Bộ GPGPU 2U CYPGPGPUKIT

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Lựa chọn Dải
 • Tên mã Coyote Pass trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng Launched
 • Ngày phát hành Q2'21
 • Sự ngắt quãng được mong đợi 2026
 • Các hạng mục kèm theo (1) GPGPU air duct
  (1) GPGPU air duct bracket
  (2) 200/250 mm GPGPU power cable
  (2) 235 mm ATS300W power cable


  Note: Systems configured with any type of GPGPU card must have the shipping bracket installed before the system is exposed to any level of shock or vibration or is shipped to the end user location. Failure to install the shipping bracket has the potential to cause serious damage to various components within the system.

Thông tin bổ sung

 • Mô tả 2U GPGPU Air Duct (when installing GPGPU accelerator add-in cards).

  Note: The Intel® Server System M50CYP1UR family does not support GPGPU accelerator cards with active heat sinks.

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

2U GPGPU Kit CYPGPGPUKIT, Single

 • MM# 99A3RD
 • Mã đặt hàng CYPGPGPUKIT
 • ID Nội dung MDDS 727030

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8473305100

Các sản phẩm tương thích

Dòng máy chủ Intel® M50CYP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M50CYP2UR208 Q2'21 Launched 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-P4 61260
Intel® Server System M50CYP2UR312 Q2'21 Launched 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-P4 61265

Bo mạch máy chủ Intel® M50CYP

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.