Bobcat Peak trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ ProcessorIncluded So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ máy chủ Intel® H2312XXLR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis
Khung vỏ máy chủ Intel® H2216XXLR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis
Khung vỏ máy chủ Intel® H2312XXKR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis
Khung vỏ máy chủ Intel® H2216XXKR2 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis
Khung vỏ máy chủ Intel® H2312XXJR Discontinued 2U Rack
Khung vỏ máy chủ Intel® H2216XXJR Discontinued 2U Rack
Khung vỏ máy chủ Intel® H2312XXKR Discontinued 2U Rack
Khung vỏ máy chủ Intel® H2216XXKR Discontinued 2U Rack