FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tổng số I/O Người dùng Tối đa
Tùy chọn gói
2013 160000 156 10 Mb 288 U484, F672, F780
2013 220000 192 12.8 Mb 288 U484, F672, F780
2013 270000 830 17.4 Mb 384 F672, F780, F1152
2013 320000 985 19.8 Mb 484 F672, F780, F1152
2013 480000 1368 32.3 Mb 492 F780, F1152
2013 570000 1523 40 Mb 696 F1152, F1517
2013 660000 1687 47.7 Mb 696 F1152, F1517