1600W Common Redundant Power Supply FXX1600PCRPS

Platinum-Efficiency

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 1600W AC Common Redundant Power Supply FXX1600PCRPS 80Plus Platinum-Efficiency

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

1600W Common Redundant Power Supply FXX1600PCRPS (Platinum-Efficiency), Single

  • MM# 915606
  • Mã đặt hàng FXX1600PCRPS

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8504406018

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® H2000G

Dòng khung máy chủ Intel® P4000G

Bo mạch máy chủ Intel® S2600ST

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Đám mây (Intel® DCB cho Đám mây)

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System MCB2224TAF3 Discontinued 63272
Intel® Server System MCB2224THY1 Discontinued 63273
Intel® Server System VRN2224THY2 Discontinued 63319
Intel® Server System VRN2224THY4 Discontinued 63320
Intel® Server System VRN2224THY6 Discontinued 63321

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216JFFKR Discontinued 64063
Intel® Server System H2216JFKR Discontinued 64066
Intel® Server System H2216JFQKR Discontinued 64068
Intel® Server System H2312JFFKR Discontinued 64071
Intel® Server System H2312JFKR Discontinued 64074
Intel® Server System H2312JFQKR Discontinued 64079

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFKR Discontinued 64094
Intel® Server System H2216WPKR Discontinued 64096
Intel® Server System H2216WPQKR Discontinued 64098
Intel® Server System H2312WPFKR Discontinued 64100
Intel® Server System H2312WPKR Discontinued 64102
Intel® Server System H2312WPQKR Discontinued 64104

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2304LH2HKC Discontinued 64220

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Dòng khung máy chủ Intel® H2000

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis H2312XXKR Discontinued 64662
Intel® Server Chassis H2216XXKR Discontinued 64664

Dòng Khung vỏ Máy chủ Intel® P4000M

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.