เอฟพีจีเอ Stratix® V 5SGXA4

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H1F35C1G

 • MM# 999XP5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724961

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H1F35I2G

 • MM# 999XP6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724897

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35C1G

 • MM# 999XP7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724944

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35I2G

 • MM# 999XP8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725941

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35I2LG

 • MM# 999XP9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726205

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35I3G

 • MM# 999XPA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725701

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H1F35C2LG

 • MM# 999XPM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725711

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35C2LG

 • MM# 999XPN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726273

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35C3G

 • MM# 999XPP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725205

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35I3G

 • MM# 999XPR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725931

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35I3LG

 • MM# 999XPT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725768

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F40C2G

 • MM# 999XPW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHJZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726117

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35C1G

 • MM# 999XR0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHK2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726082

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40C1G

 • MM# 999XR1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHK3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725455

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40I2LG

 • MM# 999XR2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHK4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725146

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40I3LG

 • MM# 999XR3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHK5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726092

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35I3G

 • MM# 999XR5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHK8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726021

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35I4G

 • MM# 999XR7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHK9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726054

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40I3LG

 • MM# 999XR8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724899

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35I3LG

 • MM# 999XRT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724821

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35C2LG

 • MM# 999XRV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725296

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35C3G

 • MM# 999XRW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725913

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35I4G

 • MM# 999XRX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726284

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F35C1G

 • MM# 999XRZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724890

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F40C1G

 • MM# 999XT0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725809

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35C2G

 • MM# 999XT2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724959

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F40C2LG

 • MM# 999XTL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724832

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F40I2G

 • MM# 999XTM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725793

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35C3G

 • MM# 999XTN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726008745955

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40C3G

 • MM# 999XTP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725147

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35C2G

 • MM# 999XTT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725430

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35C3G

 • MM# 999XTV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725084

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40C4G

 • MM# 999XTW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725600

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35I3G

 • MM# 999XTZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724873

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40C2LG

 • MM# 999XV1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726126

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40I3G

 • MM# 999XV2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725127

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35C4G

 • MM# 999XV3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725992

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40I3G

 • MM# 999XV4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724883

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40I4G

 • MM# 999XVW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHM9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725228

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H1F35C2G

 • MM# 999XX7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHN5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725366

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35C2G

 • MM# 999XX8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHN6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724960

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35C2G

 • MM# 999XX9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHN7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724876

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35C4G

 • MM# 999XXA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHN8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725597

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F35I2G

 • MM# 999XXC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHN9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725861

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35I2G

 • MM# 999XXF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725709

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40C2G

 • MM# 999XXW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726087

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40I2G

 • MM# 999XXX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726313

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40C2G

 • MM# 999XZ0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726231

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40C2LG

 • MM# 999XZ1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726130

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40C3G

 • MM# 999XZ2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725912

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H3F35C2G

 • MM# 999Z4D
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHSS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725509

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H3F35C3G

 • MM# 999Z4F
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHST
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725875

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H3F35I4G

 • MM# 999Z4G
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHSU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725778

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K1F40C2LG

 • MM# 999Z4H
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHSV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725624

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F35I3G

 • MM# 999Z53
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHT7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724958

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40C1G

 • MM# 999Z55
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHT8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725442

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40I2G

 • MM# 999Z56
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHT9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725554

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40I2LG

 • MM# 999Z57
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726245

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F40C2LG

 • MM# 999Z59
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726176

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F40C4G

 • MM# 999Z5C
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692850

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F40I4G

 • MM# 999Z5D
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724954

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H1F35C1G

 • MM# 999Z5R
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725415

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H1F35C2G

 • MM# 999ZCD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724975

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35C2LG

 • MM# 999ZCF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726109

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35I3G

 • MM# 999ZCG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726034

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35I3LG

 • MM# 999ZCH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725988745529

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35C2G

 • MM# 999ZCZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695492746610

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35C3G

 • MM# 999ZD0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHY0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697305746650

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35I2G

 • MM# 999ZD1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHY1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725593

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35I2LG

 • MM# 999ZD2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHY2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724801

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H3F35C4G

 • MM# 999ZD4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHY3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726111744349

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K1F40C2G

 • MM# 999ZD5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHY4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725627

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K1F40I2G

 • MM# 999ZD6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHY5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725253

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F35C1G

 • MM# 999ZD7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHY6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725962

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F35C3G

 • MM# 999ZD8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHY7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724967

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H3F35I3G

 • MM# 999ZD9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHY8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725319

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K1F35C2G

 • MM# 999ZDA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHY9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726332

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K1F40C1G

 • MM# 999ZDD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725382

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F35C2G

 • MM# 999ZDF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724815

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F35C3G

 • MM# 999ZDJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726014

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F35I2G

 • MM# 999ZF9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724990

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40C2G

 • MM# 999ZFA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZ0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725347

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40C3G

 • MM# 999ZFC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZ1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725154

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40I3LG

 • MM# 999ZFD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZ2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725131

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F35C4G

 • MM# 999ZFF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZ3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726166

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H1F35C2LG

 • MM# 999ZNL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4H
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725582

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H1F35I2G

 • MM# 999ZNM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4J
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725111

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H2F35C1G

 • MM# 999ZNN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4K
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726015

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H3F35C2LG

 • MM# 999ZNP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4L
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726152

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4H3F35I3LG

 • MM# 999ZNR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4M
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4H3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726276

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K1F35C1G

 • MM# 999ZNT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4N
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726179

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K1F35I2G

 • MM# 999ZNW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4P
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725466

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40C2LG

 • MM# 999ZNZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4R
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725439

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K2F40I3G

 • MM# 999ZP0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4S
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724303

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F35C2G

 • MM# 999ZP1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725180

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F35I3G

 • MM# 999ZP2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4U
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725694

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F35I4G

 • MM# 999ZP3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4V
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725217

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F40C2G

 • MM# 999ZP4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4W
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725631

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F40C3G

 • MM# 999ZP5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4X
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725603

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F40I3G

 • MM# 999ZP6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726229

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXMA4K3F40I3LG

 • MM# 999ZP8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA4K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725185

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F35C2G

 • MM# 999ZV9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ7A
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724298

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35I3N

 • MM# 969022
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F35I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700921

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40I3N

 • MM# 969023
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F40I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699522

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40C2N

 • MM# 969024
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702845746111

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F35C1N

 • MM# 969742
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR85N
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K1F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701631

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F40I2N

 • MM# 969743
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR85P
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K1F40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693095

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35I2L

 • MM# 969744
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR85Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F35I2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692270

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40C2LN

 • MM# 969745
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR85R
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693638745922

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35C2L

 • MM# 969746
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR85S
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697080

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40C4N

 • MM# 969747
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR85T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F40C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694543

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35C2LN

 • MM# 969854
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR88W
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H3F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693023

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35C4N

 • MM# 969855
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR88X
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H3F35C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696103

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35I3L

 • MM# 969856
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR88Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H3F35I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697517

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35I3N

 • MM# 969857
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR88Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H3F35I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695390

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H3F35I4N

 • MM# 969859
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR891
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H3F35I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695065

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F40C2L

 • MM# 969861
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR893
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K1F40C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701947

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35I3LN

 • MM# 969863
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR895
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699207

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40I4

 • MM# 969865
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR897
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F40I4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693198

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H1F35C2L

 • MM# 970733
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8YC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H1F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699880

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4H2F35I3L

 • MM# 970734
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8YD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4H2F35I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700588

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K1F35C2LN

 • MM# 970735
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8YE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K1F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701891

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35C2L

 • MM# 970736
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8YF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695868

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F35C3N

 • MM# 970737
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8YG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696907

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40I2LN

 • MM# 970738
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8YH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F40I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695146

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K2F40I2N

 • MM# 970739
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8YJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K2F40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697364

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F35C3N

 • MM# 970741
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8YL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692994

Stratix® V 5SGXA4 FPGA 5SGXEA4K3F40C3N

 • MM# 970745
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8YQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA4K3F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692692

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SRJ4Y

SRJ4Z

SRJ4R

SRJ4S

SRJ4T

SRJ4U

SRHZ3

SRJ4V

SRHZ2

SRJ4W

SRHZ1

SRJ4X

SRJ4J

SRJ4K

SRJ4L

SRJ4M

SRHYZ

SRJ4N

SRJ4P

SR897

SR895

SRHYE

SR893

SRHYC

SRHYB

SR891

SR8YQ

SRJ4H

SRHZ0

SR88Z

SR88Y

SR88X

SR88W

SR8YG

SRHY7

SR8YF

SRHY6

SR8YE

SRHY5

SR8YD

SRHY4

SR8YC

SRHY3

SRHY2

SRHXP

SRHY1

SRHY0

SR8YL

SRHXZ

SR8YJ

SRHY9

SR8YH

SRHY8

SRHTA

SRHKW

SRHKV

SRHKU

SRHKT

SRHKS

SRHKR

SRHLB

SRHTE

SRJ7A

SRHTD

SRHTC

SRHKQ

SRHT9

SRHT8

SRHSV

SRHT7

SRHSU

SRHST

SRHSS

SRHJX

SRHK9

SRHJW

SRHK8

SRHJV

SRHJU

SRHK5

SRHK4

SRHK3

SRHK2

SRHKA

SRHJZ

SRHJY

SRHJH

SRHJG

SRHJF

SRHJL

SRHJK

SRHJJ

SR85S

SR85R

SR85Q

SR85P

SRHN9

SRHN8

SR85N

SRHN7

SRHN6

SRHN5

SRHNA

SR85T

SR7KJ

SR7KH

SRHM9

SR7KF

SRHLH

SRHTP

SRHLG

SRHLF

SRHLE

SRHLD

SRHLC

SRHLQ

SRHLP

SRHLN

SRHLM

SRHLK

SRHXN

SRHXM

SRHXL

SRHNS

SRHNR

SRHNQ

SRHNN

SRHNM

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า