Coyote Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng ProcessorIncluded So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® M50CYP1UR204 Launched
Hệ thống máy chủ Intel® M50CYP1UR212 Launched
Hệ thống máy chủ Intel® M50CYP2UR312 Launched
Hệ thống máy chủ Intel® M50CYP2UR208 Launched
Bo Mạch Máy Chủ Intel® M50CYP2SBSTD Launched
Bo mạch máy chủ Intel® M50CYP2SB1U Launched
2U Bezel CYP2UBEZEL Launched
Mô-đun Khoang ổ đĩa phía trước hoán đổi nóng CYP25HSCARRIER Launched
Tản nhiệt 2U CYP2UHSSTD Launched
1U/2U Mezzanine Interposer CYPSASMODINT Launched
Tản nhiệt 1U CYP1UHSSTD Launched
Tản nhiệt EVAC 1U, CYP1UHSEVAC Launched
Khóa quản lý hệ thống nâng cao ADVSYSMGMTKEY Launched
Bộ GPGPU 2U CYPGPGPUKIT Launched
Bộ Rail mở rộng đầy đủ CYPFUllEXTRAIl Launched
Bộ Rail mở rộng nửa CYPHALFEXTRAIl Launched
Kệ nâng PCIe 2U
(Chiều rộng đơn) CYP2URISER1SNL
Launched
Kệ nâng PCIe 2U
(Chiều rộng đơn) CYP2URISER2SNL
Launched
2U PCIe* Riser CYP2URISER1STD Launched
2U PCIe* Riser CYP2URISER1RTM Launched
Kệ nâng PCIe 2U
(Chiều rộng gấp đôi) CYP2URISER1DBL
Launched
2U PCIe* Riser CYP2URISER2STD Launched
Kệ nâng PCIe 2U
(Chiều rộng gấp đôi) CYP2URISER2DBL
Launched
2U PCIe* Riser CYP2URISER3STD Launched
1U Spare PCIe* Riser CYP1URISER1STD Launched
1U PCIe* Riser CYP1URISER2STD Launched
1U PCIe* Riser CYPRISER3RTM Launched
1U PCIe* Riser CYP1URISER2KIT Launched
Bộ chuyển mạch 2U Midplane x16 sang x48 NVMe * CYPSWITCHMP Launched
Phụ tùng bảng nối đa năng hoán đổi nóng 1U CYPHSBP1204 Launched
Phụ tùng bảng nối đa năng hoán đổi nóng 2U CYPHSBP2208 Launched
Phụ tùng bảng nối đa năng hoán đổi nóng 2U CYPHSBP2312 Launched
Phụ tùng bảng nối đa năng hoán đổi nóng 1U CYPHSBP1212 Launched
Cáp HD MiniSAS
(AIC đến SATA nội bộ) CYPCBLHDINTST
Launched
MiniSAS HD đến MiniSAS HD AXXCBLHDHD1150 Launched
Cáp Y SlimSAS đến miniSAS HD
(x8 đến 2x4) RAID đến HSBP CYPCBLSLHDKIT
Launched
Bộ Cáp 2U SlimSAS 4x3.5
(CPU sang HSBP) CYPCBLSL204KIT
Launched
Bộ cáp 2U SlimSAS x24
(Mid-plane sang HSBP) CYPCBLSLMIDPOUT
Launched
Bộ cáp 1U SlimSAS x12
(CPU sang HSBP) CYPCBLSL112KIT
Launched
Bộ cáp 1U SlimSAS x4
(CPU sang HSBP) CYPCBLSL104KIT
Launched
Cáp MiniSAS HD
(Bo mạch cơ sở sang HSBP) CYPCBLHDHDXXX1
Launched
Cáp MiniSAS HD
(Bộ điều hợp sang HSBP) CYPCBLHDHDXXX2
Launched
Bộ cáp phổ biến
(Dự phòng) CYPCBLCOMMKIT
Launched
Cáp MiniSAS HD
(ROC sang SAS Mở rộng) CYPCBLHDHDXXX
Launched
Bộ cáp SlimSAS
(Riser / Retimers sang Backplane) CYPCBLSLRTKIT
Launched
Cáp SlimSAS SSD x4 860mm & 1,0m
(RAID sang HSBP) CYPCBLSLSLX8
Launched
Cáp nguồn SATA
(Mini SAS HD sang SATA) CYPCBLINTSTKIT
Launched
Cáp 1U/2U SlimSAS
(Bo mạch máy chủ sang ROC) CYPCBLSLINTKIT
Launched
Cáp MiniSAS HD
(ROC sang HSBP) CYPCBLMEZKIT
Launched
Bộ cáp 2U SlimSAS x8
(CPU sang HSBP) CYPCBLSL208KIT
Launched
Bộ cáp 2U SlimSAS x16
(CPU sang HSBP) CYPCBLSL216KIT
Launched
Bộ cáp 2U SlimSAS x24
(CPU sang Mid-plane) CYPCBLSLMIDPIN
Launched
Ống dẫn khí tiêu chuẩn 2U cho 2U HS
(Dự phòng) BRPDUCTSTD
Launched
Bộ quạt dự phòng 2U CYPFAN2UKIT Launched
Bộ quạt dự phòng 1U CYPFAN1UKIT Launched
Ống dẫn khí 2U thông thường cho 1U HS BRPDUCTSWFHFL Launched

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.