เอฟพีจีเอ Stratix® V 5SGXA7

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I2G

 • MM# 999XZV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726244

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I2LG

 • MM# 999XZW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725862

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I3LG

 • MM# 999XZX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697784

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35C4G

 • MM# 999XZZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725009

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35I3LG

 • MM# 999Z00
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725770

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35C1G

 • MM# 999Z02
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725440

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35C1G

 • MM# 999Z03
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724860

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35C2G

 • MM# 999Z04
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725287

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35I4G

 • MM# 999Z05
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725595

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35I2LG

 • MM# 999Z06
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726298

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35I3LG

 • MM# 999Z07
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725939

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C1G

 • MM# 999Z08
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726286

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35C2G

 • MM# 999Z09
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726153

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35I4G

 • MM# 999Z0A
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726280

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C2LG

 • MM# 999Z0D
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725629

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F40I2G

 • MM# 999Z0G
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725327

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40C3G

 • MM# 999Z0H
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725599

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F35C1G

 • MM# 999Z0J
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724818

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F40C2LG

 • MM# 999Z0K
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724910

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F40I2G

 • MM# 999Z0L
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725932

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35C2G

 • MM# 999Z0M
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724977

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35I2G

 • MM# 999Z0N
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQ0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724768

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C2G

 • MM# 999Z0P
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQ1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694422745542

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C2LG

 • MM# 999Z0T
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQ2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725685

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C3G

 • MM# 999Z0V
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQ3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725873745994

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I2G

 • MM# 999Z0W
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQ4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725243

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40I3G

 • MM# 999Z0X
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQ5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725502

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45I3G

 • MM# 999Z10
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQ7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725225

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35I3G

 • MM# 999Z1R
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725120

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40I3LG

 • MM# 999Z1T
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725490

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F40C1G

 • MM# 999Z1V
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725615

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F45C2G

 • MM# 999Z1W
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N1F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724875

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40C1G

 • MM# 999Z1X
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725139

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40I2G

 • MM# 999Z20
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725471

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45C1G

 • MM# 999Z21
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHR0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F45C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726036

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45C2G

 • MM# 999Z22
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHR1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726061

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45I2LG

 • MM# 999Z23
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHR2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725001

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45I3LG

 • MM# 999Z2G
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHRC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725511

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45C2G

 • MM# 999Z2J
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHRE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725002

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45I3LG

 • MM# 999Z2K
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHRF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724934

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H1F35C2G

 • MM# 999Z5Z
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726241

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H1F35I2G

 • MM# 999Z63
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725390

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I3G

 • MM# 999Z64
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725118

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35I3G

 • MM# 999Z65
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725728

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F35C2G

 • MM# 999Z66
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726296

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F35C2LG

 • MM# 999Z67
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725190

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F35I2G

 • MM# 999Z68
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725864

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F40C1G

 • MM# 999Z69
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHU0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725499

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35C2LG

 • MM# 999Z6R
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725708

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35C3G

 • MM# 999Z6T
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725556

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I2LG

 • MM# 999Z6V
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724862

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35C3G

 • MM# 999Z6X
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725033

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35C4G

 • MM# 999Z6Z
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725331

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35I3LG

 • MM# 999Z70
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726094

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C2G

 • MM# 999Z72
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726071

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C3G

 • MM# 999Z73
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724772744799

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C4G

 • MM# 999Z74
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725632

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F40C2G

 • MM# 999Z82
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHV7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726108

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F45C1G

 • MM# 999Z83
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHV8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N1F45C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725779

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F45I2G

 • MM# 999Z84
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHV9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N1F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725227

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40I3G

 • MM# 999Z87
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725352

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45C3G

 • MM# 999Z8A
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724978

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40C2G

 • MM# 999Z8D
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724797

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40C4G

 • MM# 999Z8F
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724363

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H1F35C1G

 • MM# 999Z8W
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725955

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H1F35C2LG

 • MM# 999Z8Z
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725195

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35C2G

 • MM# 999Z90
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725723

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35C2LG

 • MM# 999Z91
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725658

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35C3G

 • MM# 999Z92
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725027

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35C2LG

 • MM# 999Z93
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725681

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45C3G

 • MM# 999Z94
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725854

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45C4G

 • MM# 999Z96
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F45C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726151

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45I4G

 • MM# 999Z97
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F45I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725372

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35C2G

 • MM# 999ZA8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHWS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695260

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35C3G

 • MM# 999ZAA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHWT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725845

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35I3G

 • MM# 999ZAC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHWU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725980

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F40C2LG

 • MM# 999ZAD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHWV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725076

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35C1G

 • MM# 999ZAF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHWW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726133

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35C2G

 • MM# 999ZAV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHX6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696315

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35I2G

 • MM# 999ZAW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHX7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726322

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35C2LG

 • MM# 999ZAZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHX8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725519

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F40C1G

 • MM# 999ZC0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHX9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725801

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F40I2G

 • MM# 999ZC1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725503

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F45I2G

 • MM# 999ZC2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N1F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724937

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45I2G

 • MM# 999ZC4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725739

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45I2LG

 • MM# 999ZC5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725396

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45C4G

 • MM# 999ZCJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F45C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725057

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45I3G

 • MM# 999ZCK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725635

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35C3G

 • MM# 999ZDK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726141

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F40C2G

 • MM# 999ZDL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702254

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35I3G

 • MM# 999ZDM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724779

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I3G

 • MM# 999ZDN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725696745549

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I3LG

 • MM# 999ZDP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725850746199

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35C2LG

 • MM# 999ZDR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725991

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40I3G

 • MM# 999ZDT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724953

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40I4G

 • MM# 999ZDV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725863

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F45C2LG

 • MM# 999ZDX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N1F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725732

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40C2G

 • MM# 999ZFP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725568

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45C2LG

 • MM# 999ZFT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725218

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45I2G

 • MM# 999ZFV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725377

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F45I3G

 • MM# 999ZFW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725355

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40C3G

 • MM# 999ZFX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725874

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40I4G

 • MM# 999ZFZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726095

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45C2LG

 • MM# 999ZG0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725121

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H1F35C2G

 • MM# 999ZH3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0B
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725247

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H1F35I2G

 • MM# 999ZH4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724864

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F40C2G

 • MM# 999ZH5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0D
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725308

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F40I2G

 • MM# 999ZH6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726301745031

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40C1G

 • MM# 999ZH8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0F
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726148745767

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40C2G

 • MM# 999ZH9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0G
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725112

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40C3G

 • MM# 999ZHA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0H
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724989

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35C3G

 • MM# 999ZHC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0J
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725165

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35I3LG

 • MM# 999ZHD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0K
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726243

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40C2LG

 • MM# 999ZHF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0L
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725856

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40I4G

 • MM# 999ZHG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0M
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726149

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F40C2G

 • MM# 999ZHW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0X
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725500

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F45C2G

 • MM# 999ZHX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N1F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725885

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40C2G

 • MM# 999ZHZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725268

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40I2G

 • MM# 999ZJ0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ10
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725437

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40I3G

 • MM# 999ZJ3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ12
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725182

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45C2G

 • MM# 999ZJ4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ13
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725201

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45C3G

 • MM# 999ZJ6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ14
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726070

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45I3G

 • MM# 999ZJ7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ15
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726005

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45I3LG

 • MM# 999ZJR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1L
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696397

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40C3G

 • MM# 999ZJV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1N
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695907746403

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40C4G

 • MM# 999ZJW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1P
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694485

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45C2G

 • MM# 999ZJX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725717

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45I3LG

 • MM# 999ZJZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1R
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725433

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45I4G

 • MM# 999ZK0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1S
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F45I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726020

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H1F35C1G

 • MM# 999ZKG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ24
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725783

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35C2LG

 • MM# 999ZKH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ25
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725148744956

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35I2G

 • MM# 999ZKJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ26
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694212

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C2G

 • MM# 999ZL7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ2Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726077

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35I3LG

 • MM# 999ZL8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ2R
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724892

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F35C2G

 • MM# 999ZL9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ2S
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725946

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35I3G

 • MM# 999ZLA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ2T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725167

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35I3LG

 • MM# 999ZLC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ2U
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726289

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40I2G

 • MM# 999ZLD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ2V
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726252

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40I3G

 • MM# 999ZLF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ2W
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725648

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35I3G

 • MM# 999ZLH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ2X
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725173

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35I4G

 • MM# 999ZLJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ2Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724802

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40C2G

 • MM# 999ZLZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ38
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725444

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40C4G

 • MM# 999ZM0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ39
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725922

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40I3LG

 • MM# 999ZM1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ3A
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725549

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40C1G

 • MM# 999ZM2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ3B
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725295

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40C3G

 • MM# 999ZM3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ3C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725967

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45C2LG

 • MM# 999ZM4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ3D
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725785

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40I3G

 • MM# 999ZM5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ3E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725680

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40I4G

 • MM# 999ZM6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ3F
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726177

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45C2LG

 • MM# 999ZM7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ3G
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726297

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45C3G

 • MM# 999ZM9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ3H
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725040

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H1F35C2LG

 • MM# 999ZRF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5V
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724935

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35I3LG

 • MM# 999ZRG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5W
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725340

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C3G

 • MM# 999ZRH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5X
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725516

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35I4G

 • MM# 999ZRJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725332

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F35C1G

 • MM# 999ZRK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726316

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F40C1G

 • MM# 999ZRL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ60
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725141

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35C2LG

 • MM# 999ZRM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ61
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725880

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35C3G

 • MM# 999ZRN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ62
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725300

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35I2LG

 • MM# 999ZRP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ63
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725636

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40C2LG

 • MM# 999ZRR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ64
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724789

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40I2LG

 • MM# 999ZRV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ65
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726135

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40I3LG

 • MM# 999ZRW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ66
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724898

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35C2G

 • MM# 999ZRX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ67
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724976

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35C4G

 • MM# 999ZRZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ68
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725835

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40C3G

 • MM# 999ZT0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ69
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725925746477

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F40I3G

 • MM# 999ZT1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ6A
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725758

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F45C1G

 • MM# 999ZT3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ6C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N1F45C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726001

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F45C2LG

 • MM# 999ZT4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ6D
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N1F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725630

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45C1G

 • MM# 999ZT7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ6F
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F45C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726221

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40C2G

 • MM# 999ZT8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ6G
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725587

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35C1G

 • MM# 999ZV2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ72
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692117

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35I2LG

 • MM# 999ZV3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ73
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725356

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H2F35I3G

 • MM# 999ZV4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ74
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725834

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C2LG

 • MM# 999ZV5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ75
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725497

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C4G

 • MM# 999ZV6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ76
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725858

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F35C2LG

 • MM# 999ZV7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ77
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725612

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K1F35I2G

 • MM# 999ZV8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ78
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725633

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35I3GYY

 • MM# 99A53A
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK39
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35I3GYY
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725334746367

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I2

 • MM# 969040
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7L1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35I2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700493

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35M4

 • MM# 969047
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7L6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35M4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 809780813827

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35C2

 • MM# 969049
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7LA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F35C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700706

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35I3N

 • MM# 969050
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7L8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F35I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701684

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40I3

 • MM# 969052
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7LD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40I3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701475

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F35C2LN

 • MM# 969053
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7LB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697679

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F45I2N

 • MM# 969054
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7LF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N1F45I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697047

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N2F40C2N

 • MM# 969057
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7LG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N2F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695989745266

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45I3LN

 • MM# 969079
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7LN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F45I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694414

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C4N

 • MM# 969224
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7RD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H3F35C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700664

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40C1N

 • MM# 969225
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7RG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696172

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35I4N

 • MM# 969228
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7RK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F35I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701021

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40C2LN

 • MM# 969234
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7RR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694933

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40C1N

 • MM# 969235
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7RQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F40C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701373

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45C2N

 • MM# 969237
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7RS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F45C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692494744409

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35C3N

 • MM# 969333
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7UN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700412

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F45I2N

 • MM# 969338
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7UT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N1F45I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699339

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F40C2

 • MM# 969342
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7UU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F40C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698010

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F40C3

 • MM# 969344
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7UX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F40C3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699274

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45C3

 • MM# 969346
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7UZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F45C3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 691569

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35C1N

 • MM# 969886
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR89T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702809

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H2F35I3LN

 • MM# 969891
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR89Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H2F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700111

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K1F35C2LN

 • MM# 970023
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8C4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K1F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701366

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F35C2L

 • MM# 970108
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8EM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699789

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C3N

 • MM# 970111
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8EQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695052

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I2N

 • MM# 970113
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8ES
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701484745078

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40I3L

 • MM# 970117
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8EW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698282

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40I4N

 • MM# 970119
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8EY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694964

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40M4

 • MM# 970120
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8EZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40M4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 809780

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F45C2LN

 • MM# 970121
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8F0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N1F45C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700717

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F45I2

 • MM# 970122
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8F1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N1F45I2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693595

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F40I4

 • MM# 970132
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8FA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F40I4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695115

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N3F45C3N

 • MM# 970133
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8FB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N3F45C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702644

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35I4

 • MM# 970255
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8JX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35I4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700958

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7H3F35C2L

 • MM# 970773
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8ZJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7H3F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695669

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C1

 • MM# 970779
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8ZQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40C1
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695483

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40C1N

 • MM# 970780
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8ZR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693206

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I3

 • MM# 970783
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8ZT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40I3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698381

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K2F40I3L

 • MM# 970784
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8ZU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K2F40I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696474

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C2L

 • MM# 970785
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8ZV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695081

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C3

 • MM# 970786
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8ZW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40C3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692373

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7K3F40C4N

 • MM# 970788
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8ZY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7K3F40C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694248

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXEA7N1F40C2

 • MM# 970789
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8ZZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA7N1F40C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692210

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C2LN

 • MM# 970804
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR90E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H3F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698553

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7H3F35C3

 • MM# 970806
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR90G
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7H3F35C3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696060

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F35C1N

 • MM# 970809
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR90K
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695118

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40C3

 • MM# 970811
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR90M
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40C3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700587

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40I2

 • MM# 970813
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR90P
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40I2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699735

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K2F40I2LN

 • MM# 970814
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR90Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K2F40I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698173746661

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7K3F35C2

 • MM# 970815
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR90R
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7K3F35C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 691871

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F40C2LN

 • MM# 970816
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR90S
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N1F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701872

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N1F40C2N

 • MM# 970817
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR90T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N1F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700383745775

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N2F45C1N

 • MM# 970818
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR90U
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N2F45C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702151

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45I3LN

 • MM# 970822
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR90Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F45I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700100

Stratix® V 5SGXA7 FPGA 5SGXMA7N3F45I4N

 • MM# 970823
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR90Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA7N3F45I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699805

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SRHZH

SR8ZW

SRHZG

SR8ZV

SRHZF

SR89T

SR8ZU

SRHZE

SR8ZT

SRHZD

SRHZC

SR8ZR

SR8ZQ

SRHZA

SR89Y

SR8ZZ

SR8ZY

SRHYP

SR8ZJ

SRHYG

SRHYF

SRHYN

SRHYM

SRHYL

SRHYK

SRHYJ

SRHYH

SRHXR

SRHXQ

SR8JX

SRHVD

SR8FB

SRHVB

SR8FA

SRHVF

SRHVE

SR8ES

SR8EQ

SR8F1

SR8F0

SR8EM

SR8EZ

SR8EY

SRHV9

SR8EW

SRHV8

SRHV7

SRHUC

SRHUB

SRHUA

SRHUJ

SRHUH

SRHUG

SRHUF

SRHUE

SRHUD

SRHU0

SRHTZ

SRHTY

SRHTX

SRHTW

SRHTV

SRHTU

SRHTT

SRHXE

SRHXD

SRHXB

SRHXA

SRHWU

SRHX6

SRHWT

SRHWS

SRHX9

SRHWW

SRHX8

SRHWV

SRHX7

SR7UT

SR7UN

SR7UZ

SR7UX

SR7UU

SRHVT

SRHVS

SRHVR

SRHVZ

SRHVY

SRHVX

SRHVW

SRHVV

SRHVU

SRHQZ

SRHQY

SRHQX

SRHRF

SRHRE

SRHRC

SRHR0

SRHQW

SRHQV

SRHQU

SRHR2

SRHR1

SRHPZ

SRHPY

SRHPX

SRHPW

SRHPN

SRHPM

SRHPL

SRHPK

SRHPJ

SRHPH

SRHPG

SRHPV

SRHQ7

SRJ3H

SRHPU

SRHQ5

SRHPS

SRHQ4

SRHPR

SRHQ3

SRHPQ

SRHQ2

SRHPP

SRHQ1

SRHQ0

SR7RQ

SR7RK

SR7RS

SR7RR

SRJ74

SRJ75

SRJ76

SRJ77

SRJ78

SR7RG

SR7RD

SRJ72

SRJ73

SRJ6C

SRJ6D

SRJ6F

SRJ6G

SRJ5Z

SRJ6A

SRJ63

SRJ64

SRJ65

SRJ66

SRJ5V

SRJ67

SRJ5W

SRJ68

SRJ5X

SRJ69

SRJ5Y

SR8C4

SRJ60

SRJ61

SRJ62

SR7LG

SR7LF

SR7LD

SRK39

SRJ0X

SRJ0Y

SR7LN

SRJ0Z

SRJ10

SR7L8

SRJ12

SR7L6

SRJ13

SRJ14

SRJ15

SRJ0E

SR7LB

SRJ0F

SR7LA

SRJ0G

SRJ0H

SRJ0J

SRJ0K

SRJ0L

SRJ0B

SRJ0C

SRJ0D

SR7L1

SRJ3A

SRJ3B

SRJ3C

SRJ3D

SRJ3E

SRJ3F

SRJ3G

SRHPF

SRJ2W

SRJ38

SRHPE

SRJ2X

SRJ39

SRHPD

SRJ2Y

SRHPC

SRJ2Q

SR90Z

SRJ2R

SR90Y

SRJ2S

SRJ2T

SRJ2U

SRJ2V

SR90M

SR90K

SR90G

SR90U

SR90T

SR90S

SR90R

SR90Q

SR90P

SRJ1N

SRJ1P

SRJ1Q

SRJ1R

SRJ1S

SRJ24

SRJ25

SRJ26

SR90E

SRJ1L

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า