เอฟพีจีเอ Stratix® V 5SGXAB

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK1H40C2G

 • MM# 99A1L8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJK1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABK1H40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725788

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK1H40C2LG

 • MM# 99A1L9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJK2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABK1H40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724845

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK1H40I2G

 • MM# 99A1LA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJK3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABK1H40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725058

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK2H40C2G

 • MM# 99A1LC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJK4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABK2H40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726167

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK2H40C2LG

 • MM# 99A1LD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJK5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABK2H40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726279

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK2H40C3G

 • MM# 99A1LF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJK6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABK2H40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726007

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK2H40I2G

 • MM# 99A1LG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJK7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABK2H40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725657

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK2H40I2LG

 • MM# 99A1LK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJK9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABK2H40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726258745548

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK2H40I3G

 • MM# 99A1LL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJKA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABK2H40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725888

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK2H40I3LG

 • MM# 99A1LN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJKB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABK2H40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726290

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK3H40C2G

 • MM# 99A1LP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJKC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABK3H40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725786

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK3H40C2LG

 • MM# 99A1LR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJKD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABK3H40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726140

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK3H40C3G

 • MM# 99A1LT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJKE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABK3H40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724973

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK3H40C4G

 • MM# 99A1LV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJKF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABK3H40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726333

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK3H40I3G

 • MM# 99A1LW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJKG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABK3H40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725721

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK3H40I3LG

 • MM# 99A1LX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJKH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABK3H40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725700

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK3H40I4G

 • MM# 99A1M0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJKJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABK3H40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724773

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN1F45C2G

 • MM# 99A1M1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJKK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABN1F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725857

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN1F45C2LG

 • MM# 99A1M2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJKL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABN1F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726300

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN1F45I2G

 • MM# 99A1M3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJKM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABN1F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725126

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN2F45C2G

 • MM# 99A1M4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJKN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABN2F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726217746315

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN2F45C2LG

 • MM# 99A1M5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJKP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABN2F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725194

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN2F45C3G

 • MM# 99A1M6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJKQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABN2F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725427

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN2F45I2G

 • MM# 99A1M7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJKR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABN2F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696670

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN2F45I2LG

 • MM# 99A1M8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJKS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABN2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725297

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN2F45I3G

 • MM# 99A1M9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJKT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABN2F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724858

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN2F45I3LG

 • MM# 99A1MC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJKU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABN2F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725329

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN2F46C2G

 • MM# 99A1MD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJKV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABN2F46C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN3F45C2G

 • MM# 99A1MG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJKX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABN3F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725688

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN3F45C2LG

 • MM# 99A1MH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJKY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABN3F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725596

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN3F45C3G

 • MM# 99A1MJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJKZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABN3F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725677

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN3F45C4G

 • MM# 99A1MK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJL0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABN3F45C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726062

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN3F45I3G

 • MM# 99A1ML
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJL1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABN3F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725254

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN3F45I3LG

 • MM# 99A1MM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJL2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABN3F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725869

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN3F45I4G

 • MM# 99A1MN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJL3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABN3F45I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724923

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK1H40C2G

 • MM# 99A1RG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJN5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABK1H40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726125746081

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK1H40C2LG

 • MM# 99A1RH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJN6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABK1H40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725463

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK1H40I2G

 • MM# 99A1RJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJN7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABK1H40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726292

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK2H40C2G

 • MM# 99A1RK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJN8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABK2H40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725833

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK2H40C2LG

 • MM# 99A1RL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJN9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABK2H40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724992

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK2H40C3G

 • MM# 99A1RM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJNA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABK2H40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726132

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK2H40I2G

 • MM# 99A1RN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJNB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABK2H40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725904744438

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK2H40I2LG

 • MM# 99A1RP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJNC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABK2H40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726220

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK2H40I3G

 • MM# 99A1RR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJND
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABK2H40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725929

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK2H40I3LG

 • MM# 99A1RT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJNE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABK2H40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692738

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK3H40C2G

 • MM# 99A1RW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJNF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABK3H40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725333

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK3H40C2LG

 • MM# 99A1RX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJNG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABK3H40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726164

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK3H40C3G

 • MM# 99A1RZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJNH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABK3H40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725480

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK3H40C4G

 • MM# 99A1T0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJNJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABK3H40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725045

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK3H40I3G

 • MM# 99A1T1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJNK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABK3H40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726155

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK3H40I3LG

 • MM# 99A1T2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJNL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABK3H40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726267

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK3H40I4G

 • MM# 99A1T3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJNM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABK3H40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725876

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN1F45C2G

 • MM# 99A1T4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJNN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABN1F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726293

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN1F45C2LG

 • MM# 99A1T5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJNP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABN1F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726239

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN1F45I2G

 • MM# 99A1T6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJNQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABN1F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725702

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN1F45I2LG

 • MM# 99A1T8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJNR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABN1F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725137

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN2F45C2G

 • MM# 99A1T9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJNS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABN2F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701782

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN2F45C2LG

 • MM# 99A1TA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJNT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABN2F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725775

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN2F45C3G

 • MM# 99A1TC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJNU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABN2F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724926

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN2F45I2G

 • MM# 99A1TD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJNV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABN2F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726180

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN2F45I2LG

 • MM# 99A1TF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJNW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABN2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724938745855

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN2F45I3G

 • MM# 99A1TG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJNX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABN2F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725052

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN2F45I3LG

 • MM# 99A1TH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJNY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABN2F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725792

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN3F45C2G

 • MM# 99A1TJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJNZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABN3F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725827

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN3F45C2LG

 • MM# 99A1TK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJP0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABN3F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725972

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN3F45C3G

 • MM# 99A1TM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJP1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABN3F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726240

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN3F45C4G

 • MM# 99A1TN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJP2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABN3F45C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725054

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN3F45I3G

 • MM# 99A1TP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJP3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABN3F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725654

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN3F45I3LG

 • MM# 99A1TR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJP4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABN3F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725298

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN3F45I4G

 • MM# 99A1TT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJP5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABN3F45I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725186

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK1H40C2N

 • MM# 969068
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7LV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABK1H40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 691824

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK3H40C2LN

 • MM# 969070
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7LX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABK3H40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695975

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN2F45I2LN

 • MM# 969073
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7M0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABN2F45I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700557

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN2F46C2LN

 • MM# 969074
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7M1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABN2F46C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 799811810212

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK1H40C2N

 • MM# 969245
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7S1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABK1H40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698422

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK2H40I2LN

 • MM# 969246
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7S3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABK2H40I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698504

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN2F45C2

 • MM# 969247
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7S4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABN2F45C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697359

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN3F45I3LN

 • MM# 969249
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7S6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABN3F45I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695136

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN2F45I2N

 • MM# 969352
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7V7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABN2F45I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698630

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABK2H40I2N

 • MM# 969353
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7V5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABK2H40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701297745861

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN3F45C4N

 • MM# 969355
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7VA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABN3F45C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696238

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXMABN3F45C3N

 • MM# 969357
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7V9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMABN3F45C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701555

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABK2H40C2LN

 • MM# 970140
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8FJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABK2H40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696201745138

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN2F45C2

 • MM# 970142
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8FL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABN2F45C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695979

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN2F45C3N

 • MM# 970143
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8FM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABN2F45C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699961

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN2F45I2N

 • MM# 970144
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8FN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABN2F45I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698662745814

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN2F45I3LN

 • MM# 970145
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8FP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABN2F45I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697418

Stratix® V 5SGXAB FPGA 5SGXEABN3F45I3LN

 • MM# 970146
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8FQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEABN3F45I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696026

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR7V5

SR7S1

SR8FL

SR8FJ

SR7M1

SR7M0

SR7S6

SR7V9

SR7S4

SR7V7

SRJN9

SR7S3

SR7LX

SR8FQ

SR7VA

SR8FP

SR7LV

SR8FN

SR8FM

SRJNR

SRJND

SRJNF

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า