เอฟพีจีเอ Stratix® V 5SGXB5

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R1F40C2LG

 • MM# 999Z11
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQ8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R1F40C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R1F40I2G

 • MM# 999Z12
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQ9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R1F40I2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R1F43C2LG

 • MM# 999Z16
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHQC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R1F43C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40C2G

 • MM# 999Z24
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHR3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F40C2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F43C2LG

 • MM# 999Z25
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHR4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F43C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F40C2G

 • MM# 999Z27
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHR6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F40C2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F40I3G

 • MM# 999Z28
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHR7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F40I3G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R1F40C1G

 • MM# 999Z2L
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHRG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R1F40C1G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F43C2LG

 • MM# 999Z2M
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHRH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F43C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40C1G

 • MM# 999Z98
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHW1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F40C1G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40C2LG

 • MM# 999Z99
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHW2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F40C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40I3G

 • MM# 999Z9C
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHW3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F40I3G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F43I2LG

 • MM# 999Z9G
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHW6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F43I2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F43I3LG

 • MM# 999Z9H
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHW7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F43I3LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F40C2LG

 • MM# 999Z9J
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHW8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F40C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F40C4G

 • MM# 999Z9K
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHW9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F40C4G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F40I4G

 • MM# 999Z9L
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHWA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F40I4G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F40C1G

 • MM# 999ZCL
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R2F40C1G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F40C2G

 • MM# 999ZCM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXT
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R2F40C2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F40I2LG

 • MM# 999ZCP
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R2F40I2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F40I3G

 • MM# 999ZCR
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R2F40I3G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F40I3LG

 • MM# 999ZCT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHXW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R2F40I3LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R3F40I4G

 • MM# 999ZF1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHYS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R3F40I4G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R1F40C2G

 • MM# 999ZG1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R1F40C2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40C3G

 • MM# 999ZGD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZU
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F40C3G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40I2G

 • MM# 999ZGG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZV
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F40I2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40I2LG

 • MM# 999ZGH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZW
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F40I2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40I3LG

 • MM# 999ZGJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRHZX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F40I3LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F40C3G

 • MM# 999ZGM
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ00
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F40C3G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F40I3LG

 • MM# 999ZGN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ01
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F40I3LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R1F40C2LG

 • MM# 999ZK2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R1F40C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F40C3G

 • MM# 999ZK5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1W
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R2F40C3G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R3F40C2LG

 • MM# 999ZK6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1X
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R3F40C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R3F40C3G

 • MM# 999ZK7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R3F40C3G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R3F40I3G

 • MM# 999ZK8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ1Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R3F40I3G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R3F43I3LG

 • MM# 999ZKA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ21
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R3F43I3LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F43I3LG

 • MM# 999ZKX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ2F
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F43I3LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R1F40C1G

 • MM# 999ZMA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ3J
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R1F40C1G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R1F43C2LG

 • MM# 999ZMC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ3K
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R1F43C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F40C2LG

 • MM# 999ZMD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ3L
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R2F40C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F43C2LG

 • MM# 999ZMF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ3M
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R2F43C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R3F40C2G

 • MM# 999ZMH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ3P
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R3F40C2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R3F40C4G

 • MM# 999ZMJ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ3Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R3F40C4G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R3F40I3LG

 • MM# 999ZMK
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ3R
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R3F40I3LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R3F43C2LG

 • MM# 999ZMN
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ3T
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R3F43C2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R1F40C2G

 • MM# 999ZTA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ6J
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R1F40C2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R1F40I2G

 • MM# 999ZTC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ6K
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R1F40I2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F40I2G

 • MM# 999ZTF
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ6M
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R2F40I2G
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F43I2LG

 • MM# 999ZTG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ6N
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R2F43I2LG
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F43I3LG

 • MM# 999ZTH
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJ6P
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R2F43I3LG
 • Stepping A1

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R1F43C2L

 • MM# 966048
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR526
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R1F43C2L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40I2L

 • MM# 966049
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR527
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F40I2L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F43I2LN

 • MM# 966050
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR528
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F43I2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F40I3LN

 • MM# 966224
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR57C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R2F40I3LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F43C2LN

 • MM# 966225
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR57D
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R2F43C2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F43C2N

 • MM# 966226
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR57E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R2F43C2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F43I2N

 • MM# 966227
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR57F
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R2F43I2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R3F40I4N

 • MM# 966228
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR57G
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R3F40I4N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F43C2LN

 • MM# 966473
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5E2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F43C2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F43C3

 • MM# 966474
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5E3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F43C3
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F43C3N

 • MM# 966475
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5E4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F43C3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F43I3

 • MM# 966476
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5E5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F43I3
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F43C2L

 • MM# 966477
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5E6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F43C2L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F40I2N

 • MM# 966587
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5HC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R2F40I2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F43I2LN

 • MM# 966588
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5HD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R2F43I2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F43I3N

 • MM# 966589
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5HE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R2F43I3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R3F40I3LN

 • MM# 966590
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5HF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R3F40I3LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R1F43C2N

 • MM# 968627
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR77Z
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R1F43C2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40I2N

 • MM# 968628
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR780
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F40I2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40I3L

 • MM# 968629
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR781
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F40I3L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F43I2L

 • MM# 968630
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR782
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F43I2L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F40I3N

 • MM# 968631
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR783
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F40I3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F43I3N

 • MM# 968632
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR784
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F43I3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F43I4N

 • MM# 968633
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR785
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F43I4N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R1F40C2L

 • MM# 969076
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7M3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R1F40C2L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R1F40C2N

 • MM# 969077
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7M4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R1F40C2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R1F43C2LN

 • MM# 969078
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7M5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R1F43C2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40C3N

 • MM# 969080
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7M7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F40C3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R1F43I2N

 • MM# 969081
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7M6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R1F43I2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F43C1N

 • MM# 969082
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7M9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F43C1N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F40I3L

 • MM# 969083
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7MA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F40I3L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40I3LN

 • MM# 969084
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7M8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F40I3LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F43I3LN

 • MM# 969086
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7MD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F43I3LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F43C3

 • MM# 969087
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7MB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F43C3
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R1F43C2N

 • MM# 969251
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7S8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R1F43C2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R3F43C2N

 • MM# 969253
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7SA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R3F43C2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F40I2LN

 • MM# 969254
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7S9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R2F40I2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R3F43I3N

 • MM# 969256
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7SB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R3F43I3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R1F40C2N

 • MM# 969356
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7VB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R1F40C2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R1F40I2N

 • MM# 969358
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7VC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R1F40I2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F43I3LN

 • MM# 969359
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7VE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R2F43I3LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R3F40C2LN

 • MM# 969362
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7VF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R3F40C2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R1F40I2N

 • MM# 970484
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8R1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R1F40I2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40C2L

 • MM# 970485
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8R2
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F40C2L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40C2LN

 • MM# 970486
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8R3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F40C2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F43I3L

 • MM# 970487
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8R4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F43I3L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F40C2L

 • MM# 970488
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8R5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F40C2L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F40C3N

 • MM# 970489
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8R6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F40C3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F43C2

 • MM# 970490
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8R7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F43C2
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F43C2LN

 • MM# 970491
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8R8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F43C2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R3F40I3N

 • MM# 970831
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR917
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R3F40I3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R1F43C1N

 • MM# 971460
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9MX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R1F43C1N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40C2N

 • MM# 971461
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9MY
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F40C2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40I3N

 • MM# 971462
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9MZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F40I3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F43C2

 • MM# 971463
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9N0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F43C2
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F43I2N

 • MM# 971464
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9N1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F43I2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F43I3N

 • MM# 971506
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA5B
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F43I3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F40C2N

 • MM# 971507
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA5C
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F40C2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F40I3LN

 • MM# 971508
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA5D
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F40I3LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F43C2N

 • MM# 971509
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA5E
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F43C2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F43C4N

 • MM# 971510
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA5F
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F43C4N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F43I3

 • MM# 971511
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA5G
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F43I3
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R3F43C4N

 • MM# 971657
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRA9S
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R3F43C4N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40C1N

 • MM# 972042
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9Q4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F40C1N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F43C2L

 • MM# 972224
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9VG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F43C2L
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F40C2LN

 • MM# 972234
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9VS
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F40C2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F40C4N

 • MM# 972239
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9VX
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F40C4N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F43C3N

 • MM# 972242
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9W0
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F43C3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F43I4

 • MM# 972243
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9W1
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F43I4
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R1F43C1N

 • MM# 972347
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9Z3
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R1F43C1N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F40C2LN

 • MM# 972348
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9Z4
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R2F40C2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F43C1N

 • MM# 972349
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9Z5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R2F43C1N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R3F43I4N

 • MM# 972352
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9Z8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R3F43I4N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R1F40C2LN

 • MM# 973956
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBTF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R1F40C2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R1F40C1N

 • MM# 973957
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBTE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R1F40C1N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F40I2LN

 • MM# 973958
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBTG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F40I2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R3F40I4N

 • MM# 973959
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBTJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R3F40I4N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXEB5R2F43C2N

 • MM# 973960
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBTH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB5R2F43C2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R1F40C2LN

 • MM# 974124
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC7W
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R1F40C2LN
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R1F43I2N

 • MM# 974125
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC7X
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R1F43I2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F40C2N

 • MM# 974126
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC7Y
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R2F40C2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R2F43C3N

 • MM# 974128
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC80
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R2F43C3N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R3F40C2N

 • MM# 974129
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC81
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R3F40C2N
 • Stepping A1

Stratix® V 5SGXB5 FPGA 5SGXMB5R3F40C3N

 • MM# 974130
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC82
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB5R3F40C3N
 • Stepping A1

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR785

SR784

SR783

SR782

SR781

SR780

SRHRH

SRC82

SRHRG

SRC81

SRC80

SR77Z

SRHZJ

SRHYS

SRHR7

SRHR6

SRHR4

SRHR3

SRHQ9

SRHQ8

SR8R8

SR8R7

SR8R6

SR8R5

SR8R4

SRHQC

SR8R3

SR8R2

SR8R1

SRHXV

SRJ3P

SRHXU

SRJ3Q

SRHXT

SRJ3R

SRHXS

SRJ3T

SRJ3J

SRJ3K

SRJ3L

SRJ3M

SRHXW

SR9VS

SRA5G

SR9W1

SRA5F

SR9W0

SRA5E

SRA5D

SRA5C

SR7S9

SR7S8

SR9VX

SR9MZ

SR9MY

SR9MX

SRA5B

SRJ6K

SRJ6M

SRJ6N

SR9VG

SRJ6P

SRJ6J

SR9N1

SR9N0

SR5E6

SRHZX

SR5E5

SRC7Y

SRHZW

SR5E4

SRC7X

SRHZV

SR5E3

SRC7W

SRHZU

SR5E2

SR5HF

SR5HE

SR5HD

SR5HC

SR7M4

SR7M3

SR9Q4

SR57G

SR57F

SR57E

SR57D

SR57C

SR7SB

SR7SA

SRJ00

SRJ01

SRBTH

SRBTG

SRBTF

SRBTE

SR528

SRA9S

SR527

SR526

SRBTJ

SR7VE

SR7VC

SR7VB

SR917

SR7VF

SR9Z5

SR9Z4

SR9Z3

SRHWA

SRJ2F

SRJ1W

SRJ1X

SRJ1Y

SRJ1Z

SR9Z8

SRHW3

SRJ21

SR7M9

SRHW2

SR7M8

SRHW1

SR7M7

SR7M6

SRJ1T

SR7M5

SR7MD

SR7MB

SR7MA

SRHW9

SRHW8

SRHW7

SRHW6

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า