เอฟพีจีเอ Stratix® V 5SGXB6

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R1F40I2G

 • MM# 999Z2A
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHR9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R1F40I2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F40C2G

 • MM# 999Z2D
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHRA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F40C2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F40I2LG

 • MM# 999Z2F
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHRB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F40I2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F40C3G

 • MM# 999Z2W
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHRN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F40C3G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F40C2LG

 • MM# 999Z36
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHRW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F40C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F40I2G

 • MM# 999Z37
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHRX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F40I2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F40I3G

 • MM# 999Z38
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHRY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F40I3G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F40I3LG

 • MM# 999Z39
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHRZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F40I3LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F40C2G

 • MM# 999Z3C
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHS1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F40C2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F40C2LG

 • MM# 999Z3D
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHS2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F40C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F40I4G

 • MM# 999Z3F
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHS3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F40I4G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R1F40C2G

 • MM# 999Z9R
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHWD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R1F40C2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R1F40C2LG

 • MM# 999Z9T
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHWE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R1F40C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R1F43C2LG

 • MM# 999Z9V
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHWF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R1F43C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F40C1G

 • MM# 999Z9Z
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHWJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F40C1G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F40C3G

 • MM# 999ZA0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHWK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F40C3G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F40C4G

 • MM# 999ZA1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHWL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F40C4G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F40I3G

 • MM# 999ZA2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHWM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F40I3G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F43I3LG

 • MM# 999ZA5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHWP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F43I3LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R1F40C2LG

 • MM# 999ZF4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R1F40C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R1F43C2LG

 • MM# 999ZF5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R1F43C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F40C2LG

 • MM# 999ZF6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R2F40C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R3F40C3G

 • MM# 999ZFG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZ4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R3F40C3G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R1F40C2G

 • MM# 999ZKD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ22
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R1F40C2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F40I2LG

 • MM# 999ZKK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ27
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R2F40I2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F43C2LG

 • MM# 999ZKL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ28
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R2F43C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F43I2LG

 • MM# 999ZKM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ29
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R2F43I2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R3F40C2G

 • MM# 999ZKP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ2B
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R3F40C2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R1F40C1G

 • MM# 999ZKZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ2G
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R1F40C1G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F43C2LG

 • MM# 999ZL1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ2J
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F43C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F43I2LG

 • MM# 999ZL3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ2L
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F43I2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F43I3LG

 • MM# 999ZL5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ2N
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F43I3LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F40I3LG

 • MM# 999ZL6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ2P
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F40I3LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F43C2LG

 • MM# 999ZLL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ30
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F43C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R1F40I2G

 • MM# 999ZMP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ3U
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R1F40I2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R1F40I2LG

 • MM# 999ZMR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ3V
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R1F40I2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F40C1G

 • MM# 999ZMW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ3Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R2F40C1G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F40C2G

 • MM# 999ZMX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ3Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R2F40C2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F40I3LG

 • MM# 999ZMZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ40
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R2F40I3LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R3F40C2LG

 • MM# 999ZNA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4A
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R3F40C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R3F40C4G

 • MM# 999ZNC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4B
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R3F40C4G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R3F40I3G

 • MM# 999ZND
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R3F40I3G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R3F40I3LG

 • MM# 999ZNG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4D
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R3F40I3LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R3F43C2LG

 • MM# 999ZNH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ4E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R3F43C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R1F40C1G

 • MM# 999ZTL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ6R
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R1F40C1G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F40C3G

 • MM# 999ZTM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ6S
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R2F40C3G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F40I2G

 • MM# 999ZTN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ6T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R2F40I2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F40I3G

 • MM# 999ZTP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ6U
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R2F40I3G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F43I3LG

 • MM# 999ZTW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ6Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R2F43I3LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R3F40I4G

 • MM# 999ZTX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ6Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R3F40I4G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R3F43I3LG

 • MM# 999ZV0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ71
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R3F43I3LG
 • Stepping A1

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R1F40C2N

 • MM# 966052
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR52A
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R1F40C2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R1F40I2N

 • MM# 966053
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR52B
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R1F40I2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F40C3N

 • MM# 966054
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR52C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F40C3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F40I2LN

 • MM# 966055
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR52D
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F40I2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F43I4

 • MM# 966056
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR52E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F43I4
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R3F40I3N

 • MM# 966231
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR57K
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R3F40I3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R3F43C3N

 • MM# 966232
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR57L
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R3F43C3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R3F43I3N

 • MM# 966233
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR57M
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R3F43I3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R1F43C1N

 • MM# 966478
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5E7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R1F43C1N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F43I2N

 • MM# 966481
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5EA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F43I2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F43I3LN

 • MM# 966482
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5EB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F43I3LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F43C2L

 • MM# 966483
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5EC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F43C2L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R1F40C1N

 • MM# 966592
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5HH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R1F40C1N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R1F43C2N

 • MM# 966593
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5HJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R1F43C2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F40C1N

 • MM# 966594
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5HK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R2F40C1N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R3F40C3N

 • MM# 966595
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5HL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R3F40C3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R1F43C2N

 • MM# 968634
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR786
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R1F43C2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F40I3N

 • MM# 968636
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR788
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F40I3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F43C2L

 • MM# 968637
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR789
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F43C2L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F40C3

 • MM# 968638
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR78A
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F40C3
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F40I3L

 • MM# 968639
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR78B
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F40I3L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F40I3N

 • MM# 968640
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR78C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F40I3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F43C2

 • MM# 968641
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR78D
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F43C2
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F43C3

 • MM# 968642
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR78E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F43C3
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F43C3N

 • MM# 968643
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR78F
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F43C3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F43I3L

 • MM# 968645
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR78H
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F43I3L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R1F43I2N

 • MM# 969088
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7MF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R1F43I2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F40I2L

 • MM# 969089
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7MG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F40I2L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R1F40C1N

 • MM# 969090
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7ME
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R1F40C1N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F43C1N

 • MM# 969091
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7MJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F43C1N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F43C2

 • MM# 969092
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7MK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F43C2
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F43I2LN

 • MM# 969094
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7MM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F43I2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F43I3N

 • MM# 969095
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7MN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F43I3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F43C2LN

 • MM# 969096
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7ML
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F43C2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F40I3N

 • MM# 969255
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7SC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R2F40I3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F43I2N

 • MM# 969257
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7SE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R2F43I2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R3F40C4N

 • MM# 969258
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7SF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R3F40C4N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F43C2LN

 • MM# 969259
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7SD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R2F43C2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R3F43C2N

 • MM# 969260
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7SG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R3F43C2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F40I3LN

 • MM# 969363
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7VJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R2F40I3LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F43C2N

 • MM# 969364
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7VK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R2F43C2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F40C2N

 • MM# 969365
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7VH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R2F40C2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R3F40C2N

 • MM# 969366
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7VL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R3F40C2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R1F43C2LN

 • MM# 970492
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8R9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R1F43C2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F40C2N

 • MM# 970493
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8RA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F40C2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F40C2

 • MM# 970495
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8RC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F40C2
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F40I3LN

 • MM# 970496
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8RD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F40I3LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F43C2LN

 • MM# 970497
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8RE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F43C2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F40C2LN

 • MM# 970832
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR918
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R2F40C2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F40I2N

 • MM# 970833
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR919
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R2F40I2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R3F43I4N

 • MM# 970834
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR91A
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R3F43I4N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R1F40C2L

 • MM# 971512
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA5H
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R1F40C2L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F40C2

 • MM# 971513
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA5J
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F40C2
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F40C2L

 • MM# 971514
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA5K
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F40C2L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F40C3

 • MM# 971515
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA5L
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F40C3
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F40I3L

 • MM# 971516
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA5M
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F40I3L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F43C2N

 • MM# 971517
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA5N
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F43C2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F40C2L

 • MM# 971518
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA5P
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F40C2L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F40C2LN

 • MM# 971519
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA5Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F40C2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F40C4

 • MM# 971520
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA5R
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F40C4
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F40C4N

 • MM# 971521
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA5S
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F40C4N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F40I4N

 • MM# 971522
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA5T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F40I4N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F43I3

 • MM# 971524
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA5V
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F43I3
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R1F40C2LN

 • MM# 971658
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA9T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R1F40C2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F40C3N

 • MM# 971659
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA9U
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R2F40C3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F40I2LN

 • MM# 971660
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA9V
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R2F40I2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F43I2LN

 • MM# 971661
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA9W
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R2F43I2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R3F40I3LN

 • MM# 971662
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA9X
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R3F40I3LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R3F43C2LN

 • MM# 971663
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA9Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R3F43C2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R3F43C4N

 • MM# 971664
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA9Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R3F43C4N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R1F43C2L

 • MM# 972244
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9W2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R1F43C2L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F40C1N

 • MM# 972246
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9W4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F40C1N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F40I2N

 • MM# 972248
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9W6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F40I2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F40I3NYY

 • MM# 972249
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9W7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F40I3NYY
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R1F40I2LN

 • MM# 972353
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9Z9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R1F40I2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R1F43C1N

 • MM# 972354
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9ZA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R1F43C1N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F43I3LN

 • MM# 972355
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9ZB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R2F43I3LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R3F40C2LN

 • MM# 972358
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9ZE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R3F40C2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F43C3N

 • MM# 973961
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBTL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F43C3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F40C2N

 • MM# 973963
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBTN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F40C2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R2F43I3

 • MM# 973964
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBTM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R2F43I3
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F40C3N

 • MM# 973965
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBTP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F40C3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F43C4N

 • MM# 973966
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBTQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F43C4N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXEB6R3F43I4N

 • MM# 973968
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBTR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB6R3F43I4N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R1F40C2N

 • MM# 974131
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC83
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R1F40C2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R1F43C2LN

 • MM# 974133
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC85
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R1F43C2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F43C1N

 • MM# 974134
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC86
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R2F43C1N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB6 FPGA 5SGXMB6R2F43C3N

 • MM# 974135
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC87
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB6R2F43C3N
 • Stepping A1

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR786

SRHR9

SRC83

SR789

SRHRB

SR788

SRHRA

SRHYW

SRHYV

SRHZ4

SR8R9

SR8RE

SR8RD

SR8RC

SR8RA

SRHYX

SRJ4A

SRJ4B

SRJ4C

SRJ4D

SRJ4E

SRJ3Y

SRJ3Z

SR52C

SR52B

SR52A

SRA9Z

SRA9Y

SRJ3U

SRA9X

SRBTR

SRJ3V

SRA9W

SRBTQ

SR52E

SR52D

SRJ40

SRA5J

SR9W4

SRA5H

SR9W2

SRA5R

SRA5Q

SRA5P

SRA5N

SRA5M

SR9W7

SRA5L

SR9W6

SRA5K

SRJ6S

SRJ6T

SRJ6U

SRJ6Y

SRJ6Z

SRJ71

SRJ6R

SR5EC

SR5EB

SR5EA

SRHRZ

SRHRY

SRHS1

SR78F

SR78E

SRHRN

SR78D

SR78C

SRC87

SR78B

SRC86

SR78A

SRC85

SRHRX

SRHRW

SRHS3

SR5E7

SR78H

SRHS2

SR5HH

SR5HL

SR5HK

SR5HJ

SR57M

SR57L

SR57K

SRA5V

SRA5T

SRA5S

SR7SG

SR7SF

SR7SE

SR7SD

SR7SC

SRA9V

SRBTP

SRA9U

SRA9T

SRBTN

SRBTM

SRBTL

SRJ30

SRJ2P

SR9ZE

SR919

SR9ZB

SRHWP

SR918

SR9ZA

SRJ2G

SR7VL

SR7VK

SR7VJ

SRJ2J

SR7VH

SR91A

SRJ2L

SRJ2N

SR7ML

SRHWE

SR7MK

SRHWD

SR7MJ

SRJ2B

SR7MG

SR7MF

SR7ME

SRHWM

SRJ27

SRHWL

SRJ28

SRHWK

SRJ29

SRHWJ

SR7MN

SR9Z9

SR7MM

SRHWF

SRJ22

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า