Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 160000
 • AdaptiveLogicModules 61510
 • AdaptiveLogicModuleRegisters 246040
 • FabricIOPhaseLockLoops 12
 • EmbeddedMemoryMax 10 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 156
 • DigitalSignalProcessingFormat Multiply, Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
 • HardProcessorSystem Dual-core Arm* Cortex*-A9
 • HardMemoryControllers
 • ExternalMemorySupport DDR4, DDR3, QDR II, QDR II+, RLDRAM 3, HMC, MoSys, QDR IV, LPDDR3, DDR3L

Thông số I/O

 • UserIOMax 288
 • IOStandardSupport 3.0 V LVTTL, 1.2 V to 3.0 V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 120
 • NRZTranscieverMax 12
 • NRZDataRateMax 17.4 Gbps
 • TranscieverProtocolHardIP PCIe Gen3

Các công nghệ tiên tiến

 • FpgaBitstreamSecurity

Thông số gói

 • PackageOptions U484, F672, F780

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E3F27E2SG

 • MM# 964690
 • Mã THÔNG SỐ SR424
 • Mã đặt hàng 10AS016E3F27E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E4F29E3SG

 • MM# 964684
 • Mã THÔNG SỐ SR423
 • Mã đặt hàng 10AS016E4F29E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016C3U19I2SG

 • MM# 964673
 • Mã THÔNG SỐ SR41S
 • Mã đặt hàng 10AS016C3U19I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E3F29I2SG

 • MM# 964682
 • Mã THÔNG SỐ SR421
 • Mã đặt hàng 10AS016E3F29I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E3F27I2SG

 • MM# 964708
 • Mã THÔNG SỐ SR42B
 • Mã đặt hàng 10AS016E3F27I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E4F27I3LG

 • MM# 964721
 • Mã THÔNG SỐ SR42F
 • Mã đặt hàng 10AS016E4F27I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E4F29E3LG

 • MM# 964722
 • Mã THÔNG SỐ SR42G
 • Mã đặt hàng 10AS016E4F29E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016C3U19I2LG

 • MM# 964675
 • Mã THÔNG SỐ SR41U
 • Mã đặt hàng 10AS016C3U19I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E3F27E2LG

 • MM# 964683
 • Mã THÔNG SỐ SR422
 • Mã đặt hàng 10AS016E3F27E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E3F29E2SG

 • MM# 964697
 • Mã THÔNG SỐ SR426
 • Mã đặt hàng 10AS016E3F29E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016C4U19I3LG

 • MM# 964679
 • Mã THÔNG SỐ SR41Y
 • Mã đặt hàng 10AS016C4U19I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E4F27I3SG

 • MM# 964720
 • Mã THÔNG SỐ SR42E
 • Mã đặt hàng 10AS016E4F27I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E4F27E3SG

 • MM# 964702
 • Mã THÔNG SỐ SR428
 • Mã đặt hàng 10AS016E4F27E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E4F29I3SG

 • MM# 964728
 • Mã THÔNG SỐ SR42L
 • Mã đặt hàng 10AS016E4F29I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E3F29I1HG

 • MM# 964730
 • Mã THÔNG SỐ SR42N
 • Mã đặt hàng 10AS016E3F29I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E3F29E1HG

 • MM# 964680
 • Mã THÔNG SỐ SR41Z
 • Mã đặt hàng 10AS016E3F29E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E3F27I2LG

 • MM# 964696
 • Mã THÔNG SỐ SR425
 • Mã đặt hàng 10AS016E3F27I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E4F29I3LG

 • MM# 964723
 • Mã THÔNG SỐ SR42H
 • Mã đặt hàng 10AS016E4F29I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E3F29I2LG

 • MM# 964727
 • Mã THÔNG SỐ SR42K
 • Mã đặt hàng 10AS016E3F29I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E3F27I1HG

 • MM# 964678
 • Mã THÔNG SỐ SR41X
 • Mã đặt hàng 10AS016E3F27I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E4F27E3LG

 • MM# 964735
 • Mã THÔNG SỐ SR42R
 • Mã đặt hàng 10AS016E4F27E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E3F29E2LG

 • MM# 964718
 • Mã THÔNG SỐ SR42C
 • Mã đặt hàng 10AS016E3F29E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016C4U19I3SG

 • MM# 964681
 • Mã THÔNG SỐ SR420
 • Mã đặt hàng 10AS016C4U19I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E3F27E1HG

 • MM# 964703
 • Mã THÔNG SỐ SR429
 • Mã đặt hàng 10AS016E3F27E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Arria® 10 SX 160 FPGA 10AS016E3F29E1SG

 • MM# 985532
 • Mã THÔNG SỐ SREUR
 • Mã đặt hàng 10AS016E3F29E1SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR424

SR41S

SR423

SR422

SR421

SR420

SR41Z

SR41Y

SR41X

SR429

SR428

SR41U

SR426

SR425

SREUR

SR42R

SR42N

SR42C

SR42B

SR42L

SR42K

SR42H

SR42G

SR42F

SR42E

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.