เอฟพีจีเอ Stratix® V 5SGXA5

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35C1G

 • MM# 999XRM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35C2LG

 • MM# 999XRN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHKM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35I3G

 • MM# 999XT7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHL1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35C3G

 • MM# 999XT8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHL2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35I3LG

 • MM# 999XT9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHL3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F40C1G

 • MM# 999XTA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHL4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35C2G

 • MM# 999XTD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHL5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35C2LG

 • MM# 999XTF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHL6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40I3G

 • MM# 999XTG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHL7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35C2LG

 • MM# 999XTH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHL8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40I3G

 • MM# 999XTJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHL9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H1F35C2LG

 • MM# 999XV6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35C3G

 • MM# 999XV7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35I3LG

 • MM# 999XV8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35C4G

 • MM# 999XV9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35I3G

 • MM# 999XVA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F35C1G

 • MM# 999XVC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F35C2G

 • MM# 999XVD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHLX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F40C1G

 • MM# 999XVH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHM0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F40C2LG

 • MM# 999XVK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHM1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F45I2G

 • MM# 999XVL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHM2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N1F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40C2G

 • MM# 999XVM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHM3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40C2LG

 • MM# 999XVN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHM4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40I3G

 • MM# 999XVP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHM5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45C1G

 • MM# 999XVR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHM6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F45C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45I2LG

 • MM# 999XVT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHM7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40I3LG

 • MM# 999XVV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHM8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F35I2G

 • MM# 999XVX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F40C2LG

 • MM# 999XVZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F40I2G

 • MM# 999XW0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35C1G

 • MM# 999XW1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35C3G

 • MM# 999XW3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHME
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35I2G

 • MM# 999XW9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35I3G

 • MM# 999XWA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35C3G

 • MM# 999XWC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35I4G

 • MM# 999XWD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H1F35C1G

 • MM# 999XWF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H1F35C2G

 • MM# 999XWG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHML
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35C2G

 • MM# 999XWH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35C2G

 • MM# 999XWJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F40C2G

 • MM# 999XWK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35I3LG

 • MM# 999XWM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40C2LG

 • MM# 999XWN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40I2G

 • MM# 999XWP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40I3LG

 • MM# 999XWR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHMT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35C2G

 • MM# 999XXH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35C4G

 • MM# 999XXJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHND
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35I3LG

 • MM# 999XXK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40C4G

 • MM# 999XXL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F40I2G

 • MM# 999XXM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F45C2G

 • MM# 999XXN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N1F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F45C2LG

 • MM# 999XXP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N1F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40C1G

 • MM# 999XXR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40C3G

 • MM# 999XXV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H1F35I2G

 • MM# 999XZ3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35I2G

 • MM# 999XZ4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35I2LG

 • MM# 999XZ5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40I2G

 • MM# 999XZ6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45I2G

 • MM# 999XZ8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40C2LG

 • MM# 999XZ9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40C3G

 • MM# 999XZA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHNZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F40C2G

 • MM# 999XZC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHP0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45C2G

 • MM# 999XZD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHP1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45C3G

 • MM# 999XZF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHP2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45I3LG

 • MM# 999XZG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHP3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40C3G

 • MM# 999XZH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHP4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40C4G

 • MM# 999XZJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHP5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40I3G

 • MM# 999XZK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHP6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45C3G

 • MM# 999XZM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHP7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45I3G

 • MM# 999XZN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHP8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45C4G

 • MM# 999XZP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHP9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F45C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45I3LG

 • MM# 999XZR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45I4G

 • MM# 999XZT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHPB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F45I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35I2LG

 • MM# 999Z5T
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35C3G

 • MM# 999Z5V
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35C4G

 • MM# 999Z5W
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHTS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35C2LG

 • MM# 999Z6C
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHU1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35I4G

 • MM# 999Z6D
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHU2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F35C2LG

 • MM# 999Z6G
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHU3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35I2LG

 • MM# 999Z6J
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHU4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40C1G

 • MM# 999Z6K
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHU5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40C2G

 • MM# 999Z6L
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHU6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40C3G

 • MM# 999Z6M
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHU7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40I2LG

 • MM# 999Z6N
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHU8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35I3G

 • MM# 999Z6P
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHU9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35I3G

 • MM# 999Z75
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F35C1G

 • MM# 999Z76
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35C1G

 • MM# 999Z77
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35C2G

 • MM# 999Z78
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35C2LG

 • MM# 999Z79
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35I2G

 • MM# 999Z7C
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35I2LG

 • MM# 999Z7D
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40C3G

 • MM# 999Z7F
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35C2LG

 • MM# 999Z7G
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40C2G

 • MM# 999Z7H
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40C2LG

 • MM# 999Z7J
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40I3LG

 • MM# 999Z7K
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40I4G

 • MM# 999Z7L
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F45C1G

 • MM# 999Z7M
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N1F45C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40I2LG

 • MM# 999Z7N
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHUZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40I3LG

 • MM# 999Z7T
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHV0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45C2LG

 • MM# 999Z7V
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHV1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45I3G

 • MM# 999Z7W
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHV2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40C2G

 • MM# 999Z7X
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHV3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40I4G

 • MM# 999Z7Z
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHV4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45C2G

 • MM# 999Z80
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHV5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45C2LG

 • MM# 999Z81
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHV6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40C4G

 • MM# 999Z8G
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40I4G

 • MM# 999Z8J
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F40C2LG

 • MM# 999Z8K
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40C2LG

 • MM# 999Z8L
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40I3LG

 • MM# 999Z8M
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45C2G

 • MM# 999Z8N
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45I2G

 • MM# 999Z8P
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F40C3G

 • MM# 999Z8T
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45C3G

 • MM# 999Z8V
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHVQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45C4G

 • MM# 999Z9W
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHWG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F45C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35I2G

 • MM# 999ZFH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZ5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H2F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35I3LG

 • MM# 999ZFJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZ6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35I4G

 • MM# 999ZFK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZ7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H1F35C2G

 • MM# 999ZFL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZ8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H1F35I2G

 • MM# 999ZFN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZ9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35C1G

 • MM# 999ZG2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H2F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35C2G

 • MM# 999ZG4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H2F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35C2LG

 • MM# 999ZG5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H2F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35C3G

 • MM# 999ZG6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35I3G

 • MM# 999ZG7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F35C2LG

 • MM# 999ZG8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40C2G

 • MM# 999ZG9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40I2G

 • MM# 999ZGA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35C3G

 • MM# 999ZGC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F35I2G

 • MM# 999ZGR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ03
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K1F35I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F40C1G

 • MM# 999ZGT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ04
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40C2LG

 • MM# 999ZGW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ05
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40C2G

 • MM# 999ZGX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ06
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40I2G

 • MM# 999ZGZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ07
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45I3G

 • MM# 999ZH0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ08
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F40C4G

 • MM# 999ZH1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ09
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F40C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45C2G

 • MM# 999ZH2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0A
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F40C2G

 • MM# 999ZHH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0N
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F45C1G

 • MM# 999ZHJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0P
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N1F45C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F45C2G

 • MM# 999ZHK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N1F45C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40C1G

 • MM# 999ZHM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0R
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40C3G

 • MM# 999ZHN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0S
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45C2LG

 • MM# 999ZHP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45I2LG

 • MM# 999ZHR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0U
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F45I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45I3LG

 • MM# 999ZHT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0V
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F40C2G

 • MM# 999ZHV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ0W
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F40I3G

 • MM# 999ZJ8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ16
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F40I3LG

 • MM# 999ZJ9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ17
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F40I4G

 • MM# 999ZJA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ18
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F40I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40I3LG

 • MM# 999ZJC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ19
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35C2G

 • MM# 999ZJD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1A
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35I3G

 • MM# 999ZJF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1B
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35I3LG

 • MM# 999ZJG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35I4G

 • MM# 999ZJH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1D
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F35I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40C3G

 • MM# 999ZJJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F40C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40C2G

 • MM# 999ZJL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1F
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40C2LG

 • MM# 999ZJM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1G
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45C2LG

 • MM# 999ZJN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1J
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45I3G

 • MM# 999ZJP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1K
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F45I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H1F35C1G

 • MM# 999ZP9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ50
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H1F35C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H1F35C2LG

 • MM# 999ZPA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ51
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H1F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35C2G

 • MM# 999ZPC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ52
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H3F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35C2LG

 • MM# 999ZPD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ53
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H3F35C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35I3LG

 • MM# 999ZPF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ54
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H3F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F35C2G

 • MM# 999ZPG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ55
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K1F35C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F40C2G

 • MM# 999ZPH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ56
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K1F40C2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F40C2LG

 • MM# 999ZPJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ57
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K1F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F40I2G

 • MM# 999ZPK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ58
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35C3G

 • MM# 999ZPM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ59
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F35C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35I3G

 • MM# 999ZPN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5A
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F35I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35I3LG

 • MM# 999ZPP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5B
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40C1G

 • MM# 999ZPR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40I2LG

 • MM# 999ZPT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5D
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40I3G

 • MM# 999ZPV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35C4G

 • MM# 999ZPW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5F
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F35C4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40I3G

 • MM# 999ZPX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5G
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40I3LG

 • MM# 999ZPZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5H
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F40C1G

 • MM# 999ZR0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5J
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N1F40C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F40I2G

 • MM# 999ZR2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5K
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N1F40I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F45C2LG

 • MM# 999ZR3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5L
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N1F45C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F45I2G

 • MM# 999ZR4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5M
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N1F45I2G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40I2LG

 • MM# 999ZR5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5N
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40I3G

 • MM# 999ZR6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5P
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F40I3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45C1G

 • MM# 999ZR7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F45C1G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45C3G

 • MM# 999ZR8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5R
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F45C3G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F40C2LG

 • MM# 999ZR9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5S
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F40C2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45I3LG

 • MM# 999ZRA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F45I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45I4G

 • MM# 999ZRC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ5U
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F45I4G
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45C2LP

 • MM# 99A488
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK1P
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F45C2LP
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45C2LP

 • MM# 99A489
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRK1Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F45C2LP
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H1F35I2N

 • MM# 965830
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4VV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H1F35I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35C1N

 • MM# 965831
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4VW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35C2N

 • MM# 965832
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4VX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35I3N

 • MM# 965834
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4VZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35C1N

 • MM# 965836
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4W1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35I2LN

 • MM# 965837
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4W2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F35I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35I2N

 • MM# 965838
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4W3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F35I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35I3

 • MM# 965855
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4WK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F35I3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40I4N

 • MM# 965860
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4WN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F40I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F40C1N

 • MM# 965992
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR50J
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N1F40C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F40C2L

 • MM# 965993
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR50K
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N1F40C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40C2N

 • MM# 965994
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR50L
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40I3N

 • MM# 965995
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR50M
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F40I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45C2L

 • MM# 965997
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR50P
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F45C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45C3N

 • MM# 965998
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR50Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F45C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45C4N

 • MM# 965999
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR50R
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F45C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35C2LN

 • MM# 966100
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR53Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H2F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35C2N

 • MM# 966101
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR53R
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H2F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35C3N

 • MM# 966102
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR53S
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H3F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35C4N

 • MM# 966103
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR53T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H3F35C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35C1N

 • MM# 966106
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR53W
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40C2LN

 • MM# 966109
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR53Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F40I2N

 • MM# 966110
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR540
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N1F40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40I2N

 • MM# 966113
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR543
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F40C2LN

 • MM# 966114
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR544
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F40C4N

 • MM# 966115
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR545
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F40C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45C2LN

 • MM# 966116
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR546
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F45C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45I4N

 • MM# 966117
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR547
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F45I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35C2LN

 • MM# 966352
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5B2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40I2LN

 • MM# 966354
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5B4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F40I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35C2N

 • MM# 966355
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5B3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F45C2N

 • MM# 966356
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5B6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N1F45C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40I3LN

 • MM# 966357
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5B5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F40I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40I2L

 • MM# 966358
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5B8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F40I2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40C3N

 • MM# 966359
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5B7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45I3LN

 • MM# 966360
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5BA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F45I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45I3L

 • MM# 966362
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5BC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F45I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40I3L

 • MM# 966363
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5BB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F40I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H1F35C1N

 • MM# 966524
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5FK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H1F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35C2LN

 • MM# 966526
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5FM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H3F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35C2N

 • MM# 966527
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5FN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H3F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35C2LN

 • MM# 966529
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5FQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35C3N

 • MM# 966530
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5FR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35I2N

 • MM# 966531
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5FS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F35I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35I3N

 • MM# 966532
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5FT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F35I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40C2N

 • MM# 966533
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5FU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40C3N

 • MM# 966535
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5FW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35I3LN

 • MM# 966536
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5FX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40I3N

 • MM# 966538
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5FZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F40I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F40I3N

 • MM# 966542
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5G3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F40I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45C2N

 • MM# 966543
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5G4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F45C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45C4N

 • MM# 966544
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5G5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F45C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45I3LN

 • MM# 966545
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5G6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F45I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35I3LN

 • MM# 968570
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR76A
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35I3N

 • MM# 968572
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR76C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H3F35I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F35C2LN

 • MM# 968573
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR76D
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K1F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F35I2N

 • MM# 968574
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR76E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K1F35I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40I2L

 • MM# 968576
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR76G
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F40I2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40I2N

 • MM# 968577
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR76H
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35C2L

 • MM# 968578
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR76J
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35C4N

 • MM# 968579
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR76K
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F35C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40C3N

 • MM# 968580
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR76L
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F40C2LN

 • MM# 968581
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR76M
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N1F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F45C1N

 • MM# 968582
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR76N
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N1F45C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40I3L

 • MM# 968583
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR76P
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F40I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40I3LN

 • MM# 968584
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR76Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F40I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40C2N

 • MM# 968585
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR76R
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40C4N

 • MM# 968586
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR76S
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F40C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H1F35C2LN

 • MM# 968668
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR796
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H1F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F35C2LN

 • MM# 968672
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR79A
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K1F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F35I2N

 • MM# 968673
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR79B
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K1F35I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F40C1N

 • MM# 968674
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR79C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K1F40C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35I2LN

 • MM# 968675
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR79D
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F35I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35I3LN

 • MM# 968677
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR79F
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35I4N

 • MM# 968680
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR79J
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F35I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F40C2LN

 • MM# 968681
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR79K
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N1F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F45C1N

 • MM# 968682
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR79L
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N1F45C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45C1N

 • MM# 968688
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR79S
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F45C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H1F35C2N

 • MM# 969025
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H1F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H1F35C1N

 • MM# 969026
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H1F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35I3L

 • MM# 969028
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H3F35I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40C2LN

 • MM# 969029
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F40I2N

 • MM# 969030
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K1F40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40C4N

 • MM# 969031
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F40C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40C2N

 • MM# 969032
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40I3N

 • MM# 969034
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F40I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45I3N

 • MM# 969035
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F45I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45C3N

 • MM# 969037
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F45C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40I4N

 • MM# 969038
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F40I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45I3N

 • MM# 969039
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7L0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F45I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45I3LN

 • MM# 969041
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7KZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F45I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35I2LN

 • MM# 969199
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7QQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H2F35I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35I4N

 • MM# 969201
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7QS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H3F35I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35I3N

 • MM# 969202
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7QR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H3F35I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40C1N

 • MM# 969203
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7QU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F40C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40C2N

 • MM# 969206
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7QX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40I2LN

 • MM# 969207
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7QW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F40I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F40C2N

 • MM# 969209
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7R0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N1F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40C2LN

 • MM# 969210
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7R1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40C4N

 • MM# 969211
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7QZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F40C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40I3LN

 • MM# 969212
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7R3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F40I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40C2N

 • MM# 969214
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7R2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35I4N

 • MM# 969749
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR85V
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H3F35I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H1F35C2LN

 • MM# 969866
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR898
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H1F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35C2LN

 • MM# 969867
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR899
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35C3N

 • MM# 969868
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR89A
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35I2L

 • MM# 969869
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR89B
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35I2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35I3L

 • MM# 969870
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR89C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35C3N

 • MM# 969871
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR89D
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H3F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35I3LN

 • MM# 969872
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR89E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H3F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35C3N

 • MM# 969874
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR89F
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35C2N

 • MM# 969877
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR89J
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40C2L

 • MM# 969879
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR89L
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F40C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45C1N

 • MM# 969881
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR89N
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F45C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45I2LN

 • MM# 969883
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR89Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F45I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45C2LN

 • MM# 969884
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR89R
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F45C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40C3N

 • MM# 969898
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8A4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40I3N

 • MM# 969900
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8A6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F40I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35I3L

 • MM# 969901
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8A7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F35I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F40C2N

 • MM# 969910
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8AG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N1F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40C2LN

 • MM# 970025
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8C6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F45C2L

 • MM# 970375
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8NF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N1F45C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F45I2N

 • MM# 970379
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8NK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N1F45I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H1F35C2N

 • MM# 970540
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8SP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H1F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F45C2N

 • MM# 970549
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8SY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N1F45C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45C2LN

 • MM# 970550
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8SZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F45C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F45I2N

 • MM# 970551
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8T0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N1F45I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35C2L

 • MM# 970746
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8YR
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35I3L

 • MM# 970747
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8YS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F35I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35C3N

 • MM# 970748
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8YT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45I2N

 • MM# 970758
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8Z3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F45I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45C2N

 • MM# 970760
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8Z5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F45C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45I3N

 • MM# 970761
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8Z6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F45I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40C2L

 • MM# 970762
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8Z7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F40C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F40C3N

 • MM# 970767
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8ZC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F45I4N

 • MM# 970770
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8ZF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F45I4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40I3LN

 • MM# 970771
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8ZG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F40I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35C1N

 • MM# 971561
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA6Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H2F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35C3N

 • MM# 971562
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA6Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H2F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F40C2LN

 • MM# 971565
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA72
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K1F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40I3N

 • MM# 971572
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA79
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F40I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40I2LN

 • MM# 971576
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA7D
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F40I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40I3N

 • MM# 971577
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA7E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F40I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45I3LN

 • MM# 971578
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA7F
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F45I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35I3LN

 • MM# 972281
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9X5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H2F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35I3N

 • MM# 972282
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9X6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H2F35I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F40I2N

 • MM# 972286
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9XA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K1F40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F40C2LN

 • MM# 972288
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9XC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35C3N

 • MM# 972289
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9XD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F35C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40I3LN

 • MM# 972292
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9XG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F40I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F45C2LN

 • MM# 972295
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9XK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N1F45C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F40C1N

 • MM# 972296
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9XL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F40C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45C2LN

 • MM# 972297
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9XM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F45C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F45C3N

 • MM# 972298
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9XN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F45C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35I2N

 • MM# 973887
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBRD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H2F35I3

 • MM# 973888
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBRE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H2F35I3
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35C2L

 • MM# 973889
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBRF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H3F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5H3F35C2N

 • MM# 973890
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBRG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5H3F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F35C1N

 • MM# 973893
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBRK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K1F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F35C2L

 • MM# 973894
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBRL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K1F35C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F40C1N

 • MM# 973895
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBRM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K1F40C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F40C2L

 • MM# 973896
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBRN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K1F40C2L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K1F40C2N

 • MM# 973897
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBRP
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K1F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F35I3N

 • MM# 973898
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBRQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F35I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K2F40C2N

 • MM# 973900
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBRS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K2F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F35C2LN

 • MM# 973901
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBRT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40I3L

 • MM# 973903
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBRV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F40I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5K3F40I3LN

 • MM# 973904
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBRW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5K3F40I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F40I2N

 • MM# 973905
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBRX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N1F40I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N1F45C2LN

 • MM# 973906
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBRY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N1F45C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40C1N

 • MM# 973907
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBRZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F40C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F40I2LN

 • MM# 973908
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBS0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F40I2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N2F45I3L

 • MM# 973909
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBS1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N2F45I3L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40I3N

 • MM# 973910
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBS3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F40I3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXEA5N3F40C2LN

 • MM# 973911
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBS2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEA5N3F40C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H2F35I2N

 • MM# 974063
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC63
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H2F35I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35I3LN

 • MM# 974064
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC64
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H3F35I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5H3F35I4

 • MM# 974065
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC65
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5H3F35I4
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F35C1N

 • MM# 974066
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC66
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K1F35C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K1F40C2N

 • MM# 974067
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC67
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K1F40C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K2F35C2N

 • MM# 974069
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC69
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K2F35C2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35C2LN

 • MM# 974070
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC6A
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F35C2LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F35C4N

 • MM# 974072
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC6C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F35C4N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5K3F40C3N

 • MM# 974074
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC6E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5K3F40C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N1F40C1N

 • MM# 974075
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC6F
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N1F40C1N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45C3N

 • MM# 974078
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC6J
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F45C3N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N2F45I2N

 • MM# 974079
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC6K
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N2F45I2N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.A
 • CCATS G171972

Stratix® V 5SGXA5 FPGA 5SGXMA5N3F40I3LN

 • MM# 974082
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC6N
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMA5N3F40I3LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR53T

SR545

SR53S

SR544

SR53R

SR543

SR53Q

SR540

SR89R

SR89Q

SRHZP

SR53Z

SRHZN

SRHZM

SRHZL

SR53W

SRHZK

SR547

SR546

SRHZ8

SR89F

SR8ZG

SRHZ7

SR89E

SR8ZF

SRHZ6

SR89D

SRHZ5

SR89C

SR89B

SR8ZC

SR89A

SR89N

SR89L

SR89J

SRHZ9

SR8Z7

SR76S

SR8Z6

SR76R

SR8YT

SR8Z5

SR76Q

SR8YS

SR76P

SR8YR

SR8Z3

SR76N

SR899

SR898

SR76E

SR76D

SR76C

SR76A

SR76M

SR76L

SR76K

SR76J

SR76H

SR76G

SRHL9

SRHL8

SRHL7

SRHL6

SR79S

SRHL5

SRHL4

SRHL3

SR5FN

SR5FM

SR5FK

SR79F

SR79D

SR79C

SR79B

SR79A

SRHL2

SRHL1

SR79L

SRHKM

SR79K

SRHKL

SR79J

SR796

SRHZT

SRHZS

SRHZR

SRHZQ

SRA7F

SRA7E

SR9XN

SRHVL

SRHVK

SRHVJ

SRHVH

SR85V

SRHVG

SRHUS

SRHV4

SRA6Z

SR9XD

SRHUR

SRHV3

SRA6Y

SR9XC

SRHUQ

SRHV2

SRA79

SRHUP

SRHV1

SR9XA

 • 972286