Intel® RAID Drive Encryption Management

Gen2

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Các tính năng ưu việt của Intel® RAID
 • Tên mã Products formerly RAID
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q1'12
 • Sự ngắt quãng được mong đợi 2023
 • EOL thông báo Friday, May 5, 2023
 • Đơn hàng cuối cùng Friday, June 30, 2023
 • Thị trường đích Scalable Performance
 • Kiểu hình thức của bo mạch Activation Key
 • Các tính năng bổ sung A compatible Full Featured RAID controller and TCG Enterprise SED drives are required
 • Các hạng mục kèm theo One Upgrade Key to enable Drive Encryption Management for Intel RAID 6G and 12G Full Featured RAID Products.
 • Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới Monday, March 6, 2017

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Upgrade Key to enable Drive Encryption Management for Intel RAID 6G and 12G Full Featured RAID Products.

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® RAID Drive Encryption Management (Gen2), Single

 • MM# 915317
 • Mã đặt hàng AXXRPFKDE2
 • ID Nội dung MDDS 707776

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8471801000

Thông tin PCN

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.