Bộ mở rộng khe cắm rIOM PCI Express 1U và bo mạch ngăn rIOM có hỗ trợ M.2 AXXKPTPM2IOM

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 1x16 PCI Express Gen 3 (200 pin) rIOM riser and rIOM carrier board kit supporting the Intel I/O module and one SATA 80mm M.2 device for Intel® Compute Module HNS2600KP and Intel® Compute Module HNS2600TP families for Slot 2

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

1U PCI Express rIOM Riser and rIOM Carrier Board with M.2 Support Kit AXXKPTPM2IOM, Single

  • Mã đặt hàng AXXKPTPM2IOM

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KP Discontinued
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPR Launched
Intel® Server Board S2600KPTR Launched

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TP Discontinued
Intel® Server Board S2600TPNR Launched
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPR Launched

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP Discontinued
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPR Launched

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® H2000G

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ máy chủ Intel® H2224XXKR2 Launched
Khung vỏ máy chủ Intel® H2224XXLR2 Launched

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.