เอฟพีจีเอ Cyclone® IV E

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
Logic Element (LE)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)
หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด
จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด
Launched 2009 10000 23 414 Kb 179
Launched 2009 114000 266 3.888 Mb 528
Launched 2009 15000 56 504 Kb 343
Launched 2009 22000 66 594 Kb 153
Launched 2009 29000 66 594 Kb 532
Launched 2009 40000 116 1.134 Mb 532
Launched 2009 56000 154 2.34 Mb 374
Launched 2009 6000 15 270 Kb 179
Launched 2009 75000 200 2.745 Mb 426