เอฟพีจีเอ Cyclone® IV EP4CE75

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ I/O

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Cyclone® IV EP4CE75 FPGA EP4CE75F29I7

 • MM# 967056
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5X5
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE75F29I7
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695644

Cyclone® IV EP4CE75 FPGA EP4CE75F23C7

 • MM# 967320
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR64K
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE75F23C7
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700930

Cyclone® IV EP4CE75 FPGA EP4CE75F23C8

 • MM# 967321
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR64L
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE75F23C8
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702853

Cyclone® IV EP4CE75 FPGA EP4CE75F29C6

 • MM# 967322
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR64M
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE75F29C6
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 699845

Cyclone® IV EP4CE75 FPGA EP4CE75F29C8L

 • MM# 967323
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR64N
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE75F29C8L
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702758

Cyclone® IV EP4CE75 FPGA EP4CE75F29C8N

 • MM# 967324
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR64P
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE75F29C8N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 699712746493

Cyclone® IV EP4CE75 FPGA EP4CE75F29C9L

 • MM# 967325
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR64Q
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE75F29C9L
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692637

Cyclone® IV EP4CE75 FPGA EP4CE75F29I8LN

 • MM# 967326
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR64R
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE75F29I8LN
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693371

Cyclone® IV EP4CE75 FPGA EP4CE75F29C6N

 • MM# 970232
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR8J8
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE75F29C6N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697167745110

Cyclone® IV EP4CE75 FPGA EP4CE75F23I7

 • MM# 971916
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAHD
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE75F23I7
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696649

Cyclone® IV EP4CE75 FPGA EP4CE75F23I8L

 • MM# 971917
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAHE
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE75F23I8L
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697409

Cyclone® IV EP4CE75 FPGA EP4CE75F29C7N

 • MM# 971918
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAHF
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE75F29C7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695209744276

Cyclone® IV EP4CE75 FPGA EP4CE75F29C9LN

 • MM# 971919
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAHG
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE75F29C9LN
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696893

Cyclone® IV EP4CE75 FPGA EP4CE75F23C6

 • MM# 972533
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAMW
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE75F23C6
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692740

Cyclone® IV EP4CE75 FPGA EP4CE75F23C8L

 • MM# 972534
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAMX
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE75F23C8L
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697017

Cyclone® IV EP4CE75 FPGA EP4CE75F29C7

 • MM# 972535
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAMY
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE75F29C7
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696990

Cyclone® IV EP4CE75 FPGA EP4CE75F29C8LN

 • MM# 972536
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRAMZ
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE75F29C8LN
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 699290

Cyclone® IV EP4CE75 FPGA EP4CE75F23C9L

 • MM# 973206
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB5G
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE75F23C9L
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698278

Cyclone® IV EP4CE75 FPGA EP4CE75F29C8

 • MM# 973209
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB5K
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE75F29C8
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694822

Cyclone® IV EP4CE75 FPGA EP4CE75F29I7N

 • MM# 973210
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB5L
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE75F29I7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695395

Cyclone® IV EP4CE75 FPGA EP4CE75F29I8L

 • MM# 973211
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRB5M
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE75F29I8L
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 699460

Cyclone® IV EP4CE75 FPGA EP4CE75U19I7N

 • MM# 974434
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRCGZ
 • รหัสการสั่งซื้อ EP4CE75U19I7N
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 691755746540

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR64R

SR64Q

SR5X5

SR64P

SR64N

SR64M

SRAHE

SRAHD

SRB5L

SRB5K

SR8J8

SRAHG

SRAHF

SR64L

SRAMZ

SR64K

SRAMY

SRAMX

SRAMW

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัล

ตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิทัลเป็นอุปกรณ์แปลงข้อมูลที่มีให้มาในตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel บางรุ่น

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า