FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX

FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Yếu tố logic (LE) Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) Bộ nhớ nhúng tối đa Tùy chọn gói So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA Launched 2013 160000 156 10 Mb U484, F672, F780
Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA Launched 2013 220000 192 12.8 Mb U484, F672, F780
Intel® Arria® 10 SX 270 FPGA Launched 2013 270000 830 17.4 Mb F672, F780, F1152
Intel® Arria® 10 SX 320 FPGA Launched 2013 320000 985 19.8 Mb F672, F780, F1152
Intel® Arria® 10 SX 480 FPGA Launched 2013 480000 1368 32.3 Mb F780, F1152
Intel® Arria® 10 SX 570 FPGA Launched 2013 570000 1523 40 Mb F1152, F1517
Intel® Arria® 10 SX 660 FPGA Launched 2013 660000 1687 47.7 Mb F1152, F1517