เอฟพีจีเอ Stratix® V 5SGXA7

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I2G

 • MM# 999XZV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I2LG

 • MM# 999XZW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I3LG

 • MM# 999XZX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35C4G

 • MM# 999XZZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35I3LG

 • MM# 999Z00
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35C1G

 • MM# 999Z02
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35C1G

 • MM# 999Z03
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35C2G

 • MM# 999Z04
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35I4G

 • MM# 999Z05
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35I2LG

 • MM# 999Z06
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35I3LG

 • MM# 999Z07
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C1G

 • MM# 999Z08
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35C2G

 • MM# 999Z09
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35I4G

 • MM# 999Z0A
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C2LG

 • MM# 999Z0D
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F40C2LG

 • MM# 999Z0F
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F40I2G

 • MM# 999Z0G
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40C3G

 • MM# 999Z0H
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F35C1G

 • MM# 999Z0J
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F40C2LG

 • MM# 999Z0K
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F40I2G

 • MM# 999Z0L
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35C2G

 • MM# 999Z0M
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35I2G

 • MM# 999Z0N
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQ0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C2G

 • MM# 999Z0P
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQ1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C2LG

 • MM# 999Z0T
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQ2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C3G

 • MM# 999Z0V
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQ3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I2G

 • MM# 999Z0W
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQ4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40I3G

 • MM# 999Z0X
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQ5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40I3LG

 • MM# 999Z0Z
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQ6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45I3G

 • MM# 999Z10
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQ7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35I3G

 • MM# 999Z1R
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40I3LG

 • MM# 999Z1T
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F40C1G

 • MM# 999Z1V
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F45C2G

 • MM# 999Z1W
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N1F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40C1G

 • MM# 999Z1X
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40I2G

 • MM# 999Z20
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45C1G

 • MM# 999Z21
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHR0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F45C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45C2G

 • MM# 999Z22
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHR1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45I2LG

 • MM# 999Z23
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHR2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45I3LG

 • MM# 999Z2G
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHRC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40C2LG

 • MM# 999Z2H
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHRD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45C2G

 • MM# 999Z2J
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHRE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45I3LG

 • MM# 999Z2K
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHRF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H1F35C2G

 • MM# 999Z5Z
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H1F35I2G

 • MM# 999Z63
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I3G

 • MM# 999Z64
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35I3G

 • MM# 999Z65
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F35C2G

 • MM# 999Z66
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F35C2LG

 • MM# 999Z67
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F35I2G

 • MM# 999Z68
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F40C1G

 • MM# 999Z69
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHU0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35C2LG

 • MM# 999Z6R
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35C3G

 • MM# 999Z6T
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I2LG

 • MM# 999Z6V
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35C3G

 • MM# 999Z6X
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35C4G

 • MM# 999Z6Z
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35I3LG

 • MM# 999Z70
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C2G

 • MM# 999Z72
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C3G

 • MM# 999Z73
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C4G

 • MM# 999Z74
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F40C2G

 • MM# 999Z82
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHV7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F45C1G

 • MM# 999Z83
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHV8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N1F45C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F45I2G

 • MM# 999Z84
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHV9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N1F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40I2LG

 • MM# 999Z86
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40I3G

 • MM# 999Z87
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40I3LG

 • MM# 999Z89
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45C3G

 • MM# 999Z8A
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40C2G

 • MM# 999Z8D
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40C4G

 • MM# 999Z8F
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H1F35C1G

 • MM# 999Z8W
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H1F35C2LG

 • MM# 999Z8Z
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35C2G

 • MM# 999Z90
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35C2LG

 • MM# 999Z91
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35C3G

 • MM# 999Z92
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35C2LG

 • MM# 999Z93
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45C3G

 • MM# 999Z94
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45C4G

 • MM# 999Z96
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F45C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45I4G

 • MM# 999Z97
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F45I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35C2G

 • MM# 999ZA8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHWS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35C3G

 • MM# 999ZAA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHWT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35I3G

 • MM# 999ZAC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHWU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F40C2LG

 • MM# 999ZAD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHWV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35C1G

 • MM# 999ZAF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHWW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35C2G

 • MM# 999ZAV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHX6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35I2G

 • MM# 999ZAW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHX7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35C2LG

 • MM# 999ZAZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHX8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F40C1G

 • MM# 999ZC0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHX9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F40I2G

 • MM# 999ZC1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F45I2G

 • MM# 999ZC2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N1F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40I3LG

 • MM# 999ZC3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45I2G

 • MM# 999ZC4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45I2LG

 • MM# 999ZC5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45C4G

 • MM# 999ZCJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F45C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45I3G

 • MM# 999ZCK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35C3G

 • MM# 999ZDK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F40C2G

 • MM# 999ZDL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35I3G

 • MM# 999ZDM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I3G

 • MM# 999ZDN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I3LG

 • MM# 999ZDP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35C2LG

 • MM# 999ZDR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40I3G

 • MM# 999ZDT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40I4G

 • MM# 999ZDV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F45C2LG

 • MM# 999ZDX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N1F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40C2G

 • MM# 999ZFP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40C2LG

 • MM# 999ZFR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45C2LG

 • MM# 999ZFT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45I2G

 • MM# 999ZFV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45I3G

 • MM# 999ZFW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40C3G

 • MM# 999ZFX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40I4G

 • MM# 999ZFZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45C2LG

 • MM# 999ZG0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H1F35C2G

 • MM# 999ZH3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0B
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H1F35I2G

 • MM# 999ZH4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F40C2G

 • MM# 999ZH5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0D
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F40I2G

 • MM# 999ZH6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40C1G

 • MM# 999ZH8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0F
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40C2G

 • MM# 999ZH9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0G
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40C3G

 • MM# 999ZHA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0H
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35C3G

 • MM# 999ZHC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0J
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35I3LG

 • MM# 999ZHD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0K
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40C2LG

 • MM# 999ZHF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0L
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40I4G

 • MM# 999ZHG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0M
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F40C2G

 • MM# 999ZHW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0X
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F45C2G

 • MM# 999ZHX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N1F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40C2G

 • MM# 999ZHZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40I2G

 • MM# 999ZJ0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ10
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40I2LG

 • MM# 999ZJ1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ11
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40I3G

 • MM# 999ZJ3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ12
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45C2G

 • MM# 999ZJ4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ13
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45C3G

 • MM# 999ZJ6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ14
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45I3G

 • MM# 999ZJ7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ15
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45I3LG

 • MM# 999ZJR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1L
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40C2LG

 • MM# 999ZJT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1M
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40C3G

 • MM# 999ZJV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1N
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40C4G

 • MM# 999ZJW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1P
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45C2G

 • MM# 999ZJX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45I3LG

 • MM# 999ZJZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1R
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45I4G

 • MM# 999ZK0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1S
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F45I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H1F35C1G

 • MM# 999ZKG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ24
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35C2LG

 • MM# 999ZKH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ25
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35I2G

 • MM# 999ZKJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ26
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C2G

 • MM# 999ZL7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ2Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35I3LG

 • MM# 999ZL8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ2R
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F35C2G

 • MM# 999ZL9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ2S
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35I3G

 • MM# 999ZLA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ2T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35I3LG

 • MM# 999ZLC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ2U
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40I2G

 • MM# 999ZLD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ2V
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40I3G

 • MM# 999ZLF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ2W
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35I3G

 • MM# 999ZLH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ2X
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35I4G

 • MM# 999ZLJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ2Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40C2G

 • MM# 999ZLZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ38
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40C4G

 • MM# 999ZM0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ39
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40I3LG

 • MM# 999ZM1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ3A
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40C1G

 • MM# 999ZM2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ3B
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40C3G

 • MM# 999ZM3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ3C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45C2LG

 • MM# 999ZM4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ3D
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40I3G

 • MM# 999ZM5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ3E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40I4G

 • MM# 999ZM6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ3F
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45C2LG

 • MM# 999ZM7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ3G
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45C3G

 • MM# 999ZM9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ3H
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H1F35C2LG

 • MM# 999ZRF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5V
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35I3LG

 • MM# 999ZRG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5W
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C3G

 • MM# 999ZRH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5X
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35I4G

 • MM# 999ZRJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F35C1G

 • MM# 999ZRK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F40C1G

 • MM# 999ZRL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ60
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35C2LG

 • MM# 999ZRM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ61
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35C3G

 • MM# 999ZRN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ62
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35I2LG

 • MM# 999ZRP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ63
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40C2LG

 • MM# 999ZRR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ64
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40I2LG

 • MM# 999ZRV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ65
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40I3LG

 • MM# 999ZRW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ66
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35C2G

 • MM# 999ZRX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ67
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35C4G

 • MM# 999ZRZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ68
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40C3G

 • MM# 999ZT0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ69
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40I3G

 • MM# 999ZT1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ6A
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F40C2LG

 • MM# 999ZT2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ6B
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F45C1G

 • MM# 999ZT3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ6C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N1F45C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F45C2LG

 • MM# 999ZT4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ6D
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N1F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40C2LG

 • MM# 999ZT5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ6E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45C1G

 • MM# 999ZT7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ6F
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F45C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40C2G

 • MM# 999ZT8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ6G
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40I3LG

 • MM# 999ZT9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ6H
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35C1G

 • MM# 999ZV2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ72
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35I2LG

 • MM# 999ZV3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ73
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35I3G

 • MM# 999ZV4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ74
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C2LG

 • MM# 999ZV5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ75
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C4G

 • MM# 999ZV6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ76
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F35C2LG

 • MM# 999ZV7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ77
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F35I2G

 • MM# 999ZV8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ78
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35I3GYY

 • MM# 99A53A
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK39
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35I3GYY
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40I3GYY

 • MM# 99A703
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK72
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F40I3GYY
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H1F35C2

 • MM# 966000
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR50S
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H1F35C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H1F35C2N

 • MM# 966001
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR50T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H1F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H1F35I2

 • MM# 966002
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR50U
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H1F35I2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I2L

 • MM# 966005
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR50X
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35I2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I3N

 • MM# 966006
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR50Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35C2

 • MM# 966007
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR50Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F35C1N

 • MM# 966009
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR511
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K1F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F40C2L

 • MM# 966010
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR512
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K1F40C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35C2N

 • MM# 966011
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR513
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C2

 • MM# 966013
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR515
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C2L

 • MM# 966014
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR516
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35C4N

 • MM# 966015
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR517
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F35C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C2

 • MM# 966016
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR518
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40I4

 • MM# 966017
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR519
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40I4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F40C1N

 • MM# 966018
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR51A
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N1F40C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F40C2LN

 • MM# 966019
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR51B
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N1F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F40C2N

 • MM# 966020
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR51C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N1F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40C1N

 • MM# 966022
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR51E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F40C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40C3

 • MM# 966023
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR51F
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F40C3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45I2LN

 • MM# 966027
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR51K
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F45I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45I3

 • MM# 966028
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR51L
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F45I3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45I3L

 • MM# 966029
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR51M
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F45I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40C4

 • MM# 966030
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR51N
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F40C4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40I3LN

 • MM# 966031
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR51P
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F40I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40I3NYY

 • MM# 966032
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR51Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F40I3NYY
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45C2LN

 • MM# 966033
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR51R
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F45C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45C4

 • MM# 966034
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR51S
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F45C4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45I3NYY

 • MM# 966035
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR51T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F45I3NYY
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45I4N

 • MM# 966036
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR51U
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F45I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H1F35I2N

 • MM# 966118
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR548
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H1F35I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C4

 • MM# 966120
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR54A
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H3F35C4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35I3

 • MM# 966121
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR54B
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H3F35I3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35C2LN

 • MM# 966123
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR54D
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40C3N

 • MM# 966129
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR54K
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35I3N

 • MM# 966138
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR54U
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F35I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F45C1N

 • MM# 966208
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR56W
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N1F45C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F45C2N

 • MM# 966209
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR56X
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N1F45C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40I3LN

 • MM# 966211
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR56Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F40I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40I3N

 • MM# 966212
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR570
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F40I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40I3

 • MM# 966213
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR571
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F40I3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H1F35C2LN

 • MM# 966364
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5BE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H1F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H1F35C2L

 • MM# 966365
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5BD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H1F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F35C2L

 • MM# 966445
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5D8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K1F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F35C2N

 • MM# 966446
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5D9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K1F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F40C1N

 • MM# 966447
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5DA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K1F40C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35C2LN

 • MM# 966448
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5DB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C2LN

 • MM# 966449
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5DC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I2LN

 • MM# 966451
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5DE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I3LN

 • MM# 966452
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5DF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35C4

 • MM# 966454
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5DH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F35C4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40C1

 • MM# 966456
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5DK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F40C1
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40I2L

 • MM# 966457
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5DL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F40I2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40I3LN

 • MM# 966458
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5DM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F40I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45C2LN

 • MM# 966459
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5DN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F45C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40C2

 • MM# 966460
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5DP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F40C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40I3N

 • MM# 966461
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5DQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F40I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45C2L

 • MM# 966462
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5DR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F45C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35C2N

 • MM# 966548
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5G9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H2F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C2N

 • MM# 966551
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5GC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H3F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F35C1N

 • MM# 966553
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5GE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K1F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F40I2N

 • MM# 966555
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5GG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K1F40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35C2N

 • MM# 966556
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5GH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40C2

 • MM# 966557
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5GJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40C2LN

 • MM# 966558
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5GK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35C2N

 • MM# 966564
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5GP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35C4N

 • MM# 966565
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5GQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F35C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35I3LN

 • MM# 966566
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5GR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40C3N

 • MM# 966570
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5GV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I2N

 • MM# 968587
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR76T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I3

 • MM# 968588
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR76U
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35I3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35C3

 • MM# 968589
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR76V
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35C3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35C4

 • MM# 968590
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR76W
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35C4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35C4N

 • MM# 968591
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR76X
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35C2

 • MM# 968592
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR76Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F35C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35C3N

 • MM# 968593
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR76Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35C2N

 • MM# 968596
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR772
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40I3LN

 • MM# 968598
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR774
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40I3N

 • MM# 968599
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR775
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F40C1

 • MM# 968601
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR777
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N1F40C1
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40I3L

 • MM# 968603
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR779
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F40I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45C2N

 • MM# 968604
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR77A
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F45C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45C3N

 • MM# 968605
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR77B
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F45C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45I3LN

 • MM# 968606
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR77C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F45I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40C3N

 • MM# 968607
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR77D
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45C4N

 • MM# 968609
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR77F
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F45C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35C2LN

 • MM# 968695
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR79Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H2F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35C2NCV

 • MM# 968777
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7CD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H2F35C2NCV
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35C3N

 • MM# 968779
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7CF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H2F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35I3

 • MM# 968976
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7J4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H2F35I3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35I3LN

 • MM# 968978
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7J6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H3F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I2

 • MM# 969040
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7L1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35I2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I2LN

 • MM# 969042
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7L2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I3L

 • MM# 969045
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7L3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35I3LN

 • MM# 969046
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7L7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35M4

 • MM# 969047
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7L6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35M4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35C2

 • MM# 969049
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7LA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F35C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35I3N

 • MM# 969050
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7L8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F35I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40I3

 • MM# 969052
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7LD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40I3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35C2LN

 • MM# 969053
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7LB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F45I2N

 • MM# 969054
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7LF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N1F45I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40C2N

 • MM# 969057
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7LG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40C4N

 • MM# 969061
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7LL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F40C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45I3LN

 • MM# 969079
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7LN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F45I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35C3

 • MM# 969220
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7RB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H2F35C3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C4N

 • MM# 969224
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7RD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H3F35C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40C1N

 • MM# 969225
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7RG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35C3

 • MM# 969226
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7RF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F35C3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35I4N

 • MM# 969228
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7RK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F35I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40C2LN

 • MM# 969234
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7RR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40C1N

 • MM# 969235
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7RQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F40C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45C2N

 • MM# 969237
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7RS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F45C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35C3N

 • MM# 969333
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7UN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F40C1N

 • MM# 969337
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7US
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N1F40C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F45I2N

 • MM# 969338
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7UT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N1F45I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45C2

 • MM# 969340
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7UV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F45C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40C2

 • MM# 969342
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7UU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F40C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40C3

 • MM# 969344
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7UX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F40C3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45C3

 • MM# 969346
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7UZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F45C3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35C1N

 • MM# 969886
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR89T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I3LN

 • MM# 969891
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR89Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F35C2LN

 • MM# 970023
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8C4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K1F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35C2L

 • MM# 970108
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8EM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C3N

 • MM# 970111
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8EQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I2N

 • MM# 970113
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8ES
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35I3L

 • MM# 970114
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8ET
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F35I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40I3L

 • MM# 970117
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8EW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40I3NYY

 • MM# 970118
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8EX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40I3NYY
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40I4N

 • MM# 970119
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8EY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40M4

 • MM# 970120
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8EZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40M4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F45C2LN

 • MM# 970121
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8F0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N1F45C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F45I2

 • MM# 970122
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8F1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N1F45I2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40C2LN

 • MM# 970123
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8F2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40I4

 • MM# 970132
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8FA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F40I4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45C3N

 • MM# 970133
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8FB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F45C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45I3N

 • MM# 970134
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8FC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F45I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35I4

 • MM# 970255
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8JX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35I4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35C2L

 • MM# 970773
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8ZJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35C2N

 • MM# 970774
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8ZK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35C3N

 • MM# 970775
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8ZL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35C1N

 • MM# 970778
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8ZP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C1

 • MM# 970779
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8ZQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40C1
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C1N

 • MM# 970780
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8ZR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I3

 • MM# 970783
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8ZT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40I3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I3L

 • MM# 970784
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8ZU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C2L

 • MM# 970785
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8ZV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C3

 • MM# 970786
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8ZW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40C3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C3N

 • MM# 970787
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8ZX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C4N

 • MM# 970788
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8ZY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F40C2

 • MM# 970789
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8ZZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N1F40C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35C1N

 • MM# 970802
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR90C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H2F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C2LN

 • MM# 970804
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR90E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H3F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C3

 • MM# 970806
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR90G
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H3F35C3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35C1N

 • MM# 970809
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR90K
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35C2

 • MM# 970810
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR90L
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F35C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40C3

 • MM# 970811
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR90M
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40C3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40I2

 • MM# 970813
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR90P
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40I2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40I2LN

 • MM# 970814
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR90Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35C2

 • MM# 970815
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR90R
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F35C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F40C2LN

 • MM# 970816
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR90S
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N1F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F40C2N

 • MM# 970817
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR90T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N1F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45C1N

 • MM# 970818
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR90U
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F45C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45C3N

 • MM# 970821
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR90X
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F45C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45I3LN

 • MM# 970822
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR90Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F45I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45I4N

 • MM# 970823
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR90Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F45I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F40C2L

 • MM# 971055
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9A0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N1F40C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40C2

 • MM# 971056
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9A1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F40C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35C1

 • MM# 971058
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9A3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35C1
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35C2L

 • MM# 971060
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9A5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35C3N

 • MM# 971061
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9A6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35I3

 • MM# 971063
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9A8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35I3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F40I2N

 • MM# 971066
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9AB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K1F40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C2N

 • MM# 971067
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9AC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35C3

 • MM# 971071
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9AG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F35C3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C2N

 • MM# 971073
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9AJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C4

 • MM# 971074
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9AK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40C4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F40I2

 • MM# 971075
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9AL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N1F40I2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45C1N

 • MM# 971078
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9AP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F45C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45C2

 • MM# 971079
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9AQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F45C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45C3

 • MM# 971080
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9AR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F45C3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45I2N

 • MM# 971081
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9AS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F45I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40C2L

 • MM# 971083
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9AU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F40C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40C2N

 • MM# 971084
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9AV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40I3

 • MM# 971085
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9AW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F40I3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40C2LN

 • MM# 971090
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9B1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40C3

 • MM# 971092
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9B3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F40C3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40I3L

 • MM# 971101
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9BC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F40I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45I3L

 • MM# 971344
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9JH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F45I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H1F35C2LN

 • MM# 971582
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA7K
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H1F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35I4N

 • MM# 971585
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA7N
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H3F35I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F40C1N

 • MM# 971587
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA7Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K1F40C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35C3N

 • MM# 971589
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA7S
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35I2LN

 • MM# 971590
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA7T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F35I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35I2N

 • MM# 971591
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA7U
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F35I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35I3N

 • MM# 971593
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA7W
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F35I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40C2N

 • MM# 971594
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA7X
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40I2N

 • MM# 971595
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA7Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40I3N

 • MM# 971596
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA7Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35C3

 • MM# 971598
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA81
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F35C3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40C2LN

 • MM# 971599
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA82
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F40I2N

 • MM# 971606
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA89
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N1F40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40I2LN

 • MM# 971628
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA8X
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F40I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45C2N

 • MM# 971631
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA90
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F45C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40I4N

 • MM# 971643
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA9C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F40I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45C4N

 • MM# 971645
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA9E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F45C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35I2N

 • MM# 972300
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9XQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H2F35I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35I3LN

 • MM# 972301
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9XR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H2F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35I3N

 • MM# 972302
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9XS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H2F35I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F35C2N

 • MM# 972305
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9XV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K1F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40C2

 • MM# 972312
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9Y2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F40C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40C3N

 • MM# 972314
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9Y4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40C4

 • MM# 972315
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9Y5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F40C4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40C2N

 • MM# 972317
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9Y7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45C3

 • MM# 972323
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9YD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F45C3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45I3LN

 • MM# 972324
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9YE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F45I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40C2

 • MM# 972325
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9YF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F40C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40C3N

 • MM# 972326
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9YG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40C4N

 • MM# 972328
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9YJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F40C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40I3N

 • MM# 972330
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9YL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F40I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45C2LN

 • MM# 972331
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9YM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F45C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45I3N

 • MM# 972332
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9YN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F45I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35C2LN

 • MM# 973912
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBS5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H1F35I2N

 • MM# 973913
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBS4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H1F35I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35C3

 • MM# 973914
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBS7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35C3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35I3NYY

 • MM# 973918
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBSB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35I3NYY
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35I3N

 • MM# 973919
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBSA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35I2L

 • MM# 973920
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBSD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F35I2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35I2LN

 • MM# 973921
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBSE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F35I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA