Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • LogicElements 220000
 • AdaptiveLogicModules 83730
 • AdaptiveLogicModuleRegisters 334920
 • FabricIOPhaseLockLoops 12
 • EmbeddedMemoryMax 12.8 Mb
 • DigitalSignalProcessingBlocks 192
 • DigitalSignalProcessingFormat Multiply, Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
 • HardProcessorSystem Dual-core Arm* Cortex*-A9
 • HardMemoryControllers
 • ExternalMemorySupport DDR4, DDR3, QDR II, QDR II+, RLDRAM 3, HMC, MoSys, QDR IV, LPDDR3, DDR3L

Thông số I/O

 • UserIOMax 288
 • IOStandardSupport 3.0 V LVTTL, 1.2 V to 3.0 V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • LowVoltageDiffSignalPairsMax 120
 • NRZTranscieverMax 12
 • NRZDataRateMax 17.4 Gbps
 • TranscieverProtocolHardIP PCIe Gen3

Các công nghệ tiên tiến

 • FpgaBitstreamSecurity

Thông số gói

 • PackageOptions U484, F672, F780

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E3F29I2SG

 • MM# 964921
 • Mã THÔNG SỐ SR43Y
 • Mã đặt hàng 10AS022E3F29I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E3F27E2SG

 • MM# 973471
 • Mã THÔNG SỐ SRBD4
 • Mã đặt hàng 10AS022E3F27E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E4F29I3SG

 • MM# 965043
 • Mã THÔNG SỐ SR479
 • Mã đặt hàng 10AS022E4F29I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E4F27I3LG

 • MM# 964909
 • Mã THÔNG SỐ SR43L
 • Mã đặt hàng 10AS022E4F27I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022C3U19I2SG

 • MM# 965041
 • Mã THÔNG SỐ SR477
 • Mã đặt hàng 10AS022C3U19I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E4F29E3SG

 • MM# 973476
 • Mã THÔNG SỐ SRBD9
 • Mã đặt hàng 10AS022E4F29E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E3F29I2LG

 • MM# 973474
 • Mã THÔNG SỐ SRBD7
 • Mã đặt hàng 10AS022E3F29I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E4F27I3SG

 • MM# 964750
 • Mã THÔNG SỐ SR42W
 • Mã đặt hàng 10AS022E4F27I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E4F29E3LG

 • MM# 965042
 • Mã THÔNG SỐ SR478
 • Mã đặt hàng 10AS022E4F29E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E3F27I1HG

 • MM# 964726
 • Mã THÔNG SỐ SR42J
 • Mã đặt hàng 10AS022E3F27I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E4F29I3LG

 • MM# 965278
 • Mã THÔNG SỐ SR4E0
 • Mã đặt hàng 10AS022E4F29I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022C4U19I3LG

 • MM# 964736
 • Mã THÔNG SỐ SR42S
 • Mã đặt hàng 10AS022C4U19I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022C3U19I2LG

 • MM# 964732
 • Mã THÔNG SỐ SR42Q
 • Mã đặt hàng 10AS022C3U19I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E3F27I2SG

 • MM# 964738
 • Mã THÔNG SỐ SR42U
 • Mã đặt hàng 10AS022E3F27I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E4F27E3LG

 • MM# 964908
 • Mã THÔNG SỐ SR43K
 • Mã đặt hàng 10AS022E4F27E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E3F27I2LG

 • MM# 964964
 • Mã THÔNG SỐ SR452
 • Mã đặt hàng 10AS022E3F27I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E3F29E2SG

 • MM# 973473
 • Mã THÔNG SỐ SRBD6
 • Mã đặt hàng 10AS022E3F29E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E3F29I1HG

 • MM# 964731
 • Mã THÔNG SỐ SR42P
 • Mã đặt hàng 10AS022E3F29I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E3F29E2LG

 • MM# 964739
 • Mã THÔNG SỐ SR42V
 • Mã đặt hàng 10AS022E3F29E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022C4U19I3SG

 • MM# 964906
 • Mã THÔNG SỐ SR43H
 • Mã đặt hàng 10AS022C4U19I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E3F27E1HG

 • MM# 964719
 • Mã THÔNG SỐ SR42D
 • Mã đặt hàng 10AS022E3F27E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E3F27E2LG

 • MM# 964907
 • Mã THÔNG SỐ SR43J
 • Mã đặt hàng 10AS022E3F27E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E3F29E1HG

 • MM# 973472
 • Mã THÔNG SỐ SRBD5
 • Mã đặt hàng 10AS022E3F29E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Intel® Arria® 10 SX 220 FPGA 10AS022E4F27E3SG

 • MM# 973475
 • Mã THÔNG SỐ SRBD8
 • Mã đặt hàng 10AS022E4F27E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SR479

SRBD8

SRBD7

SR478

SR42S

SR477

SRBD6

SR42Q

SRBD5

SRBD4

SR42P

SR452

SR43Y

SR42W

SR42V

SRBD9

SR42U

SR42D

SR4E0

SR43L

SR42J

SR43K

SR43J

SR43H

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.