เอฟพีจีเอ Stratix® V 5SGXB9

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R1H43C2G

 • MM# 99A1MT
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJL5
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB9R1H43C2G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725990

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R1H43C2LG

 • MM# 99A1MV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJL6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB9R1H43C2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 724981

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R1H43I2G

 • MM# 99A1MW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJL7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB9R1H43I2G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725704

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R2H43C2G

 • MM# 99A1MX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJL8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB9R2H43C2G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 726307

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R2H43C2LG

 • MM# 99A1MZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJL9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB9R2H43C2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725575

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R2H43C3G

 • MM# 99A1N0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJLA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB9R2H43C3G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725653

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R2H43I2G

 • MM# 99A1N1
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJLB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB9R2H43I2G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 726010

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R2H43I2LG

 • MM# 99A1N2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJLC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB9R2H43I2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 726326

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R2H43I3G

 • MM# 99A1N3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJLD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB9R2H43I3G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725312

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R2H43I3LG

 • MM# 99A1N5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJLE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB9R2H43I3LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725649

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R3H43C2G

 • MM# 99A1N6
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJLF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB9R3H43C2G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725266

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R3H43C2LG

 • MM# 99A1N7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJLG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB9R3H43C2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725244

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R3H43C3G

 • MM# 99A1N8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJLH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB9R3H43C3G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725103

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R3H43C4G

 • MM# 99A1N9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJLJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB9R3H43C4G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725647

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R3H43I3G

 • MM# 99A1NA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJLK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB9R3H43I3G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725311

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R3H43I3LG

 • MM# 99A1NC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJLL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB9R3H43I3LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 724823

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R3H43I4G

 • MM# 99A1ND
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJLM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB9R3H43I4G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725550

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R1H43C2G

 • MM# 99A1TV
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJP6
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB9R1H43C2G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 724870

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R1H43C2LG

 • MM# 99A1TW
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJP7
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB9R1H43C2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725005

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R1H43I2G

 • MM# 99A1TX
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJP8
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB9R1H43I2G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725698

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R2H43C2G

 • MM# 99A1TZ
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJP9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB9R2H43C2G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 726069744237

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R2H43C2LG

 • MM# 99A1V0
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJPA
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB9R2H43C2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 724799

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R2H43C3G

 • MM# 99A1V2
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJPB
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB9R2H43C3G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 726309

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R2H43I2G

 • MM# 99A1V3
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJPC
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB9R2H43I2G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725865

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R2H43I2LG

 • MM# 99A1V4
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJPD
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB9R2H43I2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725309

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R2H43I3G

 • MM# 99A1V5
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJPE
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB9R2H43I3G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 726268

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R3H43C2G

 • MM# 99A1V7
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJPG
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB9R3H43C2G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725520

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R3H43C2LG

 • MM# 99A1V8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJPH
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB9R3H43C2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 726030

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R3H43C3G

 • MM# 99A1V9
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJPJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB9R3H43C3G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725386

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R3H43C4G

 • MM# 99A1VA
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJPK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB9R3H43C4G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725113

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R3H43I3G

 • MM# 99A1VC
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJPL
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB9R3H43I3G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725223

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R3H43I3LG

 • MM# 99A1VD
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJPM
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB9R3H43I3LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 726305

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R3H43I4G

 • MM# 99A1VG
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJPN
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB9R3H43I4G
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725379

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R2H43I3LG

 • MM# 99A237
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRJQF
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB9R2H43I3LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 725508

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R3H43I3N

 • MM# 969150
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7P9
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB9R3H43I3N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 701878

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R1H43I2N

 • MM# 969261
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7SJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB9R1H43I2N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700726

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXMB9R3H43I3LN

 • MM# 969262
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR7SK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXMB9R3H43I3LN
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 699846

Stratix® V 5SGXB9 FPGA 5SGXEB9R3H43C2LN

 • MM# 970502
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8RK
 • รหัสการสั่งซื้อ 5SGXEB9R3H43C2LN
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698650

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SRJL9

SRJPA

SR8RK

SRJPB

SRJPC

SRJPD

SRJP6

SRJP7

SRJP8

SRJL5

SRJP9

SRJL6

SRJL7

SRJL8

SR7P9

SRJQF

SR7SK

SRJPM

SRJLJ

SRJPN

SRJLK

SRJLL

SRJLM

SR7SJ

SRJLA

SRJPE

SRJLB

SRJLC

SRJPG

SRJLD

SRJPH

SRJLE

SRJLF

SRJPJ

SRJLG

SRJPK

SRJLH

SRJPL

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า