Tennessee Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán Hệ thống máy chủ Intel® D50TNP1MHCPAC Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4
Mô-đun điện toán Hệ thống máy chủ Intel® D50TNP1MHCRLC Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4
Mô-đun tăng tốc Hệ thống Máy chủ Intel® D50TNP2MFALAC Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4
Mô-đun điện toán Hệ thống máy chủ Intel® D50TNP1MHCRAC Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4
Mô-đun lưu trữ Hệ thống Máy chủ Intel® D50TNP2MHSTAC Q3'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4
Mô-đun quản lý Hệ thống máy chủ Intel® D50TNP2MHSVAC Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4
Bo mạch máy chủ Intel® D50TNP1SB Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4
Bo mạch máy chủ Intel® DDR4 D50TNP1SBCR Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4
Bộ Thẻ gia tốc TNPACCLBZA100 Q2'21 Launched
Bộ Thẻ gia tốc TNPACCLBZV100 Q2'21 Launched
Bộ Thẻ gia tốc TNPACCLBZDC Q2'21 Launched
Bo mạch đầu nối mô-đun điện toán TNPACCLCNBRD Q2'21 Launched
Bomạch lưu trữ mô-đun máy tính TNPSTDCKBRD Q2'21 Launched
Blank Ruler Filler TNPRLRBLNK Q2'21 Launched
Bộ vòng lặp làm mát bằng chất lỏng TNPLCLPCM Q2'21 Launched
Tản nhiệt phía sau làm mát bằng không khí 2U TNP2UHSB Q2'21 Launched
Tản nhiệt phía trước làm mát bằng không khí 2U TNP2UHSF Q2'21 Launched
Tản nhiệt phía sau làm mát bằng không khí 1U TNP1UHSB Q2'21 Launched
Tản nhiệt phía trước làm mát bằng không khí 1U TNP1UHSF Q2'21 Launched
Lăp ráp tản nhiệt M.2 TNPM2HS Q2'21 Launched
Blank DIMM filler TNPDMMBLNK Q2'21 Launched
Lắp ráp Bộ tản nhiệt làm mát bằng chất lỏng M.2 TNPM2HSLC Q2'21 Launched
Vòng lặp làm mát bằng chất lỏng VR TIMM Ứng dụng Nozzle TNPLCVRTNZ Q2'21 Launched
Công cụ ứng dụng VR TIMM VR TIMM làm mát bằng chất lỏng TNPLCVRTLS Q2'21 Launched
Vòng làm mát bằng chất lỏng VR TIMM Compound TNPLCVRCMPD Q2'21 Launched
Bộ gia tốc 2U PCIe* Riser
(hai x16 PCIe* khe cắm) TNPACCLRISER1
Q2'21 Launched
2U PCIe* Riser
(hai x16 PCIe* khe cắm, Đầu nối M.2 và đầu nối U.2) TNP2URISER
Q2'21 Launched
1U PCIe* Riser
(khe cắm PCIe x 16 và Đầu nối M.2) TNP1URISER
Q2'21 Launched
Bộ gia tốc 2U PCIe* Riser
(hai x16 PCIe* khe cắm) TNPACCLRISER2
Q2'21 Launched
1U PCIe* Riser
(khe cắm PCIe x 16 và Đầu nối M.2) cho bo mạch D50TNP1SBCR TNP1UCRRISER
Q2'21 Launched
Công cụ xóa bộ nhớ DIMM TNPDMMLTHTL Q2'21 Launched
Vòng lặp làm mát bằng chất lỏng DIMM TIMM TNPLCDMTM Q2'21 Launched

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.