Vòng lặp làm mát bằng chất lỏng VR TIMM Ứng dụng Nozzle TNPLCVRTNZ

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Liquid Cooling VR TIM Application Nozzles to be used only for front voltage regulator on Intel® D50TNP or for center voltage regulators on Intel® D50DNP liquid-cooled modules

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Liquid-Cooling Loop VR TIMM Application Nozzle TNPLCVRTNZ, Single

  • MM# 99AF47
  • Mã đặt hàng TNPLCVRTNZ
  • ID Nội dung MDDS 706792

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 3926909985

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng máy chủ Intel® D50DNP

Dòng máy chủ Intel® D50TNP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System D50TNP1MHCRLC Compute Module Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4 62358

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.