Spare Front Control Panel Kit FH2000FPANEL2

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare front control panel kit for the Intel® Server Chassis H2000G family

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Spare Front Control Panel Kit FH2000FPANEL2, Single

  • MM# 935578
  • Mã đặt hàng FH2000FPANEL2
  • ID Nội dung MDDS 707202

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung máy chủ Intel® H2000G

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis H2216XXKR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis 61590
Intel® Server Chassis H2216XXLR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis 61600
Intel® Server Chassis H2224XXKR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis 61604
Intel® Server Chassis H2224XXLR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis 61610
Intel® Server Chassis H2312XXKR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis 61615
Intel® Server Chassis H2312XXLR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis 61619

Dòng khung máy chủ Intel® H2000P

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis H2224XXLR3 Launched 2U, 4 node Rack Chassis 61625
Intel® Server Chassis H2312XXLR3 Launched 2U, 4 node Rack Chassis 61633
Intel® Server Chassis H2204XXLRE Launched 2U, 4 node Rack Chassis 61637

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Đám mây (Intel® DCB cho Đám mây)

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System MCB2224TAF3 Discontinued 64380
Intel® Server System MCB2224THY1 Discontinued 64381
Intel® Server System VRN2224THY2 Discontinued 64427
Intel® Server System VRN2224THY4 Discontinued 64428
Intel® Server System VRN2224THY6 Discontinued 64429

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.