เอฟพีจีเอ Stratix® V 5SGXA4

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H1F35C1G

 • MM# 999XP5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724961

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H1F35I2G

 • MM# 999XP6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724897

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35C1G

 • MM# 999XP7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724944

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35I2G

 • MM# 999XP8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725941

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35I2LG

 • MM# 999XP9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726205

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35I3G

 • MM# 999XPA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725701

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H1F35C2LG

 • MM# 999XPM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725711

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35C2LG

 • MM# 999XPN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726273

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35C3G

 • MM# 999XPP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725205

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35I3G

 • MM# 999XPR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725931

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35I3LG

 • MM# 999XPT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725768

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F40C2G

 • MM# 999XPW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726117

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35C1G

 • MM# 999XR0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHK2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726082

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40C1G

 • MM# 999XR1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHK3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725455

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40I2LG

 • MM# 999XR2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHK4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725146

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40I3LG

 • MM# 999XR3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHK5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726092

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35C2LG

 • MM# 999XR4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHK7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725878

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35I3G

 • MM# 999XR5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHK8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726021

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35I4G

 • MM# 999XR7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHK9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726054

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40I3LG

 • MM# 999XR8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724899

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35I3LG

 • MM# 999XRT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724821

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35C2LG

 • MM# 999XRV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725296

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35C3G

 • MM# 999XRW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725913

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35I4G

 • MM# 999XRX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726284

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F35C1G

 • MM# 999XRZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724890

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F40C1G

 • MM# 999XT0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725809

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35C2G

 • MM# 999XT2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724959

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F35C2LG

 • MM# 999XTK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726253

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F40C2LG

 • MM# 999XTL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724832

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F40I2G

 • MM# 999XTM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725793

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35C3G

 • MM# 999XTN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726008

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40C3G

 • MM# 999XTP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725147

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35C2G

 • MM# 999XTT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725430

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35C3G

 • MM# 999XTV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725084

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40C4G

 • MM# 999XTW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725600

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35C2LG

 • MM# 999XTX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725462

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35I3G

 • MM# 999XTZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724873

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35I3LG

 • MM# 999XV0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726278

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40C2LG

 • MM# 999XV1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726126

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40I3G

 • MM# 999XV2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725127

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35C4G

 • MM# 999XV3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725992

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40I3G

 • MM# 999XV4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724883

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40I4G

 • MM# 999XVW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHM9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725228

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H1F35C2G

 • MM# 999XX7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHN5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725366

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35C2G

 • MM# 999XX8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHN6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724960

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35C2G

 • MM# 999XX9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHN7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724876

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35C4G

 • MM# 999XXA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHN8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725597

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F35I2G

 • MM# 999XXC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHN9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725861

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35I2G

 • MM# 999XXF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725709

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35I2LG

 • MM# 999XXG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726183

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40C2G

 • MM# 999XXW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726087

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40I2G

 • MM# 999XXX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726313

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35I3LG

 • MM# 999XXZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725719

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40C2G

 • MM# 999XZ0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726231

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40C2LG

 • MM# 999XZ1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726130

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40C3G

 • MM# 999XZ2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725912

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H3F35C2G

 • MM# 999Z4D
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHSS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725509

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H3F35C3G

 • MM# 999Z4F
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHST
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725875

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H3F35I4G

 • MM# 999Z4G
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHSU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725778

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K1F40C2LG

 • MM# 999Z4H
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHSV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725624

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F35C2LG

 • MM# 999Z4J
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHSW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726079

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F35I2LG

 • MM# 999Z4L
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHSX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726335

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F35I3G

 • MM# 999Z53
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHT7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724958

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40C1G

 • MM# 999Z55
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHT8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725442

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40I2G

 • MM# 999Z56
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHT9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725554

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40I2LG

 • MM# 999Z57
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726245

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F35I3LG

 • MM# 999Z58
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725825

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F40C2LG

 • MM# 999Z59
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726176

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F40C4G

 • MM# 999Z5C
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692850

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F40I4G

 • MM# 999Z5D
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724954

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H1F35C1G

 • MM# 999Z5R
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725415

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H1F35C2G

 • MM# 999ZCD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724975

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35C2LG

 • MM# 999ZCF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726109

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35I3G

 • MM# 999ZCG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726034

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35I3LG

 • MM# 999ZCH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725988

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35C2G

 • MM# 999ZCZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695492

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35C3G

 • MM# 999ZD0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHY0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697305

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35I2G

 • MM# 999ZD1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHY1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725593

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35I2LG

 • MM# 999ZD2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHY2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724801

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H3F35C4G

 • MM# 999ZD4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHY3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726111

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K1F40C2G

 • MM# 999ZD5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHY4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725627

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K1F40I2G

 • MM# 999ZD6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHY5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725253

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F35C1G

 • MM# 999ZD7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHY6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725962

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F35C3G

 • MM# 999ZD8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHY7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724967

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H3F35I3G

 • MM# 999ZD9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHY8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725319

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K1F35C2G

 • MM# 999ZDA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHY9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726332

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K1F35C2LG

 • MM# 999ZDC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725584

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K1F40C1G

 • MM# 999ZDD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725382

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F35C2G

 • MM# 999ZDF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724815

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F35C2LG

 • MM# 999ZDH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725323

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F35C3G

 • MM# 999ZDJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726014

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F35I2G

 • MM# 999ZF9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724990

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40C2G

 • MM# 999ZFA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZ0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725347

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40C3G

 • MM# 999ZFC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZ1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725154

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40I3LG

 • MM# 999ZFD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZ2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725131

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F35C4G

 • MM# 999ZFF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZ3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726166

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H1F35C2LG

 • MM# 999ZNL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4H
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725582

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H1F35I2G

 • MM# 999ZNM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4J
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725111

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35C1G

 • MM# 999ZNN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4K
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726015

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H3F35C2LG

 • MM# 999ZNP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4L
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726152

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H3F35I3LG

 • MM# 999ZNR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4M
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726276

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K1F35C1G

 • MM# 999ZNT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4N
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726179

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K1F35I2G

 • MM# 999ZNW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4P
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725466

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F35I3LG

 • MM# 999ZNX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725485

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40C2LG

 • MM# 999ZNZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4R
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725439

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40I3G

 • MM# 999ZP0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4S
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724303

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F35C2G

 • MM# 999ZP1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725180

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F35I3G

 • MM# 999ZP2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4U
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725694

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F35I4G

 • MM# 999ZP3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4V
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725217

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F40C2G

 • MM# 999ZP4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4W
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725631

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F40C3G

 • MM# 999ZP5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4X
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725603

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F40I3G

 • MM# 999ZP6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726229

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F40I3LG

 • MM# 999ZP8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725185

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F35C2G

 • MM# 999ZV9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ7A
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724298

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35C2N

 • MM# 965822
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4VM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H3F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699622

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F35I2N

 • MM# 965824
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4VP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K1F35I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700302

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F40C2LN

 • MM# 965825
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4VQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K1F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699045

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35I2N

 • MM# 965826
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4VR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F35I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699271

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40C3N

 • MM# 965828
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4VT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694729

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40I3L

 • MM# 965829
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4VU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F40I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702119

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H1F35I2N

 • MM# 966088
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR53C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H1F35I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697609

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35C3N

 • MM# 966089
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR53D
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H2F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694846

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H3F35C2LN

 • MM# 966090
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR53E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H3F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 691518

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H3F35C2N

 • MM# 966091
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR53F
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H3F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699811

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H3F35I4N

 • MM# 966093
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR53H
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H3F35I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692148

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K1F40C2N

 • MM# 966094
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR53J
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K1F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697043

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F35C1N

 • MM# 966096
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR53L
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700615

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H1F35C2LN

 • MM# 966344
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5AT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H1F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701169

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35C3N

 • MM# 966345
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5AV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H2F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693679

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35C2LN

 • MM# 966346
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5AU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H2F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700533

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35C2L

 • MM# 966347
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5AX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H3F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701982

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35I4N

 • MM# 966349
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5AZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F35I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 691630

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40C2L

 • MM# 966350
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5B0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F40C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698322

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35C2LN

 • MM# 966351
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5AY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701962

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40I3LN

 • MM# 966353
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5B1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F40I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702640

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H1F35C1N

 • MM# 966511
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5F6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H1F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697971

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H3F35C4N

 • MM# 966512
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5F7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H3F35C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693137

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F35C3N

 • MM# 966515
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5FA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698713

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F35I2N

 • MM# 966516
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5FB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F35I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692744

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40C1N

 • MM# 966518
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5FD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F40C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697177

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40C2LN

 • MM# 966519
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5FE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699033

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40C3N

 • MM# 966520
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5FF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695498

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F35I3N

 • MM# 966522
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5FH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F35I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694487

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F40C2LN

 • MM# 966523
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5FJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700260

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H1F35C1N

 • MM# 968558
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR75Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H1F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694585

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H1F35I2N

 • MM# 968559
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR75Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H1F35I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698930

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35C1N

 • MM# 968560
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR760
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H2F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692638

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35C2N

 • MM# 968561
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR761
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H2F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695233

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35I2L

 • MM# 968562
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR762
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H2F35I2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695039

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35C3N

 • MM# 968563
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR763
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H3F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698543

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35I2LN

 • MM# 968565
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR765
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F35I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698007

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40I3L

 • MM# 968567
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR767
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F40I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697746

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35C2N

 • MM# 968661
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR78Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H2F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699940

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F40C3N

 • MM# 968665
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR793
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698818

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35I3LN

 • MM# 969011
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7K6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H2F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701200

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F35C2L

 • MM# 969013
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7K8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K1F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700567

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35I3L

 • MM# 969015
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F35I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702281

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F40C1N

 • MM# 969016
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7K9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K1F40C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697473

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40I3N

 • MM# 969017
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F40I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693658

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40I3LN

 • MM# 969018
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F40I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697826

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35I3LN

 • MM# 969019
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700400

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35I3L

 • MM# 969020
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F35I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692165

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35I3NYY

 • MM# 969021
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F35I3NYY
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701131

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35I3N

 • MM# 969022
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F35I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700921

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40I3N

 • MM# 969023
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F40I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699522

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40C2N

 • MM# 969024
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702845

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H1F35C2N

 • MM# 969185
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7QA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H1F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701046

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H1F35C2LN

 • MM# 969186
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7Q9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H1F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700051

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35I2

 • MM# 969187
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7QC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H2F35I2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700791

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H3F35I3LN

 • MM# 969190
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7QD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H3F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696368

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F35C2LN

 • MM# 969193
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7QJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696686

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40I2LN

 • MM# 969194
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7QH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F40I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698493

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F40I3LN

 • MM# 969198
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7QM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F40I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692316

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F35C1N

 • MM# 969742
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR85N
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K1F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701631

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F40I2N

 • MM# 969743
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR85P
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K1F40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693095

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35I2L

 • MM# 969744
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR85Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F35I2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692270

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40C2LN

 • MM# 969745
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR85R
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693638

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35C2L

 • MM# 969746
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR85S
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697080

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40C4N

 • MM# 969747
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR85T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F40C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694543

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H1F35C2N

 • MM# 969849
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR88T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H1F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692959

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35C2LN

 • MM# 969854
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR88W
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H3F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693023

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35C4N

 • MM# 969855
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR88X
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H3F35C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696103

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35I3L

 • MM# 969856
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR88Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H3F35I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697517

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35I3N

 • MM# 969857
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR88Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H3F35I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695390

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35I4

 • MM# 969858
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR890
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H3F35I4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695591

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35I4N

 • MM# 969859
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR891
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H3F35I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695065

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F40C2L

 • MM# 969861
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR893
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K1F40C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701947

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35I3LN

 • MM# 969863
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR895
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699207

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40I4

 • MM# 969865
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR897
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F40I4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693198

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35I2LN

 • MM# 970523
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8S6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H2F35I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695417

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K1F40C2LN

 • MM# 970528
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8SB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K1F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702774

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F35I3N

 • MM# 970529
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8SC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F35I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693700

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40C2N

 • MM# 970531
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8SE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701489

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F35C2N

 • MM# 970534
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8SH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701354

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F35I3

 • MM# 970535
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8SJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F35I3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696623

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F35I4N

 • MM# 970536
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8SK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F35I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693904

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F40C2N

 • MM# 970537
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8SL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700991

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H1F35C2L

 • MM# 970733
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8YC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H1F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699880

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35I3L

 • MM# 970734
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8YD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H2F35I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700588

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F35C2LN

 • MM# 970735
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8YE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K1F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701891

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35C2L

 • MM# 970736
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8YF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695868

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35C3N

 • MM# 970737
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8YG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696907

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40I2LN

 • MM# 970738
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8YH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F40I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695146

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40I2N

 • MM# 970739
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8YJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697364

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35C2LN

 • MM# 970740
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8YK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697394

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35C3N

 • MM# 970741
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8YL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692994

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40C2LN

 • MM# 970743
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8YN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700163

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40C3N

 • MM# 970745
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8YQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692692

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35C2

 • MM# 971545
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA6G
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H2F35C2
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699404

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35I3LN

 • MM# 971548
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA6K
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H2F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702430

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K1F35C1N

 • MM# 971550
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA6M
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K1F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692358

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F35I2LN

 • MM# 971553
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA6Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F35I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696762

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40I2N

 • MM# 971554
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA6R
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700678

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F35I3LN

 • MM# 971557
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA6U
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701479

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F40I3N

 • MM# 971560
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA6X
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F40I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698029

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35C2NCV

 • MM# 972270
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9WU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H2F35C2NCV
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700407

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H3F35I4

 • MM# 972271
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9WV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H3F35I4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696255

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K1F35I2N

 • MM# 972273
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9WX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K1F35I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694656

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40I3LN

 • MM# 972276
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9X0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F40I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701004

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F35C3N

 • MM# 972277
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9X1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693368

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35I2LN

 • MM# 973875
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBR1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H2F35I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696625

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35I2N

 • MM# 973876
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBR2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H2F35I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702229

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F40C2N

 • MM# 973878
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBR4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K1F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695401

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35C2N

 • MM# 973879
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBR5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692181

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35I3N

 • MM# 973881
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBR7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F35I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694434

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40I2L

 • MM# 973884
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBRA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F40I2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701686

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35C2N

 • MM# 973885
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBRB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695222

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35C4N

 • MM# 973886
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBRC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F35C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693509

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35I3N

 • MM# 974050
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC5Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H2F35I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696113

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H3F35C3N

 • MM# 974051
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC5R
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H3F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697217

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H3F35I3N

 • MM# 974054
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC5U
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H3F35I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700848

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K1F40I2N

 • MM# 974055
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC5V
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K1F40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695625

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F35C2LN

 • MM# 974056
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC5W
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701128

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40I3N

 • MM# 974060
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC60
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F40I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697739

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR53D

SR53C

SRHZ3

SRHZ2

SRHZ1

SR53L

SR53J

SR53H

SRHYZ

SR53F

SR53E

SR897

SR88T

SR895

SRHYE

SRHYD

SR893

SRHYC

SRHYB

SR891

SR8YQ

SRHYA

SR890

SRHZ0

SR88Z

SR88Y

SR88X

SR88W

SR8YG

SRHY7

SR8YF

SRHY6

SR8YE

SRHY5

SR8YD

SRHY4

SR8YC

SRHY3

SRHY2

SRHXP

SRHY1

SRHY0

SR8YN

SR8YL

SR8YK

SRHXZ

SR8YJ

SRHY9

SR8YH

SRHY8

SR5FF

SR5FE

SRHKW

SR5FD

SRHKV

SRHKU

SR5FB

SRHKT

SR5FA

SRHKS

SRHKR

SRHLB

SRHLA

SR5FJ

SR5FH

SR5F7

SR5F6

SRHKQ

SRHJX

SRHK9

SRHJW

SRHK8

SRHJV

SRHK7

SRHJU

SRHK5

SR793

SRHK4

SRHK3

SRHK2

SRHKA

SR78Z

SRHJZ

SRHJY

SRHJH

SRHJG

SRHJF

SRHJL

SRHJK

SRHJJ

SR85S

SR85R

SR85Q

SR85P

SR85N

SR85T

SRA6X

SRA6U

SRA6K

SRA6G

SR9X1

SR9X0

SRA6R

SRA6Q

SR9WX

SRA6M

SR9WV

SR9WU

SRHTP

SR765

SR763

SR762

SR761

SR760

SRHXN

SRHXM

SR75Z

SRHXL

SR75Y

SR767

SR5B1

SR5B0

SR5AZ

SR5AY

SR5AX

SR5AV

SR5AU

SR5AT

SRJ4Y

SRJ4Z

SR8S6

SRJ4Q

SRJ4R

SRJ4S

SRJ4T

SRJ4U

SRJ4V

SRJ4W

SRJ4X

SRJ4J

SRJ4K

SRJ4L

SRJ4M

SRJ4N

SRJ4P

SRJ4H

SRC5W

SRC5V

SRC5U

SRC5R

SRC5Q

SRHTB

SRHTA

SRHTE

SRJ7A

SRHTD

SRHTC

SRHSX

SRHT9

SRHSW

SRHT8

SRHSV

SRHT7

SRHSU

SRHST

SRHSS

SR7QM

SR8SL

SR7QJ

SR8SK

SR8SJ

SR7Q9

SR7QH

SR8SH

SR7QD

SR8SE

SR7QC

SR8SC

SR7QA

SR8SB

SR4VU

SRBRC

SRHN9

SR4VT

SRBRB

SRHN8

SRBRA

SRHN7

SR4VR

SRHN6

SR4VQ

SRHN5

SRHNB

SRHNA

SRBR5

SRBR4

SRBR2

SRBR1

SR4VP

SR4VM

SRBR7

SR7KJ

SR7KH

SRHM9

SR7KG

SR7KF

SR7KE

SR7KD

SR7KC

SRHLJ

SR7K9

SR7K8

SRHLH

SRHLG

SR7K6

SRHLF

SRHLE

SRHLD

SRHLC

SR7KB

SR7KA

SRHLQ

SRHLP

SRHLN

SRHLM

SRHLL

SRHLK

SRC60

SRHNS

SRHNR

SRHNQ

SRHNP

SRHNN

SRHNM

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า