Kennedy Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPF Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3
Khung vỏ máy chủ Intel® H2224XXLR2 Q2'16 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis
Khung vỏ máy chủ Intel® H2224XXKR2 Q4'15 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPTR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KP Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPF Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3
Mô-đun IO 10GBASE-T hai cổng RJ-45 AXX10GBTWLHW3 Q2'15 Discontinued
Bộ mở rộng khe cắm rIOM PCI Express 1U và bo mạch ngăn rIOM có hỗ trợ M.2 AXXKPTPM2IOM Q3'15 Discontinued
Bridge Board Spare FHWKPTPBGB24
(for H2224XXKR2/H2224XXLR2 Chassis)
Q3'15 Discontinued
Spare Node Power Board FH2000NPB24 Q3'15 Discontinued
12Gb SAS Bridge Board AHWKPTP12GBGBR5
(with RAID 5)
Q1'15 Discontinued
Spare 12Gb SAS Bridge Board AHWKPTP12GBGB Q1'15 Discontinued
Breakout Board AHWKPTPBOB
(for S2600KP and S2600TP Families)
Q4'14 Discontinued
Spare Front Control Panel Kit FH2000FPANEL2 Q4'14 Launched
Spare 12Gb SAS Bridge Board AHWKPTP12GBGBIT
(SAS without RAID)
Q2'16 Discontinued
Spare 12GB SAS 24 x 2.5’’ Backplane FHW24X25HS12G Q3'15 Discontinued
Spare Power in Backplane Bridge Board Module FXXCRPSPIB Q3'15 Launched

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.