เอฟพีจีเอ Cyclone® IV EP4CE30

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ I/O

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F29C8N

 • MM# 967035
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5WJ
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F29C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 693211744743

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F29I8L

 • MM# 967036
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5WK
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F29I8L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 702289

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F23A7N

 • MM# 967305
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR644
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F23A7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 698110

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F23C8L

 • MM# 967306
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR645
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F23C8L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 701779

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F23I7N

 • MM# 967307
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR646
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F23I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 699368744147

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F23I8LN

 • MM# 967308
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR647
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F23I8LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 700513746232

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F29C8L

 • MM# 967309
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR648
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F29C8L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 695861

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F29C7N

 • MM# 970214
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8HQ
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F29C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 694812746268

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F29C7

 • MM# 971159
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9D2
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F29C7
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 697171

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F29C9L

 • MM# 971160
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9D3
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F29C9L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 694760

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F29I7

 • MM# 971161
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9D4
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F29I7
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 698851

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F29I7N

 • MM# 971162
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9D5
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F29I7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 695972

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F29I8LN

 • MM# 971163
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR9D6
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F29I8LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 702113745614

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F19A7N

 • MM# 971891
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAGN
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F19A7N
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 693840746200

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F23C6N

 • MM# 971892
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAGP
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F23C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 700248744810

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F23C8LN

 • MM# 971893
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAGQ
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F23C8LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 702035744809

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F23I7

 • MM# 971894
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAGR
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F23I7
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 693695

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F29C8LN

 • MM# 971895
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAGS
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F29C8LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 695834744846

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F23C6

 • MM# 972519
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAMG
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F23C6
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 701846

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F23C7

 • MM# 972520
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAMH
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F23C7
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 691575

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F23C7N

 • MM# 972521
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAMJ
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F23C7N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 695343744585

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F29C6N

 • MM# 972522
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAMK
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F29C6N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 700270

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F23C8

 • MM# 973190
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB50
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F23C8
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 701470

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F23C8N

 • MM# 973191
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB51
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F23C8N
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 695408744088

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F23C9L

 • MM# 973192
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB52
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F23C9L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 696804

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F23C9LN

 • MM# 973193
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB53
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F23C9LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 696525

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F29C6

 • MM# 973194
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB54
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F29C6
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 699434

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F29C8

 • MM# 973195
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB55
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F29C8
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 697187

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F29C9LN

 • MM# 973196
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB56
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F29C9LN
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 697094

Cyclone® IV EP4CE30 FPGA EP4CE30F23I8L

 • MM# 974418
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRCGH
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE30F23I8L
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 694344

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR644

SR648

SR647

SR646

SR645

SRCGH

SRB56

SRB55

SRB54

SRB53

SRAMK

SRB52

SRAGS

SRAGR

SR9D6

SRAGQ

SR9D5

SRAGP

SR9D4

SR9D3

SRAGN

SR9D2

SRAMJ

SRB51

SRB50

SRAMH

SRAMG

SR8HQ

SR5WK

SR5WJ

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัล

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัลเป็นอุปกรณ์แปลงข้อมูลที่มีให้มาในตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel บางรุ่น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า