2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725724

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F40C3G

 • MM# 999XX5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHN3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724850

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F40I3G

 • MM# 999XX6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHN4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724971

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F35C3G

 • MM# 999Z1D
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725736

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F40C2LG

 • MM# 999Z1F
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725122

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F40I4G

 • MM# 999Z1G
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725848

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E1H29C2G

 • MM# 999Z30
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHRR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3E1H29C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699506

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H1F35I2G

 • MM# 999Z33
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHRU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3H1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724947

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H2F35C2G

 • MM# 999Z35
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHRV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3H2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725669

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H2F35I2G

 • MM# 999Z3J
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHS5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3H2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725976

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H2F35I3LG

 • MM# 999Z3K
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHS6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3H2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725367

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H3F35I3G

 • MM# 999Z3L
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHS7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3H3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724805

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K1F35C1G

 • MM# 999Z3M
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHS8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725532

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K1F35I2G

 • MM# 999Z3P
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHSA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725817

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K2F35I2G

 • MM# 999Z3R
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHSB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725541

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K2F40C1G

 • MM# 999Z3V
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHSD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725884

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E1H29C1G

 • MM# 999Z3W
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHSE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3E1H29C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692454

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E1H29I2G

 • MM# 999Z40
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHSF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3E1H29I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695718

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E2H29C2G

 • MM# 999Z41
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHSG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3E2H29C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694441

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E3H29C4G

 • MM# 999Z42
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHSH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3E3H29C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693366

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E3H29I3G

 • MM# 999Z43
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHSJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3E3H29I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694420

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E3H29I4G

 • MM# 999Z44
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHSK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3E3H29I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696945

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H1F35C1G

 • MM# 999Z45
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHSL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3H1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725917744559

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H2F35C1G

 • MM# 999Z46
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHSM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3H2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725585

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H2F35I2LG

 • MM# 999Z47
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHSN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725890

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K2F40C2LG

 • MM# 999Z48
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHSP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725036

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K3F40C2LG

 • MM# 999Z49
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHSQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725159

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K3F40I3LG

 • MM# 999Z4C
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHSR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696903

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H3F35C3G

 • MM# 999Z4M
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHSY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3H3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725099

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K1F40C2LG

 • MM# 999Z4N
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHSZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725983

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K1F40I2G

 • MM# 999Z4P
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHT0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724807744745

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K2F35C2G

 • MM# 999Z4T
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHT1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725505

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K2F35C3G

 • MM# 999Z4W
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHT3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726324

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K2F40C2G

 • MM# 999Z4X
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHT4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725978

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K2F40C3G

 • MM# 999Z50
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHT5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726039

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K2F40I3G

 • MM# 999Z52
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHT6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726311

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K2F40I3LG

 • MM# 999Z5F
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725512

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K3F35C3G

 • MM# 999Z5J
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725820

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K3F35I3G

 • MM# 999Z5K
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725486

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K3F35I4G

 • MM# 999Z5L
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725234

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K3F40C4G

 • MM# 999Z5M
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726105

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K3F40I3G

 • MM# 999Z5N
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725954

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K3F40I4G

 • MM# 999Z5P
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724856

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E2H29C3G

 • MM# 999ZA6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHWQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3E2H29C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693306

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E3H29C2G

 • MM# 999ZAG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHWX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3E3H29C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695772

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H3F35C2LG

 • MM# 999ZAK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHWZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3H3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725179

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H3F35C4G

 • MM# 999ZAL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHX0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3H3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725032

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H3F35I3LG

 • MM# 999ZAM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHX1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3H3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726308

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H3F35I4G

 • MM# 999ZAN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHX2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3H3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725370

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K1F35C2G

 • MM# 999ZAP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHX3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725837

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K1F40C1G

 • MM# 999ZAR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHX4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726017

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K1F40C2G

 • MM# 999ZAT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHX5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725133744483

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K2F35C1G

 • MM# 999ZC6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725655

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K2F35I3G

 • MM# 999ZC8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725794

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K3F35C4G

 • MM# 999ZCA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725534

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K3F40C3G

 • MM# 999ZCC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725203745244

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E2H29C1G

 • MM# 999ZLM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ31
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3E2H29C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693834

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E2H29I2G

 • MM# 999ZLP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ33
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3E2H29I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701515

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E2H29I3G

 • MM# 999ZLR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ34
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3E2H29I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697285

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E3H29C3G

 • MM# 999ZLV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ36
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3E3H29C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696078

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H1F35C2G

 • MM# 999ZLX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ37
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3H1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724877

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H1F35C2LG

 • MM# 999ZN0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ41
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3H1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725569

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H2F35C2LG

 • MM# 999ZN1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ42
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3H2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725791

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H2F35C3G

 • MM# 999ZN3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ43
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3H2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725765

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H2F35I3G

 • MM# 999ZN4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ44
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3H2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726216746024

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3H3F35C2G

 • MM# 999ZN5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ45
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3H3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725911

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K2F40I2G

 • MM# 999ZN6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ46
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725997

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K2F40I2LG

 • MM# 999ZN7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ47
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725161

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K3F35C2G

 • MM# 999ZN8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ48
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726266

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3K3F40C2G

 • MM# 999ZNK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4G
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725604

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H2F35I2L

 • MM# 969731
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR85B
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3H2F35I2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694397

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H2F35I3L

 • MM# 969732
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR85C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3H2F35I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702788

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H3F35I4N

 • MM# 969733
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR85D
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3H3F35I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 691642

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K1F35C2N

 • MM# 969734
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR85E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K1F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692996

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F40C3

 • MM# 969736
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR85G
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K2F40C3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695095

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F40I2LN

 • MM# 969737
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR85H
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K2F40I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701689

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F35C2L

 • MM# 969739
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR85K
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K3F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700391

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F40C3N

 • MM# 969740
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR85L
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K3F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700200744675

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F40C4N

 • MM# 969741
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR85M
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K3F40C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699426744589

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H2F35C2LN

 • MM# 969838
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR88G
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3H2F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 691923

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K1F40C2L

 • MM# 969839
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR88H
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K1F40C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693091

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K1F40C2LN

 • MM# 969840
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR88J
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K1F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699199

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K1F40C2N

 • MM# 969841
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR88K
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K1F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700833745741

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F35C2LN

 • MM# 969842
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR88L
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K2F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698687

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F35I3LN

 • MM# 969844
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR88N
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K2F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701367

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F40C2LN

 • MM# 969848
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR88S
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K3F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702787

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E2H29I2N

 • MM# 970506
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8RP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3E2H29I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702293

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E3H29C2L

 • MM# 970507
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8RQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3E3H29C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694674

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E3H29I3L

 • MM# 970508
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8RR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3E3H29I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701225

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXMA3E3H29I3LN

 • MM# 970509
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8RS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA3E3H29I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701409

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3H2F35C1N

 • MM# 970726
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8Y5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3H2F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700177

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K1F40C1N

 • MM# 970728
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8Y7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K1F40C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699774

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K2F40I3LN

 • MM# 970730
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8Y9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K2F40I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693758

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F40I3L

 • MM# 970731
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8YA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K3F40I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698605

Stratix® V 5SGXA3 FPGA 5SGXEA3K3F40I3LN

 • MM# 970732
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8YB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA3K3F40I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698488

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR8RP

SRHJ8

SRHJ7

SRHJ6

SRHJ5

SRHJ4

SRHJ3

SRHJ1

SR8RS

SR8RR

SR8RQ

SRHQK

SRHQJ

SRHQH

SRHJ0

SRHHU

SR88S

SRHHQ

SRHHP

SRJ4G

SRHHY

SRHHW

SRJ41

SRJ42

SRJ43

SRJ44

SRJ45

SR8YB

SRJ46

SR8YA

SRJ47

SRJ48

SR88N

SRHHN

SRHHM

SR88L

SRHHL

SR88K

SRHHK

SR88J

SRHHJ

SR88H

SRHHH

SR88G

SRHHG

SRHSZ

SRHTJ

SRHTH

SRHTF

SRHSQ

SRHKH

SRHSP

SRHT1

SRHKG

SRHT0

SRHKF

SRHSN

SRHKE

SRHSM

SRHKD

SRHSL

SRHKC

SRHSK

SRHKB

SRHSJ

SRHSY

SRHKP

SRHT6

SRHT5

SRHKK

SRHT4

SRHKJ

SRHSR

SRHT3

SRHSA

SRHJT

SRHJS

SRHJR

SRHSH

SRHSG

SRHSF

SRHSE

SRHSD

SRHSB

SRHK1

SRHK0

SRHS8

SRHRV

SRHS7

SRHRU

SRHS6

SRHS5

SRHRR

SRHMZ

SRHMY

SRHMX

SRHMW

SRHMV

SR85M

SRHMU

SR85L

SR85C

SR85B

SR85K

SRHN4

SRHN3

SRHN2

SR85H

SRHN1

SR85G

SRHN0

SR85E

SR85D

SRHLZ

SRHLY

SRHTN

SRHTM

SRHTL

SRHTK

SR8Y7

SRHXF

SR8Y5

SRHXK

SRHXJ

SR8Y9

SRHXH

SRHX5

SRJ31

SRHX4

SRHX3

SRJ33

SRHWQ

SRHX2

SRJ34

SRHX1

SRHX0

SRJ36

SRJ37

SRHWZ

SRHWX

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า