เอฟพีจีเอ Stratix® V 5SGXA5

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35C1G

 • MM# 999XRM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725666

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35C2LG

 • MM# 999XRN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725805

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35I3G

 • MM# 999XT7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHL1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725756

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35C3G

 • MM# 999XT8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHL2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725151

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35I3LG

 • MM# 999XT9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHL3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725639

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F40C1G

 • MM# 999XTA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHL4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725656

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35C2G

 • MM# 999XTD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHL5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725467

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35C2LG

 • MM# 999XTF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHL6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725561

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40I3G

 • MM# 999XTG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHL7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725614

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35C2LG

 • MM# 999XTH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHL8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725221

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40I3G

 • MM# 999XTJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHL9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725196

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H1F35C2LG

 • MM# 999XV6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725843

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35C3G

 • MM# 999XV7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725478

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35I3LG

 • MM# 999XV8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725699

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35C4G

 • MM# 999XV9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724900

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35I3G

 • MM# 999XVA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725024

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F35C1G

 • MM# 999XVC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724806

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F35C2G

 • MM# 999XVD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725824

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F40C1G

 • MM# 999XVH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHM0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725222

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F45I2G

 • MM# 999XVL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHM2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N1F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724811

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40C2G

 • MM# 999XVM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHM3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726173

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40I3G

 • MM# 999XVP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHM5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725914

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45C1G

 • MM# 999XVR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHM6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F45C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725815

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45I2LG

 • MM# 999XVT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHM7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725062

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F35I2G

 • MM# 999XVX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725981

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F40C2LG

 • MM# 999XVZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726131

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F40I2G

 • MM# 999XW0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725602

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35C1G

 • MM# 999XW1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725900

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35C3G

 • MM# 999XW3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHME
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725693

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35I2G

 • MM# 999XW9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725494

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35I3G

 • MM# 999XWA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726038

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35C3G

 • MM# 999XWC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724945

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35I4G

 • MM# 999XWD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725675

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H1F35C1G

 • MM# 999XWF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725443

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H1F35C2G

 • MM# 999XWG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHML
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725611

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35C2G

 • MM# 999XWH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725299

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35C2G

 • MM# 999XWJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725601

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F40C2G

 • MM# 999XWK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725215

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35I3LG

 • MM# 999XWM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726334

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40C2LG

 • MM# 999XWN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725224

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40I2G

 • MM# 999XWP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725538

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40I3LG

 • MM# 999XWR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725958

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35C2G

 • MM# 999XXH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726144

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35C4G

 • MM# 999XXJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHND
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35I3LG

 • MM# 999XXK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725906

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40C4G

 • MM# 999XXL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725451

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F40I2G

 • MM# 999XXM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725676

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F45C2G

 • MM# 999XXN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N1F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725422

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F45C2LG

 • MM# 999XXP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N1F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726142

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40C1G

 • MM# 999XXR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725795

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40C3G

 • MM# 999XXV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725457

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H1F35I2G

 • MM# 999XZ3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725199

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35I2G

 • MM# 999XZ4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725345

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35I2LG

 • MM# 999XZ5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725706

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40I2G

 • MM# 999XZ6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724339

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45I2G

 • MM# 999XZ8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725943

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40C3G

 • MM# 999XZA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724917

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F40C2G

 • MM# 999XZC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHP0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725447

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45C2G

 • MM# 999XZD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHP1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725945

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45C3G

 • MM# 999XZF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHP2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724824

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45I3LG

 • MM# 999XZG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHP3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725421

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40C3G

 • MM# 999XZH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHP4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725998

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40C4G

 • MM# 999XZJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHP5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724904

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40I3G

 • MM# 999XZK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHP6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725910

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45C3G

 • MM# 999XZM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHP7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725844

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45I3G

 • MM# 999XZN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHP8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725098

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45C4G

 • MM# 999XZP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHP9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F45C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726080

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45I3LG

 • MM# 999XZR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725053

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45I4G

 • MM# 999XZT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F45I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725682

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35I2LG

 • MM# 999Z5T
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725042

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35C3G

 • MM# 999Z5V
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725897

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35C4G

 • MM# 999Z5W
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725617

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35C2LG

 • MM# 999Z6C
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHU1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724769

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35I4G

 • MM# 999Z6D
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHU2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725452

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F35C2LG

 • MM# 999Z6G
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHU3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725816

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35I2LG

 • MM# 999Z6J
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHU4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726019

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40C1G

 • MM# 999Z6K
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHU5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725964

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40C2G

 • MM# 999Z6L
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHU6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724942

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40C3G

 • MM# 999Z6M
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHU7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725692

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40I2LG

 • MM# 999Z6N
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHU8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726163

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35I3G

 • MM# 999Z6P
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHU9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726099

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35I3G

 • MM# 999Z75
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725984

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F35C1G

 • MM# 999Z76
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726113

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35C1G

 • MM# 999Z77
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726242

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35C2G

 • MM# 999Z78
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724764744697

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35C2LG

 • MM# 999Z79
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725743

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35I2G

 • MM# 999Z7C
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725686

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35I2LG

 • MM# 999Z7D
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726204

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40C3G

 • MM# 999Z7F
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725889

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35C2LG

 • MM# 999Z7G
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725763

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40C2G

 • MM# 999Z7H
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725947

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40C2LG

 • MM# 999Z7J
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725545

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40I3LG

 • MM# 999Z7K
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726225

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40I4G

 • MM# 999Z7L
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725350

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F45C1G

 • MM# 999Z7M
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N1F45C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725213

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45C2LG

 • MM# 999Z7V
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHV1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725966

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45I3G

 • MM# 999Z7W
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHV2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725359

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40C2G

 • MM# 999Z7X
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHV3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725162

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40I4G

 • MM# 999Z7Z
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHV4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725798

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45C2G

 • MM# 999Z80
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHV5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725236

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45C2LG

 • MM# 999Z81
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHV6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724849

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40C4G

 • MM# 999Z8G
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726115

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40I4G

 • MM# 999Z8J
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725956

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45C2G

 • MM# 999Z8N
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725448

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45I2G

 • MM# 999Z8P
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725017

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F40C3G

 • MM# 999Z8T
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726254

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45C3G

 • MM# 999Z8V
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725138

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45C4G

 • MM# 999Z9W
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHWG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F45C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725245

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35I2G

 • MM# 999ZFH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZ5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726181

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35I3LG

 • MM# 999ZFJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZ6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726058

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35I4G

 • MM# 999ZFK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZ7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724781

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H1F35C2G

 • MM# 999ZFL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZ8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725579

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H1F35I2G

 • MM# 999ZFN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZ9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725924

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35C1G

 • MM# 999ZG2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725233

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35C2G

 • MM# 999ZG4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725999

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35C2LG

 • MM# 999ZG5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726035

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35C3G

 • MM# 999ZG6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725381

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35I3G

 • MM# 999ZG7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724919

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F35C2LG

 • MM# 999ZG8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725919

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40C2G

 • MM# 999ZG9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725074

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40I2G

 • MM# 999ZGA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726110

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35C3G

 • MM# 999ZGC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725087

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F35I2G

 • MM# 999ZGR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ03
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725187

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F40C1G

 • MM# 999ZGT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ04
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725886

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40C2LG

 • MM# 999ZGW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ05
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725722

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40C2G

 • MM# 999ZGX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ06
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726196

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40I2G

 • MM# 999ZGZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ07
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725008

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45I3G

 • MM# 999ZH0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ08
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725510

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F40C4G

 • MM# 999ZH1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ09
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698137

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45C2G

 • MM# 999ZH2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0A
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724949

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F40C2G

 • MM# 999ZHH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0N
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725935

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F45C1G

 • MM# 999ZHJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0P
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N1F45C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725168

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F45C2G

 • MM# 999ZHK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N1F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726182

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40C1G

 • MM# 999ZHM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0R
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726106

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40C3G

 • MM# 999ZHN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0S
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725936

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45C2LG

 • MM# 999ZHP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726210

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45I2LG

 • MM# 999ZHR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0U
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725100

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45I3LG

 • MM# 999ZHT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0V
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726189

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F40C2G

 • MM# 999ZHV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0W
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725580

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F40I3G

 • MM# 999ZJ8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ16
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725391

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F40I4G

 • MM# 999ZJA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ18
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726171

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40I3LG

 • MM# 999ZJC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ19
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724888

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35C2G

 • MM# 999ZJD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1A
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725662

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35I3G

 • MM# 999ZJF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1B
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725784

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35I3LG

 • MM# 999ZJG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726237

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35I4G

 • MM# 999ZJH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1D
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725804

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40C3G

 • MM# 999ZJJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725970

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40C2G

 • MM# 999ZJL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1F
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724855

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40C2LG

 • MM# 999ZJM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1G
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 724968

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45C2LG

 • MM# 999ZJN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1J
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726260

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45I3G

 • MM# 999ZJP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1K
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726325

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H1F35C1G

 • MM# 999ZP9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ50
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726137

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H1F35C2LG

 • MM# 999ZPA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ51
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725441

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35C2G

 • MM# 999ZPC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ52
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725841

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35C2LG

 • MM# 999ZPD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ53
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725413

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35I3LG

 • MM# 999ZPF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ54
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726295

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F35C2G

 • MM# 999ZPG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ55
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725034

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F40C2G

 • MM# 999ZPH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ56
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726194

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F40C2LG

 • MM# 999ZPJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ57
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725378

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F40I2G

 • MM# 999ZPK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ58
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725219745129

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35C3G

 • MM# 999ZPM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ59
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725073

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35I3G

 • MM# 999ZPN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5A
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725610

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35I3LG

 • MM# 999ZPP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5B
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725879745333

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40C1G

 • MM# 999ZPR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726255

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40I2LG

 • MM# 999ZPT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5D
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725346

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40I3G

 • MM# 999ZPV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725091

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35C4G

 • MM# 999ZPW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5F
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725454

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40I3G

 • MM# 999ZPX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5G
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726086

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40I3LG

 • MM# 999ZPZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5H
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 726134

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F40C1G

 • MM# 999ZR0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5J
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726057

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F40I2G

 • MM# 999ZR2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5K
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725163

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F45C2LG

 • MM# 999ZR3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5L
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N1F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725339

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F45I2G

 • MM# 999ZR4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5M
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N1F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 726282

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40I3G

 • MM# 999ZR6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5P
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725839

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45C1G

 • MM# 999ZR7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F45C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725078

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45C3G

 • MM# 999ZR8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5R
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 725898

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45I3LG

 • MM# 999ZRA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724846

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45I4G

 • MM# 999ZRC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5U
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F45I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 724290

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H1F35C2N

 • MM# 969025
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H1F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 691860

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H1F35C1N

 • MM# 969026
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H1F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692328

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35I3L

 • MM# 969028
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H3F35I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693864

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40C2LN

 • MM# 969029
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694941

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40C4N

 • MM# 969031
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F40C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692669

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45C3N

 • MM# 969037
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F45C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700591

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45I3N

 • MM# 969039
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7L0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F45I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692034

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45I3LN

 • MM# 969041
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F45I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697720

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35I4N

 • MM# 969749
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR85V
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H3F35I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694935

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35C2LN

 • MM# 969867
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR899
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692978

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35C3N

 • MM# 969868
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR89A
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701026

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35I2L

 • MM# 969869
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR89B
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35I2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695628

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35I3L

 • MM# 969870
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR89C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 699914

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35C3N

 • MM# 969871
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR89D
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H3F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700676

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35I3LN

 • MM# 969872
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR89E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H3F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701206

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35C3N

 • MM# 969874
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR89F
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697951

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35C2N

 • MM# 969877
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR89J
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692713

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45C2LN

 • MM# 969884
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR89R
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F45C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692977

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40C3N

 • MM# 969898
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8A4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 691980

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40I3N

 • MM# 969900
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8A6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F40I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 691910

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35I3L

 • MM# 969901
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8A7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F35I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701424

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F40C2N

 • MM# 969910
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8AG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N1F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701629

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40C2LN

 • MM# 970025
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8C6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702276

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F45C2L

 • MM# 970375
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8NF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N1F45C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697778

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F45I2N

 • MM# 970379
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8NK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N1F45I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692704

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45C2LN

 • MM# 970550
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8SZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F45C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702554

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35C2L

 • MM# 970746
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8YR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693456

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35I3L

 • MM# 970747
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8YS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F35I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697847

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35C3N

 • MM# 970748
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8YT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696871

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45I2N

 • MM# 970758
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8Z3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F45I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702552

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45C2N

 • MM# 970760
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8Z5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F45C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 691692

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40C2L

 • MM# 970762
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8Z7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F40C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692279

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45I4N

 • MM# 970770
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8ZF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F45I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702588

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR89R

SRHZP

SRHZN

SRHZM

SRHZL

SRHZK

SRHZ8

SR89F

SRHZ7

SR89E

SR8ZF

SRHZ6

SR89D

SRHZ5

SR89C

SR89B

SR89A

SR89J

SRHZ9

SR8Z7

SR8YT

SR8Z5

SR8YS

SR8YR

SR8Z3

SR899

SRHL9

SRHL8

SRHL7

SRHL6

SRHL5

SRHL4

SRHL3

SRHL2

SRHL1

SRHKM

SRHKL

SRHZT

SRHZS

SRHZR

SRHZQ

SRHVH

SR85V

SRHVG

SRHUS

SRHV4

SRHUR

SRHV3

SRHUQ

SRHV2

SRHUP

SRHV1

SRHUN

SRHUM

SRHUL

SRHUY

SRHUX

SRHUW

SRHUV

SRHUU

SRHV6

SRHUT

SRHV5

SRHUK

SRHTR

SRHU3

SRHTQ

SRHU2

SRHU1

SRHU9

SRHU8

SRHU7

SRHU6

SRHU5

SRHTS

SRHU4

SRHWG

SRHVQ

SRHVP

SRHVN

SRHVM

SRJ5B

SRJ5C

SRJ5D

SRJ5E

SRJ5F

SRJ5G

SRJ5H

SRJ5A

SRJ52

SRJ53

SRJ54

SRJ55

SRJ56

SRJ57

SRJ58

SRJ59

SRJ50

SRJ51

SR8AG

SR8A7

SR8A6

SR8A4

SR8SZ

SRJ5R

SRJ5T

SRJ5U

SRJ5J

SRJ5K

SRJ5L

SR8C6

SRJ5M

SRJ5P

SRJ5Q

SR8NK

SRJ1A

SRJ1B

SRJ1C

SR8NF

SRJ1D

SRHMT

SRJ1E

SRHND

SRJ0U

SRJ16

SRHNC

SRJ0V

SRJ0W

SRJ18

SRJ19

SR7KZ

SRHMK

SRHMJ

SRJ0N

SRHMH

SRJ0P

SR7KV

SRHMG

SRJ0Q

SRHMF

SRJ0R

SRHME

SRJ0S

SR7KS

SRHMD

SRJ0T

SRHMS

SRHMR

SRHMQ

SRHMP

SRHMN

SRHMM

SRHML

SRHLX

SRHLW

SRHLV

SRHM7

SRJ0A

SRHLU

SRHM6

SRHLT

SRHM5

SRHLS

SRHMC

SRJ05

SR7KQ

SRHMB

SRJ06

SRHMA

SRJ07

SR7L0

SRJ08

SRJ09

SR7KM

SR7KL

SR7KK

SRJ03

SRJ04

SRHLR

SRHM3

SRHM2

SRHM0

SRHP9

SRHP8

SRHP7

SRHPB

SRHPA

SRHP6

SRHP5

SRHP4

SRHP3

SRHP2

SRHP1

SRHP0

SRHNZ

SRHNX

SRHNW

SRHNV

SRHNU

SRHNL

SRHNK

SRHNJ

SRHNH

SRHNG

SRHNF

SRHNE

SRHNT

SRJ1F

SRJ1G

SRJ1J

SRJ1K

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า