Khóa quản lý hệ thống nâng cao ADVSYSMGMTKEY

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Các lựa chọn mô-đun Quản lý
 • Tên mã Coyote Pass trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng Launched
 • Ngày phát hành Q1'21
 • Các hạng mục kèm theo (1) Software electronic key that enables:
  - Single license for Intel® Data Center Manager
  - Virtual Media Image Redirection (HTML5 and Java)
  - Virtual Media over Network Share and Local Folder
  - Active Directory Support
  - Full System Firmware Update (for updating drives, memory, RAID)
  - Out-of-Band Hardware RAID management
  - Embedded SNMP-SA

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Software electronic key to be uploaded to the BMC

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Advanced System Management key ADVSYSMGMTKEY, Single

 • MM# 99AJX5
 • Mã đặt hàng ADVSYSMGMTKEY

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 0099NO-HTS

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® M70KLP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M70KLP4S2UHH Discontinued 60964

Dòng máy chủ Intel® M50CYP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M50CYP2UR208 Launched 60972
Intel® Server System M50CYP2UR312 Launched 60977
Intel® Server System M50CYP1UR212 Launched 60978
Intel® Server System M50CYP1UR204 Launched 60979

Dòng máy chủ Intel® D50TNP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System D50TNP1MHCRAC Compute Module Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4 61468
Intel® Server System D50TNP2MHSVAC Management Module Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4 61470
Intel® Server System D50TNP2MHSTAC Storage Module Q3'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4 61473

Bo mạch máy chủ Intel® M50CYP

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.