Khung vỏ máy chủ Intel® H2312XXKR2

Khung vỏ máy chủ Intel® H2312XXKR2

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Dòng khung vỏ máy chủ Intel® H2000G
 • Tên mã Bobcat Peak trước đây của các sản phẩm
 • Ngày phát hành Q4'14
 • Tình trạng Discontinued
 • Sự ngắt quãng được mong đợi Q3'20
 • EOL thông báo Friday, July 19, 2019
 • Đơn hàng cuối cùng Sunday, July 5, 2020
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Monday, October 5, 2020
 • Bảo hành có giới hạn 3 năm
 • Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia)
 • Kiểu hình thức của khung vỏ 2U, 4 node Rack Chassis
 • Kích thước khung vỏ 17.24" x 30.35" x 3.42"
 • Thị trường đích High Performance Computing
 • Cấp nguồn 1600 W
 • Loại bộ cấp nguồn AC
 • Số nguồn điện được bao gồm 2
 • Quạt thừa Không
 • Hỗ trợ nguồn điện thừa
 • Bảng nối đa năng Included
 • Các hạng mục kèm theo (1) standard control panel (FH2000FPANEL2); (1) 12Gb SAS backplane (FHW12X35HS12G); (12) 3.5 inch hot-swap drive carriers (FXX35HSCAR); (2) 1600W common redundant power supply (Platinum Efficiency) (FXX1600PCRPS); (2) power distribution board (FXXCRPSPDB2); (4) node fillers; (1) Enhanced Value RAIL (AXXELVRAIL)

Thông tin bổ sung

 • Bảng dữ liệu Xem ngay
 • Mô tả 2U rack chassis supporting up to four hot-pluggable compute modules Intel® Compute Module HNS2600KPR or HNS2600TPR product families, up to 12 hot-swap drives, and two 1600W common redundant power supplies
 • URL thông tin bổ sung Xem ngay

Bộ nhớ & bộ lưu trữ

 • Số lượng ổ đĩa trước được hỗ trợ 12
 • Kiểu hình thức ổ đĩa Trước Hot-swap 3.5" HDD or 2.5" SSD

Thông số gói

 • Cấu hình CPU tối đa 8

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Back View 2 Power Supplies

Front view of chassis

Các sản phẩm tương thích

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600TP Q4'14 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 57500
Intel® Compute Module HNS2600TPF Q1'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 57514
Intel® Compute Module HNS2600TPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 57517
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Q1'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 57519
Intel® Compute Module HNS2600TPR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 57520

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600KP Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 57522
Intel® Compute Module HNS2600KPF Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 57531
Intel® Compute Module HNS2600KPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 57534
Intel® Compute Module HNS2600KPR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 57537

Lựa chọn Khung lắp

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
2U Bezel A2UBEZEL Discontinued 59133

Lựa chọn Dải

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
2/4U Premium Rail AXXFULLRAIL (with CMA support) Launched 59685
Enhanced Value RAIL AXXELVRAIL Launched 59738

Spare Board Options

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Power Distribution Board Spare FXXCRPSPDB2 Launched 59848
Spare 12Gb SAS/SATA 12 x 3.5" Backplane FHW12X35HS12G Launched 59857

Spare Chassis Control Panel Options

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Spare Front Control Panel Kit FH2000FPANEL2 Launched 59968

Spare Power Options

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
1600W Common Redundant Power Supply FXX1600PCRPS (Platinum-Efficiency) Launched 60280
North America Power cable FPWRCABLENA Launched 60326

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.