2U PCIe* Riser CYP2URISER2STD

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Riser card for Riser Slot #2 only.
  Supports:
  • Slot 1 (top) – One full height/full length single-width slot
  • Slot 2 (middle) – One full height/full length single-width slot
  • Slot 3 (bottom) – One full height/half length single-width slot

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

2U PCIe Riser CYP2URISER2STD, Single

 • MM# 99A3P6
 • Mã đặt hàng CYP2URISER2STD

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8537109170

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng máy chủ Intel® M50CYP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M50CYP2UR208 Launched 60378
Intel® Server System M50CYP2UR312 Launched 60383

Bo mạch máy chủ Intel® M50CYP

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.