เอฟพีจีเอ Cyclone® IV EP4CE22

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ I/O

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17C6

 • MM# 967033
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5WG
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE22F17C6
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 699467

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17C6N

 • MM# 967300
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR63Z
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE22F17C6N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695562746102

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17C8

 • MM# 967301
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR640
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE22F17C8
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694718

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17C9L

 • MM# 967302
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR641
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE22F17C9L
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698043

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17I7N

 • MM# 967303
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR642
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE22F17I7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695399744679

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22U14A7N

 • MM# 967304
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR643
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE22U14A7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695833

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17A7N

 • MM# 970212
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8HN
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE22F17A7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700544746411

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22U14I7N

 • MM# 970213
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8HP
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE22U14I7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 699991745799

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17C7N

 • MM# 971157
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9D0
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE22F17C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 691939745781

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17C8LN

 • MM# 971158
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9D1
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE22F17C8LN
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 701745745934

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17I8LN

 • MM# 972518
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAMF
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE22F17I8LN
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 699872745796

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17C7

 • MM# 973187
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB4X
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE22F17C7
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697117

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17C9LN

 • MM# 973188
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB4Y
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE22F17C9LN
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696257

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17I8L

 • MM# 973189
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB4Z
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE22F17I8L
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696476

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17C8L

 • MM# 974415
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRCGE
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE22F17C8L
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694579

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17C8N

 • MM# 974416
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRCGF
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE22F17C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693377744457

Cyclone® IV EP4CE22 FPGA EP4CE22F17I7

 • MM# 974417
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRCGG
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE22F17I7
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700450

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR643

SR642

SR641

SR640

SR8HN

SR63Z

SRAMF

SR9D1

SRB4X

SR5WG

SR9D0

SRCGG

SRCGF

SRCGE

SR8HP

SRB4Z

SRB4Y

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัล

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัลเป็นอุปกรณ์แปลงข้อมูลที่มีให้มาในตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel บางรุ่น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า